-

Zvyozdy I Sovety - - Первая Страница -

4

6   1,5 . 4 . . +  ƒ  ½ . 3 ‚ ƒ       1. € ‚ ­    20 .     ‚ . 2. ”         ‹ . 3. •  4 . . - ,     ‚ ‚ . 4. , - , ˆ,  …  .  ˆ ˆ  200°C 25 . 5. Š   ˆ ,  ‚   ˆ ‹ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.