טרויער! אַקאַדעמיע לזכּרו די אומגעבראַכטע מיטגלידער פֿונע ייִדיש אַנטיפֿאַשיסטיש קאָמיטעט אי מאָסקווע

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

דעם† ≥±טן† אויגוסט† האָבן† עט≠ לעכע† ייִדישע† אָרגאַניזאַציעס † ©פֿע≠ דעראַציע† † פֿון† דער† ייִדישער† נאַציאָ≠ † נאַל קולטורעלער† אויטאָנאָמיע† אין† רוסלאַנד † ¨† פֿעדעראַציע† פֿון† ייִד†ישע† קהילות† פֿון† רוסלאַנד† —† וועד ¨† רוס≠ לע†נדישער† ייִדישע† קאָנגרעס† און† די† סט†ודענטישע† אָרגאַניזאַציע† „הלל“† אין†רוסלאַנד ®† אין†שפּיץ† מיטן†אייראָ אַזיאַטישן† קאָנגרעס† דורכגעפֿירט† † אויפֿן† מאָסקווער† „נייַעם† דאָנסקאָי“† צווי†נטער† אַ† טרויער אַקאַד עמיע† ¨† לזכּרון† דעם†∞∂סטן† יאָרצייַט† נאָך† די† דע†רשאָסענע† פֿירער† און† מיטגל†ידער† פֿ†ונעם† ייִדישן† אַנטיפֿאַשיסטישן† קאָ≠ מיטעט†פֿון† סאָוועטן פֿאַרבאַנדÆ

צום† דענקמאָל† אויף† דעם† אָרט¨ † וווּ† מע† האַלט¨ † אַז† דאָרט† זייַנען† באַ≠ גראָבן†געוואָרן† די†≤±†אומגעבראַ† כטע† מיטגלידער† פֿונעם† אַנטיפֿאַשיסטישן† קאָמיטעט¨ † זייַנען† אַרויפֿגעלייגט† † געוואָרן† קרענץ† בלומען¨ † אין† נאָ≠ מען† פֿון† די† דערמאָנטע† אָרגאַנ†יזאַ≠ ציעסÆ †יעדער† באַטייליקטער†אין† דער† טרויער אַקאַדעמיע† האָט† געקאָנט† † לאָזן† אויפֿן† דענקמאָל† אַ† שטיינדל¨ † לויטן†ייִדישן† מינהגÆ

די† טרויער אַקאַדעמיע† האָט† זיך† אָנגעהויבן† מיט† „אל מלא רחמים “¨ † געזאָגט† † פֿון† מאיר† גורעוויטש¨ † דער† רבֿ†פֿון† דער†מאָסקווער† כאָר שילÆ †נאָך† דעם† האָבן† זיך† צו† די† פֿאַרזאַמ†לטע† געוואָנדן∫† † דער† גענעראַל סעקרעטאַר† † פֿ†ונעם† אייראָ אַזיאַטישן† קאָנגרעס† מ†יכאַיִל† טשלענאָווª † דירעקטאָר† פֿון† דעם† רוסלענדישן† „הלל “¨ † אַלכּסנדר† של†ימאַק ª† דירעקטאָר† פֿונעם† צע†נטער† פֿון† וויסנשאַפֿטלער† און† לערער† פֿון† יודאַיִק¨ † וויקטאָריאַ† מאָטשאַלאָוו† און† אַ†נדערע Ɔ אין†דער† טרויער אַקאַד † עמיע†† האָט† זיך† באַטייליקט† דער† גאַסט† פֿון† אַמעריקע† † דוד† סטאָראָבין¨ † מיטגליד† † פֿ†ונעם† ניו יאָרקער†שטאַט סענאַט Æ

צום† סוף¨ † האָט† די† לערערין† פֿון† ייִדיש† אַנאַ† סאָראָקינאַ† איבערגע≠ לייענט† אויף† מאַמע לשון† איציק† פֿע≠ פֿערס†ליד†„ איך†בין† אַ†ייִד “ª †אין† דער† ר†וסישער† איבערזעצונג†האָט† דאָס†ליד† געלייענט†אַלכּסנדר† לאָקשיןÆ

ווי†ס 2האָט† באַטאָנט†אין† זייַן†אויפֿ≠ טריט† מיכאַיִל† טשלענאָוו¨ † איז† דער† טויט† פֿון† די† פֿינף† גרעסטע† ייִד†ישע† סאָוועטישע† † ליטעראַטן¨ † מיטגל† † ידער† פֿ†ונעם† אַנטיפֿאַשיסטישן† קאָמ† † יטעט† —† בערגעלסאָן¨ † האָ†פֿשטיין ¨† קוויטקאָ † ¨† מאַרקיש† און† פֿעפֿער† —† געוואָרן† † אַ† צייכן† פֿון† אַן† איבע†ררייַס† צווישן† דו≠ רות† אין† דער† ייִדישער† ג†עשי† כטע† און† קולטור† אויף† דער† טער†יט† אָריע† פֿ†ונעם† געוועזענעם† סאָוועטן † פֿאַ† רבאַנדÆ † דער† געדאַנק† פֿון† צ†ולייגן† אַלע† ב†אַמיִו† נגען† ווידער† צונויפֿצ†ובינדן† דעם† צעריסע≠ † נעם† גאָלדענעם† † פֿאָדעם † ¨† איז† אַרויס≠ געבראַכט†ג עוואָרן††אין† אַלע†רעדעס Æ דער דענקמ ל אין מ סקווע, לזכּרון די דערש סענע מיטגלידער ונעם ייִדישן

נטי שיסטישן ק מיטעט

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.