תּתּשובֿבֿות אָאָ שאלות

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

(סוף ון זייַט 14( איך בענק נ ך מייַן שטיבעלע, און "יל עס נ ך זען, און א# ף מייַן געסעלע כ טש נ ך א* ן מ ל ג* ן. בעלץ, מייַן שטעטעלע בעלץ, מייַן ה* מעלע, "וּ איך ה ב מייַנע

קינדערשע י רן רבר כט. א# י י י, בעלץ, מייַן שטעטעלע

בעלץ, מייַן ה* מעלע, "וּ איך ה ב מייַנע

קינדערשע י רן רבר כט. אין יעדן שבת לעג איך ל# ן ון

דער שול א# ך גלייַך, און מיט טלית אין דער רעכטער

ה נט, לעג איך ל# ן מיט לע

ח- רימלעך… בעלץ, מייַן שטעטעלע בעלץ, מייַן ה* מעלע, "וּ איך ה ב מייַנע

קינדערשע י רן רבר כט. ג* ן אין חדר רייַן לע ט ג ה ט זיך

מיר " דאי נישט געגלוסט. לעג איך ל# ן צו דעם טעכעלע און זיך געשפּילט בייַ דעם ברעגעלע… בעלץ, מייַן שטעטעלע בעלץ, מייַן ה* מעלע, "וּ איך ה ב מייַנע

קינדערשע י רן רבר כט. זענט איר מ ל גע" ען אין בעלץ? מייַן שטעטעלע בעלץ, מייַן ה* מעלע, "וּ איך ה ב מייַנע

קינדערשע י רן רבר כט. ז איך בין אין חדר רייַנגעקומען, ה ט מיך דער רבי ש# ן דערזען. בין איך געבליבן שט* ן ר מורא, ה ט ער מיך צוגעשלעפּט צו דער

תּורה…. בעלץ, מייַן שטעטעלע בעלץ, מייַן ה* מעלע, "וּ איך ה ב מייַנע

קינדערשע י רן רבר כט. א# י י י, בעלץ, מייַן שטעטעלע

בעלץ, מייַן ה* מעלע, "וּ איך ה ב מייַנע

קינדערשע י רן רבר כט.

דאָס† יאָר† וועט† דער† פֿעסטיוואַל† „קלע† זקאַ†נאַדע 7† פֿאָרקומען† פֿונעם† ∞≥סטן† ביזן† ∂≥סטן† אויגוסט† אין† די† לאָ†רע† נשאָנער† בערג¨ † אויף† צפֿון† פֿון† מאָ†נטרעאַל Ɔ הייַנטיקס†יאָר† וועט†מען† האָבן† אַקטיוויטעטן† ספּעציעל† † פֿאַר† פּאָעטן¨ †צווישן† זיי∫†אַ† וואַר†שטאַט† פֿאַר† פּאָעטן†—†„פּאָעטן† בייַ†דער† אַרבעט7 † —† אָנגעפֿירט† פֿון† אַדינה† קאַ†ראַסיק† און†דזשייק† מאַרמערª †דן† קאַהן†וועט† אָנפֿירן† אַ† וואַרשטאַט† צו† שאַפֿן† נייַע† זינגלידער† אויף† ייִדיש† און† ענגלישª † אין†דזשעני† ראָמיינס†טע אַטער† וואַר≠ שטאַט† וועט† מען† זיך† אָפּגעבן† מיט† פּאָעזיע† פֿון† דרום אַמעריקעª † אין† קאָליע† באָראָדולינס† קלאַס† „באַגע≠ געניש† מיט† ייִדישער† פּאָעזיע7 † וועט† מען†הערן† ייִדישע†פּאָעזיע Ɔ

צו†באַקומען† נאָך†אינפֿאָרמאַציע† וועגן†„קלעזקאַנאַדע 7 †גיט† אַ†קוועטש† אויף ØØklezkanadaÆorg†∫ http∫

דער מאָנטעאַלער ייִדישער מוזיק !פֿעסטיוואַל

ק†ומען† דער†„מאָנטרעאַלער† ייִד†ישער† מוזיק פֿעסטיוואַל7 Ɔ הייַנטיקס† יאָר† וועט† אויפֿטרעטן† די† גרופּע Yemen„† Blues7 Ɔ די† רוסישע† פּאָנק גרו≠ פּע† Opa†° מיטן† זינגער† דניאל† קאַהן† וועלן† אויפֿטרעטן† דעם† ∂≥סטן Ɔ דער† קלאַרנעטיסט† קריסטיאַן† דאַוויד† און† זייַןDance„† Contra†Klezmer† 7† וועט† אויפֿטרעטן†דעם Σ†≤ סטן†אויגוסט Ɔ פֿון† אַרגענטינע† קומט† דער† דועט† „לער≠ נער† און† מאָגילעווסקי 7¨ † און† זיי† טרעטן† אויף† דעם † Π≤ סטן† אויגוסט† בייַם† „סגל צענטער 7Æ † די† מאָנטרעאַ≠ † לער†גרופּע†„ מגליה 7† טרעט†אויף† דעם† π≤ סטן†אויגוסט Ɔ אַלע†פּרטים† קען†מען† לייענען†בייַ† דעם†אַדרעס∫

wwwÆmontrealjewishmu≠ sicfestÆcom

ייִדיש! קלאַס בייַ אַרבעטער! רינג, נ$ י,

האַרבסט 2012

קאָסטן† §μ∞ †≤אָבער†„ אַרבעטער רינג7 מיטגלידער†דאַרפֿן† צאָלן†בלויז ∞∞†≤ §Æ די† לערערשאַפֿט† באַשטייט† פֿון∫† איוו יאַכנאָוויץ¨ †ניאָלייַ† באָראָד†ולין ¨† לי†יזער בורקאָ¨ †פּערל† טייטלבוים†און† נ†יק אָלייַ† באָראָדוליןÆ

אַוואַנסירטער¨ † לערער† באָראָ≠ דולין¨ †מאָנטיק ¨†≥∫∞∞† ביז†∞≤∫¥

אָנהייבער¨ † לערער† בורקאָ¨ † מאָנ≠ טיק¨ †∂∫≥∞††ביז Π∫∞∞†

אַוואַנסירטער¨ † לערער† באָראָדו≠ לין¨ †דינסטיק ¨μ† †∂∫±ביז μ†Σ∫¥

אָנהייבער† ≤¨ † לערערין† טייטל≠ בוים¨ †דינסטיק ¨μ† †∂∫±ביז μ†Σ∫¥

אָנהייבער† ≤¨ † לערערין† איוו† יאַכ≠ נאָוויץ¨ †מיטוואָך ¨†±∫∞∞† ביז†∞≤∫≥

מיטנדיקער† ≤¨ † לערערין† יאַכנאָ≠ † וויץ¨ †מיטוואָך ¨†≥∫∞∞† ביז†∞≤∫¥

אָנהייבער¨ † לערערין† טייטלבוים¨ מיטוואָך¨ †≥∞∞†ביז†∞≤∫¥

אָנהייבער¨ † לערערין† טייטלבוים¨ מיטוואָך¨ †∂∫≥∞†ביז Π∫∞∞†

אַוואַנסירטער¨ † לערערין† יאַכנאָ≠ † וויץ¨ †דאָנערשטיק ¨†±∫∞∞† ביז†∞≤∫≥

מיטנדיקער† ±¨ †לערער† באָראָד†ולין ¨ דאָנערשטיק¨ †∂∫≥∞†ביז Π∫∞∞†

צו† באַקומען† נאָך† אינפֿאָרמאַציע † ¨ קלינגטΠ∞∞†∫ ∂ ΠΠπ †≤±≤ליניע†±∂≤ אָדער†שרייַבט† צו∫

circleÆorgvkirk@ אַלע† פּרטים† קען† מען† געפֿינען אויף† דער† וועבזייַט† פֿון†„אַרבעטער רינג7 Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.