Green Green­waysgreen Ways to Beau­tify Your Home

Focus of SWFL - - Sarasota Film Festival - FO­CUS of SWFL 2013 85

WKen LW Frmes Wr LmSUrvLnJ yruU Krme, LW’s eDsLeU WKDn eveU Wr mDNe eFr-iULendOy FKrLFes WKDW sDve yru mr­ney, DUe eeWWeU irU WKe en­vLUrn­menW Dnd mDNe yruU Krme mrUe eeDuWLiuO. HeUe DUe D iew eDsy wDys yru FDn Jr JUeen DOO rveU WKe Kruse. /LJKW LW 8S – $s yru mDNe WKe swLWFK iUrm LnFDn­desFenW eu­Oes, LW’s LmSrUWDnW Wr OrrN irU D euOe WKDW wLOO nrW rnOy FrnseUve eneUJy Dnd sDve mr­ney, euW WKDW JLves yru WKe NLnd ri LOOumLnDWLrn yru wDnW. /rrN irU Dn DOWeUnDWLve wLWK even OLJKW dLsWULeuWLrn, suFK Ds 30 /ED $dvDnFed /LJKW. ,W OLJKWs uS D Urrm Ds eeDuWLi­uOOy Ds yru wruOd exSeFW, Dnd ODsWs irU 25 yeDUs, deOLveULnJ eneUJy eifiFLenFy wLWKruW Fr­mSUr­mLse. ,W uses rne tuDUWeU ri WKe eneUJy used ey Dn LnFDn­desFenW OLJKW euOe Dnd FDn sDve yru uS Wr $140 wrUWK ri eOeFWULFLWy rveU WKe euOe’s OLieWLme. ,n Dd­dLWLrn, LW FrnWDLns nr meUFuUy Dnd dres nrW need sSeFLDO dLsSrsDO. DeFrUDWe wLWK 5eFyFOed 0DWeULDOs – WKeWKeU yru’Ue D dr-LW-yruUseOieU rU wDnW Wr euy UeDdy-mDde LWems, WKeUe DUe SOenWy ri rSWLrns WKDW NeeS mDWeULDOs ruW ri ODnd­fiOOs. /rrN irU iuUnLWuUe mDde iUrm UeFODLmed wrrd, FDUSeWs mDde iUrm UeFyFOed SODsWLF, flr­rULnJ mDde iUrm susWDLnDeOe Ues­ruUFes suFK Ds eDmerr rU FrUN, Dnd wDOOSDSeU mDde iUrm mDnDJed WLmeeU sruUFes. Yru FDn find JODss­wDUe, dLn­neU seWs Dnd DFFess­rULes mDde iUrm UeFyFOed JODss, Dnd WexWLOes OLNe FuUWDLns Dnd eODnNeWs mDde iUrm rUJDnLF fieeUs. 6Dve WDWeU wLWK 6WyOe – 8SJUDdLnJ yruU wDWeU-usLnJ de­vLFes FDn KeOS yru use Oess wDWeU Dnd sDve mr­ney. 7Ke En­vLUrn­menWDO 3UrWeFWLrn $JenFy (E3$) sDys WKDW SUr­duFWs wLWK WKe WDWeU6ense rU EneUJy6WDU ODeeOs wLOO FuW drwn rn yruU wDWeU usDJe. FrU exDmSOe, UeSODFLnJ iDuFeWs Dnd DeUDWrUs wLWK WDWeU6ense mrdeOs FDn sDve yru Dn DveUDJe ri 700 JDOOrns ri wDWeU SeU yeDU. 5eSODFLnJ yruU sKr­weUKeDd FruOd sDve 2,900 JDOOrns ri wDWeU SeU yeDU, Dnd D new WrLOeW FruOd sDve yru 13,000 JDOOrns ri wDWeU SeU yeDU. /rrN irU WKe EneUJy6WDU ODeeO rn dLsKwDsKeUs Dnd wDsKLnJ mDFKLnes – WKey FDn use uS Wr KDOi Ds muFK wDWeU Dnd 40 SeUFenW less en­ergy. COeDn *Ueen – .eeS yruU Krme sSDUNOLnJ FOeDn wLWK eFr-iULendOy FOeDneUs Dnd deWeUJenWs. /rrN irU SUr­duFWs wLWK SODnW-eDsed LnJUedLenWs Dnd WKDW DUe iUee iUrm DUWL­fiFLDO FKemLFDOs, FrOrUs Dnd iUDJUDnFes. $nd OeDUn Wr mDNe yruU rwn FOeDneUs, Wrr. BDNLnJ srdD Dnd vLneJDU DUe nDWuUDO SUr­duFWs wLWK D OrW ri FOeDnLnJ power. 0DNLnJ srme JUeen LmSUrve­menWs DUrund yruU Kruse Ls eDsLeU WKDn yru WKLnN – Dnd WKe SDyrii Ls D eeDuWLiuO Krme Dnd D eeWWeU en­vLUrn­menW.

Fa­jilv Fea­tures

Newspapers in English

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.