„בונד“אי ישׂראל

אַ שמועס מיט רעזשיסאָר עראַ טאָרבינער

Forward (Yiddish Edition) - - ייִדישע נייַייַעס פֿפֿון מאָאָלדאָאָווע -

עדי מהלאל ספּעציעל רן „ רווערטס“

דאָס† וואָרט†„בונדאים “¨ † ווי† דאָס† וואָרט† „אידיתּ “¨ † איז† אַן† אופֿן† ווי† מע† דאַרף† כּלו מרשט† אַרויסרעדן† די† ’פֿרע מדע‘†† ייִדישע† ווערטער†—†„בונ≠ דיסטן“† און†„ייִדיש“†—† אויף† עבֿריתÆ † אפֿשר† דערפֿאַר† איז† „בונדאים“† גע≠ וואָרן† אַ† פּאַסיקער† נאָמען† פֿון† אַ† דאָ≠ קומענטאַר! פֿילם† וועגן† דער† טעטי≠ † קייט† פֿון† „בונד“† אין†מדינת≠ ישׂראל¨ † וואָס† זיין† שאַפֿער¨ † ערן† ©עראַן ®† טאָר≠ ב†ינער ¨† האָט† לעצטנס† אַרויסגעגעבן† צוזאַמען† † מיט† אַ† זאַמלונג≠ביכל† אויף† דער†טעמע Æ

וועגן† דעם† פֿילם† האָט† מען† שוין† מער† ווי† איי ן†מאָל† געשריבן† אין† „פֿאָ† רווערטס“ª† אַ† פֿילם† וואָס† טאָ†רבי≠ נער†האָט† איבער†אים† געאַרבעט†נישט† ווי†ינ† יקער† ווי† פֿינף† יאָר¨ † קוים† קריגנ≠ דיק† גענוג† † שטיצע† אים† צו† פֿאַרענ≠ דיקןÆ †ס 3זעט† אויס¨ †אַז† דעם†לאַנד† וואָס† מע† האָט† אויפֿגעבויט† אויף† ציוניסטי≠ † שע†יסודות ¨† איז†ביז† הייַנט†שווער† צו† אָנע†רק ענען†† די† ריזיקע† ראָלע¨ † וואָס† דער† „בונד“† האָט† געשפּילט† פֿאַר† דער†מלחמה† אין†דעם† לעבן†פֿון† ייִדן† אין†מיזרח !אייראָפּע Ɔ שוין†זשע† קאָנען† נישט† די† פֿאַרברענטע† ציוניסטן† ביז† הייַנט†מסכּים† זייַן†מיט† דער† בו†נדיס≠ ט†ישער† אידעאָלאָגיע¨ †און† האַלטן†דעם† „בונד “¨ †ווי†’ אַ†געפֿאַר‘† פֿאַרן†לאַנד ¨† אַז† אַפֿילו†צו† באַקומען†אַ† שטיצע†פֿאַר† אַ† קונטס! ווערק† וועגן†„בונד “¨ † קומט† אָן† מיט†גר† ינע†ווערעם ø

דאָס† נייַע† ביכל¨ † או†נטערן† טיטל† „בונ≠ דאים∫† סוציאַליזם† † בייִדיש† ובעבֿרית¨ † סרט† וחמישה† מאמרים † “† ©די† ישׂראלדיקע† בו†נדיסטן∫† סאָציאַליזם†אויף† ייִדיש† און† עבֿריתּ¨ † אַ† פֿילם† און† פֿינף† אַרטיקלן® ¨† באַ≠ שטייט†פֿון† די†ווערק† פֿון†ב Ɔ צאַלעוויטש† ©דער† גרי†נדער† פֿונעם† ישׂראלדיקן†„בונד “® † און† יÆ † אַרטוסקי† © דער† חשובֿער† אידעאָלאָג† † און† פֿאָרזיצער† פֿון†„בונד“† אין† ישׂראל® † אויף† ייִדיש† און†הע ברעיִש†Æ †דער† יונגער†פֿאָרשער† יעד† ביראַן† גיט† צו† איין† אַרטיקלª † און† פֿון†יצחק† לודען†קאָן† מען†דאָ† געפֿינען† דעם†איי† נציקן†אַ† רטיקל†פֿון† אַ†בונדיסט ¨† אָ†נג עשריבן††אויף† העברעיִש†אין πΣΣ†Æ± † בÆ † אַ†רטוסקי† ווערט† ציטירט† אינעם† פֿילם†פֿון† דעם†טעקסט ¨† וואָס†איז† אויך† פֿאַראַן† † אינעם†ביכל ¨† און†וואָס† האָט†אַ† שייַכות† † צו† דער† פּראָבלעם† אייַינצו≠ פֿרירן†דעם†„ בונד“†אין† דער†ייִדישער† מדינה†אין π∂∂†Æ± †

„די 솆± יאָר† עקזיסטענץ† פֿון† דער† בונדישער† אָרגאַניזאַציע† און† פֿון† די† ’לעבנספֿראַגן‘† זענען† פֿאַקטיש† גע≠ וועןμ† †± יאָר† פֿון† כּסדרדיקן† געראַנגל† † מיט† די† פֿאַרשידנסטע† שווער†יקייטן Ɔ מיר† פֿילן† כּסדר† אַ†מאַנגל† אין† אינ≠ טעלעקטועלע† כּוחות¨ † רעדנער¨ † רע≠ פֿערענטן¨ † זשורנאַליסטן¨ † פּאַסיקע† אַ†קטיוויסטן ª† עס† פֿעלן† אונדז† כּסדר† די†נויטיקע† געלט≠מיטלען† אויף†אויס≠ צוהאַלטן† געשאַפֿענע† אינסט†יטו≠ ציעס† און† לאָקאַלן† און† אויף† אָנצוגיין† מיט† אַ† ברייטערער† אַרבעט† ¸ÆÆÆ ˛† און† אויך† געל≠ט מיטלען† אויף† צו† פֿירן† אַן† אַרבעט† צווישן† דער† יוגנט¨ † הגם† ס3 איז† פֿאַרשפּרייט† צווישן† איר† די† אַנטוישונג† און† די† קעגנערשאַפֿט† צו† די†ציוניסטישע† פּאַרטייעןÆ “

וואָס† אַרטוסקי† רופֿט† „אַן† אַר≠ בעט† צווישן† דער† יוגנט“¨† איז† פּונקט† וואָס† טאָרבינער† איז† אויס ן†מיטן† פֿאַרעפֿנטלעכן† דאָס† ביכל† און† דעם† פֿילםÆ † „איך† האָב† געוואָלט† עס† זאָל† זייַן† וועגן† דעם†„בונד“† עפּעס† צ†וגע≠ נגלעכס† און† הייַנטצייַטיקס† —†מיט† קאָלירן¨ † אין† אַ† ווייכן† טאָוול† —† און† אויף† העברעיִש“¨† זאָגט† טאָרבינער† וועלכער† האָט† אַליין† אַרויסגעגעבן† די† גאַנצע† זאַךÆ † טאָרבינער† האַלט¨ † אַז† אַרטוסקיס† קריטיק† פֿון† די† πμ∞± ער† און† π∂∞± ער† יאָרן† איז† געבליבן† רע≠ לעוואַנט†אויך† פֿאַר†די† סאָציאַלע†פּראָ≠ טעסטן† הייַנט† אין† ישׂראלÆ † „די† סאָ≠ ציאַלע†באַוועגונג† אין†ישׂראל† מוז†זיך† באַקענע ן†מיט† דעם† ’בונד‘† או ן†מיט† זייַנע† אידעען ¨† ווייַל† דעם† ’בונד‘ ס† סאָצי † אַליזם†† האָט† גאָרנישט† צו† טאָן† מיטן† ייִדישן† שאָוויניזם ª† ווייַל† אין† דער†’השומר† הצעיר‘ !באַוועגונג ¨† מיט† אירע† אידעען† פֿון† ציוניזם ¨† סאָציאַ≠ ליזם†און† ברידערשאַפֿט†צווישן† פֿעל≠ קער¨ † קומט†תּמיד† דער† טייל† פֿון† ציו≠ ניזם† ©דער† ייִדישער† שאָוויניזם ®† פֿאַר† די† אַנדערע† טיילן ¨† און† אַזוי† בלייַבן† נישט† קיין† אויסזיכטן† צו† רעאַליזירן† דעם† סאָציאַליזם Ɔ דער†’בונד‘† איז† אי† אַ†סאָציאַליסטישע ¨† אי†אַ† ייִדישע†באַ≠ וועגונגÆ “

טאָרבינער† פֿאַרברייטערט† זייַן† דע†רהייַנטיקטן† בונדיסטישן† אַני≠מא≠ מין¨ † דערקלערנדיק† די† פֿילאָסאָפֿיע† וואָס† פֿירט† אים∫† „ווייל† איך† בין† אַ† ישׂראלי¨ † דאָס† איז †מייַן† דאָיִקייט† און† איך† וויל† ממשיך† זייַן† צו† לעבן† אין† עבֿרית Ɔ לוי ט†מייַ ן†מיינונג† קען† דער† ’בונד‘† פֿאַרזיכערן† דעם† קיום† פֿו ן†מדינת≠ ישׂראל† —† די† העברע† † יִשע שפּראַך† וועט† ווייַטער† עקזיסטירן¨ און† איך† וועל† קענען† ווייַטער† לעבן דאָ†מיט† מייַן†מאַמע≠ לשוןª † איך† וועל קענען† † לעבן†אין† מער†יושרדיקע† באַ≠ די†נגו† נגען ¨† מיט† ווייניקער† עקספּלואַ≠ טאַציע† † און†אונטערדריקונג Æ“

אַזעלכע† ווערטער† דערמאָנען און¨ † פֿאַרשטייט† זיך¨ † נישט† צופֿעליק ©הגם† הייַנט≠צו≠ טאָג† גלייבט† נישט טאָ†רבינער ¨† אַז†מע† קען† און†מע† זאָל פֿאַ†רווירקלעכן† די†† לייזונג† פֿון† צוויי שטאַטן® ¨† די† ווערטער† וואָס† אַרטוסקי האָט†געהאַט† געשריבן†אין πμΣ†∫±

„דער† קאַ מף† פֿאַר† דעם† אידעאַל פֿון†אַ† נישט≠ציוניסטישער† דעמאָקראַ≠ † טיש≠סאָציאַליסטישער† ישׂראל≠מדינה ¨ וועלכע† זאָל† זיך† פֿילן† ווי† אַ† נאַטיר≠ † לעכער† באַשטאַנד≠טייל† פֿון† ייִדישן פֿאָלק¨ † וועלכע† זאָל† העלפֿן† שטאַרקן דאָס† ייִדישע† פֿאָלק† אין† דער† וועלט און†וועלכע† זאָל†פֿירן† אַ†פּאָליטיק† פֿון שלום†לגבי† דער†אַראַבישער† וועלט†— ליגט† אין† די† לעבנס≠אינט ערעסן†† פֿון דער† ישׂראל≠מדינה Ɔ צי† וועט† דער דאָזיקער† אידעאַל† פֿאַרווי†רקלעכט ווערן† —† ווער† ווייסטø † די† בונדיסטן קאָנען† † אָבער†נישט† רעזיגנירן†פֿון† דאָ≠ זיקן†קאַמף ¨† פּונקט†ווי† זיי†קאָנען† נישט רעזיגנירן† פֿונעם† קאַ מף† פֿאַר† אַ† סאָ≠ ציאַליסטישער†וועלט Æ“

דאָס† גאַנצע† ביכל¨ † וואָס† איז כּולל†סייַ† דעם†פֿילם ¨† סייַ†די† אַרטיק≠ לען¨ † קאָ ן† מען† דירעקט† באַ†שטעלן בייַ† ערן† טאָ†רבינער† דורך† אָט† דעם בליצפּאָסט† † אַדרעס †∫ erantor@ gmailÆcom¨ † אָדער† דורך† דעם†מאָ≠ ביל≠נומער †∫ Ππμ≤≠≤¥≤¥¥ πΣ≤≠¨ † אָדער דורכן†דער† פּאָסט∫† TorbinerEran†

ΠIsraelis†± Π≤Aviv†∂¥≥ Tel≠

Mahalel Adi Credit:

ערן ט רבינער מיט זייַן נייַ ביכל „ס צי ליזם אויף ייִדיש און אויף ע< ריתּ, ילם און ינעף

רטיקלן“

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.