JES­SE A. CHá­VEZ

El Diario de El Paso - - El paso -

Fe­cha de na­ci­mien­to: 07/01/1984 Car­go: Agre­sión con da­ño fí­si­co/Vio­len­cia do­més­ti­ca

Newspapers in Spanish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.