קלעזקאַנאַדע ≥±∞≥∫ אַ ביסל אַרגענטינע אי מאָנטרעאָל

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

(סוף ון זייַט 10( טאַנצטÆ † בעת† אַן† אַנדער† אָוונט† האָבן† די† אַ†רגענט† ינער† אונדז† מהנה† געווען∫† † יאַסינטאַ†האָט† געזו† † נגען†די† לידער†פֿון† חבֿל†קאַץ† און†אַ† נדערע† † ייִד†ישע† לידער† פֿון† איר† היימלאַנדÆ † סעסאַר† † לע†רנער† און†מאַרסעלאָ† מאָגילעווסקי¨ †ב אַקאַנט†† ווי† „קלע† זמער† אין† בוענאָס אייַרעס3 † האָבן† פֿאַרכּישופֿט† דעם† עולם† מיט† זייער† טאַלאַנט† אויף† פֿאַרשי†יד ענע†† איסטרומענטן¨ †אויף† וועלכע†זיי† האָבן† געשפּילט† † עטלעכע† זשאַנערן† פֿון† מוזיק†—†קלע† זמער¨ †טאַנגאָ† און†דזשעז Ɔ די†„קלעזמ אַטיקס†3 †פֿון† ניו יאָרק†האָבן† געגעבן† אַ† קאָנצערט† בייַ† אַן† אַ†נדער† אָוונט† און† דער† „קאַ† רנאַוואַל3 † איז† פֿאָרגעק† † ומען†דאָנע† רשטיק†דעם†≤≥ סטן† אויגוסטÆ

אין† די† טאַנץ קלאַסן† האָט† מען† זיך† צ†וגע† גרייט† פֿאַרן† „קלעז† מער קאַר†נאַוואַל 3¨ † און† זיך† אויס†גע≠ לערנט† אָר†יגינעלע† טענץ† געשאַפֿן† פֿון† סטיוו† ווייַנטרויב ¨ † וואָס† האָבן† קאָמ†בינירט† די† טראַדיציעס† פֿון† די† ייִדן†אין† מיזרח אייראָפּע†און† פֿון†די† פֿעל†קער† אין† צענטראַל † און† דרום אַמע†ריקע Æ † די† ייִדישע† שער¨ † למשל¨ † האָט† מען† געטאַנצט† † אין† אַ†„טשאַ טשאַ3 ריטעם Æ †אויף† דער†בינע† האָט† יאַסינטאַ† גע†זונגען† ייִדישע† לי†דער† אין† די† ריטמען† פֿון† דרום אַמע†רי≠ קאַנער† מוזיק Æ

אין†מיטן† זאַל†איז† אויפֿגעטראָטן† † שיינדל†ראָמיין† מיט†איר† טרופּע†אין† אַ† ספּעקטאַקל¨ † גע†בויט† אויף† פּרצעס† דערציילונג†„אַ† גילגול†פֿון† אַ†נ† יגון3 ¨† אָבער† אין† דער† באַאַרבעטונג† האָט† דער† ניגון† געוואַנדערט† צוזאַ†מען† מיט† אַן† אַק†ראָבאַטקע† פֿון† אַרגענ≠ טינע ¨ † קיין† מעקסיקע† און† דערנאָך† קיין† מאָנטרעאָלÆ † אין† דער† סצענע† אין†מעקסיקע ¨† האָט†איין† כאַראַקטער† גע†שפּילט† די† ראָלע† פֿון† דער† פּע≠ דאַגאָגין† וועלאַ† זאַבלודאָוו†סקי ¨ † איר† צו† לענגערע† יאָר¨ † און† אינעם† קאַ≠ פּיטל†וועגן† מאָנטרעאָל† † האָט†די† אַק≠ ראָבאַטקע† זיך† באַטיי†ליקט† אין† די† סטו†דענטן פּראָטעסטן† וואָס† זענען† דאָרטן†פֿאָרגעקומען† הייַ†נטיקס† יאָרÆ

ערבֿ† שבת† אין† „קלעזקאַנאַדע 3 מאַ†רשירט† צוזאַמען† דער† גאַנצער „קלע† זקאַנאַדע3 † אויף† צ†וריק ¨† שפּילנ≠ דיק†אַ† ניגון†וואָס† מע†האָט† זיך†אויס≠ געלערנט† † פֿונעם† אַקטיאָר† און† זינער אַריה† לייש¨ † הייַנט† אין† בני ברקÆ † אין זייַן† רומענישן† שטעטל† סטאַנישעסט¨ האָט†די† ייִדישע†קהילה† באַגריסט† † דעם שבת† מיט† דער† דאָזיקער† טראַד†יציע בעת† די† זון† האָט† זיך† געזעצט† אויפֿן וואַסער†בייַם† שטעטלÆ

ווי† איר† זעט¨ † איז† פּשוט† צ†ופֿיל פֿאָ†רגעק† ומען† אין† „קלעזקאַנאַדע 3 אַלץ† צו† באַשרייַבןÆ † די† אונטערנע≠ מונג† איז† אַ† וויכטיקע† פֿאַר† דער ייִדישער† קולטור† און† מע† ב†אַקענט זיך† דאָרטן† מיט† נייַע† פּראָיעקטן† † און שאַפֿערישע¨ † טאַלאַנטי† † רטע† מענטשןª דער† עיקר¨ † יונגע לייַט¨ † ווע†לכע† זע≠ נען† צוגעצויגן† געוואָרן† צו† ייִדישÆ לאָמיר†זיך† באַקענען†מיט† איינער†פֿון ענגלאַנד¨ † פֿון† קאַליפֿאָרניע¨ † און† מיט דער†זינגערין† יאַסינטאַÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.