נתניהו: „נישט דערל ב , אַז כעמיש גע% ער זאָל אַרייַנפֿאַל אי די הענט פֿו ’כעזבאָלאַ‘“

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

אין צוזאַמענהאַנג מיט די טעלע' יזיע דער≠ קלערונגען פֿונעם 'אָרטזאָגער פֿון דער אַסאַד רע≠ גירונג¨ אַז „סיריע 'עט נישט רעאַגירן מיט כעמיש גע' ער כּל זמן זי 'עט נישט זייַן באַדראָט פֿון אַ צ' (טער מדינה“¨ האָט דער פּרעמיער נתניהו באַ≠ ה& פּט¨ אַז „ישׂראל 'עט נישט דערל& בן¨ אַז כעמיש 'אָפֿן זאָל אַרייַנפֿאַלן אין די הענט פֿון ’כעזב אָלאַ‘ אָדער פֿון אַנדערע טעראָר באַנדעסÆ

„מיר זענען נישט אַז& שטאַרק באַזאָרגט פֿון דעם 'ער עס 'עט פֿאַרטרעטן אַסאַדן 'י די גע≠ פֿאַר¨ אַז נישט קאָנ' ענציאָנעל גע' ער זאָל בעת אַ כאַאָס אַריבערג( ן צו די מחבליםÆ קענען מיר זיך פֿאָרשטעלן 'אָס עס מ( נט כעמיש 'אָפֿן אין רשות פֿון ’כעזבאָלאַ ø“‘ האָט נתניהו געפֿרעגטÆ „אין אַזאַ פֿאַל 'עלן מיר זייַן געצ' וּנגען צו רעאַגירן כּדי אַזעלכס זאָל נישט געשעןÆ“

א& ך דער זיכערה( טס מיניסטער אהוד ברק ©באַ ראַק® האָט דערקלערט¨ אַז „צה 6ל נעמט אין אַכט די מעגלעכק( ט¨ אַז די' ערסאַנטן 'עלן האָבן אַ צוטריט צו די אַרסענאַלן פֿון פֿאָרגעשניטענעם 'אָפֿן Æ ישׂראל 'עט אַלץ טאָן כּדי נישט דערל& בן¨ אַז אַזאַ סאָרט גע' ער זאָל אַריבערג( ן צו די ’כעז≠ באָלאַ‘ רוצחים“¨ האָט ער געזאָגטÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.