∞∂ יאָר זינט דע ייִדיש מאָרד אי לוביאַנקע

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

יעדעס† יאָר† אין† דער† צייַט† דערמאָנען† מיר† די† ייִדישע† קולטור טוער¨ † מיטגלידער† פֿונעם† ייִדישן†אַנטי פֿאַשיסטישן† קאָמיטעט¨ †וואָס† דער† סאָוועטישער†רעזשים ¨† אין†שפּיץ† מיט†סטאַלינען ¨† האָט† דעם†≥±טן† אויגוסטπμ≤† †± דערשאָסןÆ † בסך הכּל¨ † זייַנען† רעפּרעסירט† געוואָרן†∞±±† מענטשן¨ † באַשולדיקט† אין† ייִדישן† נאַציאָנאַליזם¨ † בור≠ זשואַזן†ציוניזם ¨† פֿאַרראַט†און† אַנדערע†זינד Æ

דרייַ†יאָר† האָט†זיך† געצויגן†די† אויספֿאָרשונג† —† די †אַכזריותדיק צינישע† אַקציע¨ †הגם† דער†טויט אורטייל† קעגן† דער† גאַנצער† ייִדישער† ליטע≠ ראַטור†און† קולטור†איז† אַרויסגעטראָגן†געוואָרן† נאָך† איידער† דער† מישפּט† האָט† זיך† אָנגעהויבןÆ † אין†די ππ∞†± ער†יאָרן ¨† בעת†דער† אַזוי†גערופֿענער† „פּערעסטרויקע“† אין† סאָוועטן פֿאַרבאַנד¨ † האָבן† געוויסע†אַרכיוון† דערמעגלעכט†זיך† צו†באַקענען† מיט†אַ† טייל†דאָקומענטן ¨† וואָס†זייַנען† ביז†יענער† צייַט†געווען† פֿאַרשלאָסן†אויף† זיבן†שלעסער Æ

צווישן† די† פּובליקירטע† דאָקומענטן¨ † וואָס† האָבן†אַ† שייַכות†צו† דער†ייִדישער† סאָוועטישער† ליטעראַטור¨ † געפֿינט† זיך† אויך† דער†„דאָקומענט† נומ†‘ Æ≥¥“¨† אַ† בריוו¨ † אָנגעשריבן† פֿונעם† פּאָעט† אַהרן†ווערגעליס ¨† לויט†דער† ביטע†פֿונעם† פּאַר≠ טיי ביוראָ† בייַם† שרייַבער פֿאַראיין† פֿון† סאָווע≠ טישע†שרייַבער ¨† אַרויסצוזאָגן†זייַן† מיינונג†וועגן† געוויסע†סאָוועטישע† ייִדישע†שרייַבער Æ

מיר†ברענגען† ווייַטער†בלויז† אייניקע†אויס≠ צוגן†פֿון† זייַנע†„מבֿינות“† אָן†קאָמענטאַרן∫†

„ס‘ איז† באַוווּסט¨ † אַז† אין† משך† פֿון† דעם† פֿאַ†רגאַנגענעם† יאָר†האָט† די†ייִדישע† ליטעראַטור† איבערגעלעבט†אַ† שרעקלעך גרויסן†קריזיס Ɔ דער† מצבֿ† פֿון† די† ייִדישע† שרייַבער¨ † וואָס† אַרבעטן† הייַנט¨ † ווערט† נאָך† שווערער† צוליב† דעם¨ † וואָס† נישט† מיר¨ † נאָר† דווקא† די† זיכערהייט אָרגאַ≠ נען† האָבן† די† ערשטע† געלייגט† אַכט† אויף† דעם† קופּקעלע†ייִדישע† ליטעראַטן¨ †וועלכע† האָבן†אַק≠ טיוו†באַלעבאַטעוועט† ווי†בורזשואַזע† נאַציאָנאַ≠ ליסטן¨ †שׂונאים† פֿונעם†סאָוועטישן† פֿאָלקÆ †¸ ÆÆÆ˛

„דער† עלטערער†דור† ייִדישע†שרייַבער ¨† וואָס† איז†במשך† פֿון†דרייַסיק† יאָר†געווען† דער†גרונט קערן† פֿון† דער† ליטעראַטור† אויף† ייִדיש¨ † איז† מיט†זייַנע† וואָרצלען†טיף† אַוועק†אין† דער†פֿאַר≠ גאַנגענהייט¨ † אָפּהיטנדיק† די† אַלטע† טראַדיציעס† † פֿון† קליינבורזשואַזן† און† קליינשטעטלדיקן†

(סוף אויף זייַט 5(

Images Getty

לכּסנדרה רייַזמ ן, ייִדישע גימנ סטקע ון דער מעריק נער מ נש ט, ב קומט ג לדענעם מעד ל אין רייַע געניטונגען אויף דער לימפּי דע, דינסטיק, אין ל נד ן

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.