קאַדאַפֿי האָט געהאַט אַ ייִדישע מוטער

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

נורי אַלמאַסמ( רי¨ א( נער פֿון די נאָענטסטע מיטאַרבעטער פֿונעם דערמאָרדעטן דיקטאַטאָר פֿון ליביע¨ מואַמאַר קאַדאַפֿי¨ האָט דערקלערט בנוגע די קלאַנגען¨ אַז ער האָט געהאַט אַ ייִדישע מוטער ¨ אַז די 'ערסיע איז אַ ריכטיקעÆ

די דאָזיקע ידיעה איז פֿאַרעפֿנטלעכט גע' אָרן אין דער אַראַבישער צייַטונג „אַל כאַיאַס“'אָס דערשייַנט אין לאָנדאָן¨ אַז נישט בל& ז האָט ער געהאַט אַ ייִדישע מוטער¨ נאָר האָט פּערזענלעך פֿאַראָרדנט אומצוברענגען ה& כע רעגירונגס לייַט¨ 'עלכע האָבן באַזיצט געה( מע דאָקומענטן 'אָס האָבן די דאָזיקע 'ערסיע באַשטעטיקטÆ די ה& כ≠ ראַנגיקע פֿונקציאָנערן זענען גע' ען∫ דער ליבישער אַמבאַסאַדאָר און דער מיליטערישער אַטאַשע אין איטאַליעÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.