Jorge La­rra­ña­ga SE­NA­DOR DEL PAR­TI­DO NA­CIO­NAL

El Observador Fin de Semana - - Actualidad -

“Lo di­go en el me­jor de los to­nos, la es­tra­te­gia del sec­tor del doc­tor Lacalle Pou afec­ta la uni­dad del par­ti­do”

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.