90%

El Observador Fin de Semana - - Tema -

era lo que re­pre­sen­ta­ba el in­gre­so per cá­pi­ta de los uru­gua­yos res­pec­to a los paí­ses desa­rro­lla­dos has­ta la dé­ca­da de 1950

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.