ייִד אי וויסקאָנסי העלפֿ די סיקכ ¨ נאָ# שחיטה אי מילוואָקי

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

©ייִט אַ ®Æ † †— באַלד† ווי† עלאַנאַ† כּהן אָרען¨ † די† דירעקטאָ†רין† פֿ†ונעם† „ראַט† פֿון† ייִדישע† קאָמונאַלע† באַציִונגען † בייַ† דער† ייִדישער† פֿעדעראַציע† אין† מילוואָקי¨ † האָט† דערהערט† די†נייַעס† וועגן†אַ† טייטלעכער† † שיסערייַ†אויפֿן†„ סיקכישן†טעמפּל† פֿון†וויס≠ קאָ†נסין ¨ † אין† אָוק קריק ¨† וויסקאָ†נסין ¨† האָט† נישט† אויפֿגעהערט† † צו†קלי† נגען†איר† טעלעפֿאָןÆ †

די† אָרטיקע† ייִדן† האָבן† זיך† נאָ†כג עפֿרעגט†† וואָס† זיי† קענען† טאָן† צו† העלפֿןÆ † „מיר† האָבן† געדאַרפֿט¨ † צו† ערשט¨ † אויסגעפֿי≠ † נען† וואָס† זענען† די† פּאַסיקסטע† מיט†לען† אויסצודריקן† או†נדזער† שטיצע¨ † האָט†כּהן אָרען† געזאָגט†דער† ייִט אַ Æ

מיט†אַ† טאָג†שפּעטער ¨ †האָט† די†פֿע† דעראַציע†געלאָזט† וויסן† די† אָרטי†קע† סיקכן¨ † אַז† מע† וועט† געבן† פּסיכאָלאָגי†שע† הילף¨ † פֿרייַ† פֿון† אָפּצאָל¨ † צו† אַלע ¨ † וואָס† ווילן† עס ¨ † און† אַז† זיי† האָבן† אָנ†גע† הויבן† זאַמ†לען† געלט† צו† העלפֿן† דעקן† די† מע†דיציני† שע† און† אַנדערע† הוצאָות† פֿון† די† משפּחות† פֿון† די† אומגעקו†מע† נע† און† פֿאַר†וווּנדיקטע Æ † די† פֿעדע†ראַ† ציע† האָט† אויך† אָנ†גע† הויבן† דיסקו†טירן† מיט† דער† „צווישן רעליגיעזער† קאָנפֿע†רענץ† פֿון† דער† מיל†וואָ† קיי געגנט ¨ † צו† באַ†שטי† מען† אַן† אופֿן† ווי† אַזוי† צונויפֿ†צו† ברענ†גען† די†פֿי† רער†פֿון† אַלע†אָרטיקע† רע†ל† יגיעס†פֿאַר† אַן† אוני†ווער† סאַ†לער† תּפֿילה ס עסיע† Æ

דער†מערדער† האָט†אומגעבראַכט† זעקס†מענטשן†—† אַרייַנ≠ גערעכנט† דעם† פּרעזידענט† † פֿונעם† סיקכישן† טעמפּל†—† איידער די† פּאָליציי† האָט† אים† דער†שאָסן† אויף† טויטÆ † מאָנטיק† האָט† די פּאָליציי†ג עמאָלדן†¨ †אַז† דער†מערדער† איז†געווען† ווייד†פּיידזש ¨ אַ† געוועזענער† אַמעריקאַ†נער† סאָל†דאַט† מיט† פֿאַרבינדו†נגען† צו נעאָ נאַציסטישע†גרופּעס Æ

דזשייקאָב†הערבער ¨† פֿון†דער† שיל†„בית ישׂראל † אין†מיל≠ וואָקי¨ † האָט† דע†רקלערט ¨† אַז†זייַן† מנין† וועט† אָפּהאַלטן† † אַ† מ†ינוט פֿון† שטילשווייַגן† אין† סאָלי†דאַר† יטעט† מיט† די† קרבנות† און† גע≠ ליטע†נע ¨† פּונקט† אַזוי† ווי† דער† מנין† טוט† ווען† ייִדן† ווערן† אַטאַ≠ קירט†איבער† דער†וועלט Æ

לינדאַ† האָליפֿילד¨ † די† עקזעקוטיווע† דירעקטאָרין† פֿון „עדת שלום † אין† מילוואָקי¨ † האָט† געזאָגט¨ † אַז† ס+ איז† ספּעציעל מוראדיק ¨† וואָס† דער† מערדער† האָט† אויסגעפֿירט† די† הריגה† אין אַ†ג עבעט† הויזÆ

„ווען† אַ† געבעט הויז† פֿון† איין† רעליגיע† † ווערט† אַ† ציל ¨ שטעלט†עס† אין†אַ† סכּנה†די† געבעט הייַזער†פֿון† אַלע†ר עליגיעס†¨ האָט†זי† געזאָגטÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.