איטעלע האָפֿמאַ וואַטס או די קלעזמאָרי+ ≠משפּחה האָפֿמאָ

Forward (Yiddish Edition) - - ייִדישע מוזיק אינעם ±≥סטן יאָאָרהונדערט -

אין†דער† הייַנטיקער†וועלט† פֿון†יונגע† קלעז≠ מאָרים¨ †וואָס† באַשטייט¨ †דער† עיקר¨ †פֿון† מאַנצבילן † ¨† וואַרפֿט†זיך† אין†די† אויגן†דאָס† מוטער! טאָ†כטער† פּאָרל† פֿון† עליין† ©איטעלע ®† האָפֿמאַן! וואַטס† און† סוזען† וואַטס† פֿון† פֿילאַדעלפֿיעÆ † נישט† נאָר† איז† די†מאַמע† עליין†אַ† מוזיקער¨ †אַ† קלעזמער¨ †נאָר† זי† שפּילט†אויף† די†פּייַקלעך ¨† דער†„מענעריש† סטער* † אינסטרומענט† אין† דער† קאַפּעליעÆ † די† טאָ†כטער† סוזען†שפּילט† אויפֿן†טרומייט† און†ווערט† הייַנט† פֿאַררעכנט† ווי† איינע† פֿון† די† בעסטע† שפּ†ילערס† אין† דער† קלעזמער! וועלטÆ † אָבער† די† פֿאַרבינ≠ דונג†אין† דער†משפּחה† מיט†קלעזמער !מוזיק† איז† עלטער† ווי† די† צוויי† דורות¨ † און† אין† אַ† נייַעם† פֿילם†„איטעלע∫† אַ†לעבן† אין†קלעזמער *† ¸Eatele∫ Klezmerin† Life†A† ˛† באַקענט†מען† זיך†מיט† דער† גאַנצער†משפּחה !געשיכטע Æ

די† בראַנזשע† פֿון† קלעזמערייַ† בייַ† ייִדן† אין† מיזרח! אייראָפּע† האָט† זיך† תּמיד† געהאַלטן† אין† דער†משפּחה ¨† און† איז† איבערגעגעבן† געוואָרן† פֿון† איין† דור† צום† צווייטןÆ † דער† פּאָעט† ירמיהו† העשעלעס†האָט† געקענט†באַשרייַבן† ווי†די† אַלע† קלעזמאָרים† אין† דער† אַמאָליקער† גאַליציע† זע≠ נען† באַשטאַנען† פֿון† בלויז† געציילטע† משפּחות¨ † וואָס† האָבן† זיך†משדך† געווען† איינע†מיט† דער† אַנדערער¨ † און† האָבן† זיך† פֿאַרשפּרייט† איבער† אַ† גרויסער†טעריטאָריע† במשך†פֿון† יאָרןÆ †מע† דאַרף† געדענקען¨ † אַז† דער† סטאַטוס† פֿונעם† קלעזמער† איז†געווען† אַ†גאַנץ† נידעריקערÆ †דעריבער† האָבן† די† קלעזמאָרים! משפּחות† זעלטן† געקענט† געפֿי≠ נען†אַ† שידוך†אין† רייַכערע†פֿאַמיליעס Æ

דער†זיידע† פֿון†עליין† האָפֿמאַן! וואַטס¨ †דער† קלעזמער† יוסף† האָפֿמאַן¨ † האָט† געלעבט† אינעם† אוקראַיִנישן† שטעטל† באָגאָפּאָליע¨ † נישט† ווייַט† פֿון† אָדעסÆ † זייַן† זון† יעקבֿ† האָפֿמאַן† ©Πππ πΣ¥—±± ®† איז† געקומען† קיין† אַמעריקע† און† אָ†נג עהויבן†† צו† שפּילן† דעם† קסילאָפֿאָן† אין† „קאַ† נדעלס† אָרקעסטער* † אין† די† π≤∞± ער† יאָרןÆ † איין† רע≠ קאָרדירונג† פֿון† דער† תּקופֿה† „דזשייקי† דזשעז† עם†אָפּ *† ¸Up em†Jazz‘ †¨ Jakie˛ †שטעלט† מיט†זיך† פֿאָר†דעם† באַקאַנטסטן†משל† פֿון†אַ† צונויפֿגוס† † פֿון† קלעזמער! מוזיק†מיט† דזשעז !מוזיק ¨† בפֿרט†מיט† דער†דזשעז !מוזיק† פֿון†ניו !אָרלינס Æ

„דזשייק *† האָפֿ מאַן† האָט† אָנגעפֿירט† זייַן† אייגענע† † קאַפּעליע† אין† פֿילאַדעלפֿיע ¨† און† דער† קלעזמער! מוזיקער† און† וויסנשאַפֿטלער† ד ,ר† האַ†נקוס† נעצקי† האָט† פּרטימדיק† געפֿאָרשט† די† קלע†זמער !וועלט† און† סבֿיבֿה† אין† דער† שטאָט Ɔ אינעם† פֿילם† דערציילט† ער ¨† אַז† ווען† דזשייק† האָ†פֿמאַן† איז† אָנגעקומען† קיין† פֿילאַדעלפֿיע† אין† μπ∞ †± האָט† זיך† שוין† דאָרטן† געהאַט† אַנטוויקלט† † אַ† קלעזמער !סבֿיבֿה ¨† וואָס† האָט† זיך† אָפּגעטיילט† † פֿון† ניו !יאָרק ¨† מיט† איר† אייגענעם† רעפּע†רטואַר Ɔ כּמעט† אַלע† פֿון† די† פֿילאַדעלפֿיע† קלע†זמ אָרים†† האָבן†געשטאַמט† פֿון†אוקראַיִנע Æ

דזשייקס†טאָכטער† עליין†איז† אויפֿגעוואַקסן† אין†אַ† מוזיקאַלישער†שטוב Ɔ אין†„איטעלע *† דער≠ ציילט†עליינס† שוועסטער ¨† אַז†„געוויינטלעך ¨† אין† אַנדערע† היימען ¨† קומט† זיך† צונויף† די† משפּחה† אין† קיך† אָדער† אין† עסצימער† און† מע†שמועסט† בשעת†מע† נאַשט†אויף† עפּעס ¨† אָבער†בייַ† אונדז† איז†די† פּיאַנע†געוואָרן† דער†צענטער Ɔ דער†טאַטע† האָט† געשפּילט† און† עליין† האָט† געקלאַפּט† אויף† עפּעס¨ †אָדער† זי†איז† אַראָפּגעגאַנגען†אין† קעלער† † און† אַרויפֿגעבראַכט† איר† פּייַקל† מיטצ†ושפּילן† מיטן†טאַטן Æ*

אין† דער† היים† האָט† זי† זיך† אויסגעלערנט† די† קלעזמערישע†שטיקלעך∫† פֿריילעכס ¨† שערס¨ †פּאָל≠ קעס¨ †מאַזורקעס Ɔ זי†האָט† ווייַטער†שטודירט† אינעם† וועלט! באַקאַנטן†„קורטיס† אינסטיטוט†פֿון† מוזיק *† אין†פֿילאַדעלפֿיע† און†איז† געווען†די† ערשטע†פֿרוי† צו†גראַדויִרן† פֿון†דער† שול†ווי† אַ†פּייַקלערין Ɔ אַפֿילו† מיט† אַ† דיפּלאָם† פֿון† אַזאַ† חשובֿער† שול ¨† האָט† זי† באַשלאָס ן†ממשיך† צו† זייַן† די† אַל טע†משפּחה ! טראַדיציע†פֿון† שפּילן†ייִד† ישע†מוזיק† אויף†חתונות ¨† בר! מיצוות†און† אַנדערע†שׂימחות Æ

אינעם†פֿילם†„ איטעלע *† זעט†מען† ווי†עליין† האָפֿמאַן! וואַטס† און† סוזען† שפּילן† צוזאַמען† אויף† דער† בינע ¨† און† ווי† די† טאָכטער† סוזען† האָט† ליב† צ ו†מאַכן† שפּאַס† פֿון† דער† באַציִונג† צווישן†איר† און†איר† מאַמען Æ„† מייַן†מאַמע† האָט† געהאַט† פֿיר† קינדער ¨† אָבער† איינס† פֿון† זיי† האָט† זי† אויפֿגעגעסן *† וויצלט† זי† זיך† פֿאַרן† עולם Ɔ די† וויכטיקייט¨ †אָבער ¨† פֿון†אויפֿהאַלטן† די†משפּחה ! טראַדיציע¨ † נישט† געקוקט† אויף† דער† אַ מאָל† אָנגעשטרענגטער† באַציִונג ¨† ווערט† באַטאָנט† † בעתן† גאַנצן† פֿילם Ɔ אין† איין† סצענע† קוקט† מען† איבער† די† אַלטע †מוזיקאַלישע† העפֿטן† וואָס† דזשייק† האָט† איבערגעלאָז ט ª† מעלאָדיעס† און† טענץ† וואָס† ער† האָט† נאָך† פֿאַרשריבן† אין† באָ≠ גאָפּאָליע † Ɔ אַזאַ†משפּחה !אוצר† פֿאַרמאָג ט†מען† זעלטן¨ † און†מיט† דער† צייַט ¨† האָפֿט†מען ¨† וועט† מען†די† מעלאָדיעס†רעקאָרדירן Æ

די† משפּחה† וואַטס† איז† געקומען† אַ† ביסל† שפּעט†צו† דער†קלעזמער !אויפֿלעבונג ¨† אָבער†הייַנט† פֿאַרנעמען† זיי† אַ† חשובֿ† אָרטÆ † זינטππΠ† †± טרעט אויף†עליין† האָפֿמאַן! וואַטס†אין†„ קלע†זקעמפּ *† און שוין†יאָרן† אין†„קלעזקאַנאַדע *Æ †זי† שפּילט†אויף† די פּייַקלעך†אין† אַן†אַלטן† פּשוטן†קלעזמער !נוסח ¨† ניט אין†קיין† דזשעזישן¨ †און† נישט†אין† קיין†קלאַסישן סטיל¨ † כאָטש† זי† קען† זיכער† שפּילן† אין† אַ†מער סאָפֿיסטיצירטן†נוסח† אויב†זי† ווילÆ ††

שוין† צענדליקער† יאָרן† וואָס† עליין† האָפֿ≠ מאַן! וואַטס†לערנט† פּייַקלערייַ†מיט† אַנדערע†אין דער†פֿילאַדעלפֿיער† געגנטÆ †אין Σ††≤∞∞ האָט†דער אַמעריקאַנער†„נאַציאָנאַלער† פֿאָנד† פֿאַר† קונסט* צוגעטיילט† עליין† וואַטס! האָפֿמאַן† די† אָ†נגע≠ זעענע†„נאַציאָנאַלע† ירושה! סטיפּענדיע* † און† זי האָט†מיט† איר†משפּחה† פֿאַרבראַכט†אַ† וואָך†אין וואַשינגטאָןÆ †צוזאַמען† האָט†די† מוטער! טאָ†כטער קלעזמער! מאַנשאַפֿט† אַרויסגעגעבן† אַ† קאָמ≠ פּאַקטל† אין† ¥∞∞≥† „איך† געדענק† קלעזמער∫† די קונסט†פֿון† קלעזמער! פּייַקלערייַ* †¸ RememberI† DrummingKlezmer† of†Art† The†Klezmer∫† ˛Æ

סוזען† וואַטס†מאַכט† אַ† רושם† אינעם† פֿילם ס ייַ†מיט† איר† הומאָר¨ † ס ייַ†מיט† איר† טאַלאַנטÆ זי† איז† איינע† פֿון† דרייַ† שוועסטער†—† די†מיזינ≠ קע† און† איז† אויפֿגעוואַקסן† אַרומגערינגלט†מיט מוזיקאַלישע† אינסטרומענטן† אין† דער† היים¨ פּונקט†ווי† איר†מאַמע Ɔ ווען†זי† איז†בלויז† געווען ±±† יאָר† אַלט† האָט† זי† אָנגעהויבן† מיטצ†ושפּילן מיט†דער† מאַמען¨ †און† צו†¥±†יאָר† אָנגעהויבן†צו ווערן† באַצאָלט† פֿאַר† איר† שפּילן†מיט† אַנדערע גרופּעסÆ † מיט† איר† פֿרויען! קלעזמער! גרופּע „קלע† זמיז* †¸ KlezMs˛ †האָט† זי†געשפּילט† איבער גאַנץ†אַמעריקע Æ

דעם† פֿילם† „איטעלע *† האָט† געמאַכט† די אָרגאַניזאַציע† „פֿילאַדעלפֿיע† פֿאָלקלאָר! פּראָ≠ יעקט* † און† אַ† דאַנק† די† אוניקאַלע† פּע†רזע† נלעכ≠ קייטן† פֿון† עליין† און† סוזען† וואַטס¨ † ווי† אויך† די וווּנדערלעכע†פֿאָטאָגראַפֿיעס† אין†זייער† משפּחה! אַרכיוו¨ † האָט† זיך† געמאַכט† אַן† אינטערעסאַ†נטער דאָקומענט† וועגן† ייִדישע† פֿרויען! מוז†יקער† אין דער†קלעזמער !וועלט Æ

צו†באַשטעלן† דאָס†ווידעאָ !קאָמפּאַקטל ¨† גיט אַ†קוק† אויף†דער† וועבזייַט∫

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.