לאַקס מיט גרינער לימענע

Forward (Yiddish Edition) - - נייַייַעס פֿפֿאַאַר בני בית -

דאָ†מיינט† לאַקס†פּשוט Æsalmon†† כּדי†צו† מאַכן†דעם† סאָוס†פֿאַרן† לאַקס†גע≠ דיכטער¨ † ניצט† מען† דאָ† קראָכמאַלÆ † איר† קענט† ניצן†קראָמכאַל† געמאַכט†פֿון† קוקורוזע† ©corn≠ starch® †אָדער† פֿון†קאַרטאָפֿל †© starchpotato† ®Æ שפּריצבוימל ≥† לעפֿעלעך†נישט געזאַלצענע† פּוטער ±† גרויס†ציינדל† קנאָבל¨ †צעהאַקט Ø¥†± לעפֿעלע†רויטע† פֿעפֿער בלעטעלעך ≤† לעפֿל†קליאָן סירופּ †© syrupmaple† ® ≤† לעפֿל†לימענע זאַפֿט ≤† לעפֿל†סויע סאָוס† מיט†ווייניק† נאַטריום ±†לעפֿעלע† קראָכמאַל ±†לעפֿעלע† וואַסער ¥† לאַקס פֿילעען† ©אָן† דער†הויט ® ≥† לעפֿעלעך†שוואַרצע† סימסום קערעלעך

הייצט† דעם† אויוון† ביז†∞∞¥† גראַד† ©†≤∞¥ צעלזיוס® Ɔ באַלייגט† אַ† בעקן† מיט† זילבער פּאַפּיר†און† באַשפּריצט†עס† מיט†שפּריצבוימל Æ

צעלאָזט†די† פּוטער†אין† אַ†קליינעם† טאָפּ† איבער† אַ† מיטעלן† פֿייַערÆ † פּרעגלט† אָפּ† דעם† קנאָבל† און† די† רויטע† פֿעפֿער בלעטער¨ † ביז† דער† קנאָבל† נעמט† אָן† אַ† גאָלדענעם† קאָלירÆ † גיסט† אַרייַן† דעם† סירופּ¨ † זאַפֿט† און† סויע סאָוס¨ † און† קאָכט† ביז† עס† באַווייַזן† זיך† בלעזעלעך† ©אַרום† דרייַ†מינוט ®Æ

אין† אַ† שיסעלע† מישט† צונויף† דעם† קראָכמאַל† מיטן† וואַסער† און† גיט† עס† אַרייַן† אינעם† קנאָבל סאָוס¨ † מישנדיק†±† מינוט¨ † ביז† דער†סאָוס† ווערט†געדיכטער Æ

לייגט†די† לאַקס פֿילעען†אַרייַן† אין†בעקן† און† באַשמירט† זיי† מיט† ס2 רובֿ† פֿונעם† סאָוסÆ † בראָט†זיי†≥±† מינוטÆ †נעמט† די†פֿילעען† אַרויס† פֿון† אויוון¨ † באַשמירט† זיי† מיטן† איבעריקן† סאָוס†און† באַשיט†זיי† מיט†שוואַרצע† סימסום קערעלעךÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.