סיני — אַ באָמבע פֿו שפּעטער אויפֿרייַס

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

דער†מצבֿ† וואָס†האָט† זיך†געשאַפֿן† אין†סיני† נאָך† דעם† ווי† ישׂראל† איז†מסכּים† געווען† אַרייַנ≠ צולאָזן† אויפֿן† האַלב !אינדזל† די† עגיפּטישע† † אַר≠ מיי¨ † צו† פֿאַרניכטן† דאָרט† די† טעראָרי†סטישע† גרופּירונגען¨ † דערמאָנט† הייַנט† די† אַלטע† מעשׂה† מיטן†ייִד ¨† וואָס†האָט† זיך†פֿאַרפֿירט† מיט†אַ† בער ª† ער† וואָלט† שוין ¨† נעבעך¨ † געוואָלט† זיך† פֿון† דעם† בער†אָפּטשעפּען ¨† אָבער†יענער† לאָזט†אים† נישט† אָפּÆ

געלאָזט† האָ ט†מען† די† עגיפּטער† אַרייַנ≠ שטעלן† אין† סיני† איין† פֿוס ¨† אָבער† זיי† שטייען† שוין†דאָרט† מיט†ביידע† פֿיס Ɔ פֿון†איין† זייַט ¨† איז† קלאָר¨ †אַז† מיט†די† טעראָריסטישע†באַנדעס ¨† וואָס† גרייכן† שוין† נישט† הונדערטער† נאָר† טויז†נטער ¨† מוז†מען† מאַכן†אַ† סוף ª† פֿון†דער† צווייטער†זייַט ¨† ווייסט†מען† דאָך†מיט† וועמען†מע† האָט†צו† טאָן Ɔ דער† פֿאַרמישפּטער† פּרעזידענט†מובאַראַק† איז† טאַקע† געווען† ”גוט† פֿאַר† ייִדן “¨ † אָבער† דווקא† ער† האָט† פֿאַרנאַכלעסיקט† דע ם†מצבֿ† אין† סיני ¨† וווּ† דעם† קאָנטראָל† האָבן† איבערגענו מען† כּל ! מיני† טעראָריסטישע† גרופּירונגען ¨† וואָס† זייַנען† זיך†צעוואַקסן ¨† ווי†שוועמלעך† נאָך†אַ† רעגן ¨† גע≠ שאַפֿן† דאָרט†מיליטערישע† טרעניר !לאַגערן† פֿון† פּאַלעסטינער†עקסטרעמיסטן† און†מיליטאַנטן† פֿון† ”אַל !קייַדאַ Æ“† אויך† די† אָרטיקע† אייַנווו†ינער ¨† די† בעדויִנער¨ †האָבן† זיך†אָנגעשלאָסן† צו†די† באַ†נדעס ª†

Moss Khane)( Anne Credit:

די רג נגענע וו ך ה בן איבער 140 מענטשן, ון 9 חדשים לט ביז איבער 90 י ר, זיך ב טייליקט אין דער יערלעכער ייִדיש וו ך לעבן ב לטימ ר, מעריל נד. די ב טייליקטע זענען געקומען ון זעקס לענדער און ערצן שט טן. אוי ן בילד: ד' ר חנה מ ס, איינע ון די מ מעס

אויף דער ייִדיש וו ך, ווייַזט די קינדער ל טערל און דערקלערט זיי, אויף ייִדיש, וועגן דער נטוויקלונג ון דעם אינסעקט.

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.