DA­VID ISAAC AR­CE

El Diario de El Paso - - El Paso -

37 años Es­ta­tu­ra 6’04” Pe­so 208 li­bras Ro­bo a ca­sa ha­bi­ta­ción Fian­za: 50 mil dó­la­res Ame­na­za te­rro­ris­ta Fian­za: 10 mil dó­la­res

Newspapers in Spanish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.