2

El Observador Fin de Semana - Mundo - - ARGENTINA -

Dé­ci­mas. Ha­bía si­do la exi­gua ven­ta­ja de Cris­ti­na Fer­nán­dez so­bre el pos­tu­lan­te ofi­cia­lis­ta, el ex­mi­nis­tro de Edu­ca­ción Es­te­ban Bull­rich.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.