קנאָבלדיקע קאַרטאָפֿל טשיפּקעלע

Forward (Yiddish Edition) - - נייַייַעס פֿפֿאַאַר בני בית -

וואָס† טוט† מען¨ † אַז† מע† האָט† שטאַרק† ליב† קאַרטאָפֿל טשיפּקעלעך¨ † נאָר† מע† וויל† אויסמייַדן†אַזוינע† פֿעטע†פּאָטראַוועס ø† מאַכט† זיי†מיט† ווייניקער†בוימל† און†באַקט† זיי†אָפּ ¨† אַנשטאָט†צו† פּרעגלען†זיי° ±† לעפֿל†איילבערט בוימל ≥†לעפֿל† צעהאַקטער†קנאָבל ≥†קאַרטאָפֿל Ø≤†± לעפֿעלע†זאַלץ שפּריצבוימל

הייצט†אָן† דעם†בוימל† אין†אַ† פּאַטעלניע¨ † און†מישט† אַרייַן†דעם† קנאָבל¨ †ביז† ער†נעמט† אָן†אַ† גאָלדענעם†קאָליר†—† בערך†≥†מינוט Æ

דרייט†אָפּ† דאָס†פֿייַער† און†וואַרט† ביז†דער† בוימל†קילט† זיך†אָפּ Ɔ ניצנדיק†אַ† דורכשלאַק¨ † גיסט†דעם† קנאָבל בוימל†אַרייַן† אין†אַ† טעפּלÆ

הייצט† אָן† דעם† אויוון† ביז† ∞∞¥† גראַד† ©†≤∞¥ צעלזיוס® Ɔ צעשנייַדט†די† קאַרטאָפֿליעס† אין† זייער† דינע† רעפֿטלעךÆ † שווענקט† אָפּ† די† רעפֿטלעך† מיט† קאַלט† וואַסער† און† טריקנט† זיי†אָפּ† מיט†אַ† האַנטעךÆ †מישט† די†קאַרטאָפֿל רעפֿטלעך† אויס† מיטן† קנאָבל בוימל† און† זאַלץÆ †

באַשפּריצט† צוויי† גרויסע† בעקנס† מיט† שפּריצבוימל¨ †און† לייגט†אַרייַן† די†קאַרטאָפֿל רעפֿטלעך† אין† איין† שיכטÆ † באַקט† זיי† ביז† זיי† ווערן† גאָלד¨ † בערךμ† †≤ מינוטÆ † לאָזט† זיי† זיך†אָפּקילן ¨† איידער†איר† דערלאַנגט†זיי† צום† טישÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.