„אַ *ינקל גאַנצק' ט∫ לידער או צ' כענונגע — ביילע שעכטער≠גאָטעסמאַנס נייַ בו

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט - מירל מניע סקי ©ניו יאָרק ® ספּעציעל רן „ רווערטס“

שוין†דאָס† ערשטע†ליד† אין†ביילע† ע שעכטער≠גאָטעסמאַנס† „אַ† !ינקל† ל גאַנצק4 ט∫† לידער† און† צייכענונגען 7† גיט†איבער† דעם†טאָן† פֿון†דער† גאַנצער† ר זאַמלונגÆ „†אָ !נט† איז†גע !ען †© אַ†בילד† ד אין† אַק !אַרעל ®7 † שפּיגלט† אָפּ† די† י פֿליסיק4 ט† סייַ† פֿון† אירע† לידער ¨† סייַ† ייַ פֿון†אירע† בילדער Ɔ ביידע†דריקן† אויס† ס אַ†באַ !עגונג† פֿון†עמאָציע† און†גייַסט Ɔ דאָס† ליד† מאַכט† אַ† פֿאָטאָגראַפֿישן† ן רושם¨ †אַזוי† !י† אַ†פֿילם† אין†אַק !אַרעל∫† דער† אַרויסקוק† פֿון† דער† פּאָעטעסע† ע וואָס† שטייט† בייַם† פֿענצטער ¨† איז† ז „פֿאַרענגט 7† געוואָרן Ɔ זי†סטאַרעט† זיך† ך צו†זען† דעם†דרויסן Ɔ די†הייַזער† הייבן† ן זיך†און† נידערן†זיך Ɔ זייערע†„ליכטלעך 7† ציִען† זיך† און† רינען ¨† אַזוי† !י† !אַסער† „אינעם† ים† פֿון† ש !אַרצק 4ט 7Æ † מען† פֿילט†דעם† אומעט†פֿון† דער†דיכטערין† דורך† די† באַ !עגונגען† !אָס† זי† מאָלט† מיט† אירע† !ערטער Ɔ אָבער† ס' איז† אַ† „זיסער† אומעט† אין† יונגן† בענקען 7Æ † אָט† די† שורה† !אָס† שליסט† דאָס† ליד† שטעלט†פֿאָר† די†אַטמאָספֿער† פֿון†דער† גאַנצער†זאַמלונג†—† די†לידער† און†די† סקיצעסÆ †

די† צייכענונגען† אין† בוך¨ † פּונקט† !י† אירע† לידער¨ † זענען† פֿול† מיט† באַ! עגונגÆ † אירע† לאַנדשאַפֿטן† און† ביימער† גיסן† זיך† אויס† אויפֿן† בלאַט¨ † און† אין† די† צייכענונגען† פֿון† מענטשן† באַוועגט† מען† זיך† אויךª † זי י†האַלטן† אין†מיטן†

טאָן† עפּעסÆ † אַפֿילו† ווען† מע† שלאָפֿט¨ † פֿילט† מען† דעם† גייַסט† פֿון† זייער†אינערלעכן† שטראָםÆ

אין† דער† קינסטלערינס† זעלבסט≠ פּאָרטרעט¨ † אַקעגן† דעם† שער בלאַט¨ † שטייט† זי† מיט† אַ† בלייַער† אין†האַנט Ɔ עס† גליטשן† זיך† אַראָפּ† אירע† ברילן† פֿון† דער† נאָזÆ † איר† בליק† קוקט† אַרייַן† דעם† לייענער† אין† די† אויגן¨ † אָבער† מען† כאַפּט† זיך¨ † אַז† זי† קוקט† אַרייַן† אין† שפּיגל¨ † און† צייכנט† זיך† אַלייןÆ † די†לידער† אינעם†בוך† זייַנען†אויך† ווי† די† צייכענונגען† —† אינטראָספּעקטי! Ɔ די† דיכטערין† שרייַבט† זיך† אַראָפּ† פֿון† האַרצןÆ † זי† באַהאַלט† זיך† נישט¨ † נאָר† רעדט† אין† גאַנצן† אָפֿן† !עגן† אירע† געפֿילן†און† דאגות¨ †! עגן†אירע† מוראס† און†פֿאַרלאַנגען Æ

שוין† אין† אירע† נייַנציקער† יאָרן¨ † און† אַ† וועלט† דורכגעלעבט¨ † ציט† שעכטער גאָטעסמאַנס† שטראָם† זיך† אָפֿט† מאָל† אויף† צוריקÆ † מענטשן† און† צייַטן† !אָס† זענען† שוין† לאַנג† ניטאָ¨ † רופֿן†זי† און†זי† שעפּט†כּוח† פֿון†זיי Ɔ

אין† דעם† ליד¨ „†יאָ† דער† דאָרטן7 ¨† הערט†מען† !י† די†דיכטערין† דערמאָנט† זיך†דעם† אַמאָלÆ … $ען כ% ה לט דעם אויער צו די מושלען $ ס רשרייַבן לע ד רטיקע

גערוישן $ ס קען איך הערן, $ ס קען איך לוישן? [הערן] נ ר די טעג — יענע טעג זיכער גע$ ען בעסער שטיינער ד רטן — טר טו רן ליכטיקער און ריילעכער. י דער ד רטן, דער מ ל…

אירע†לידער† און†בילדער ¨† און†אויך† אירע† ניגונים¨ † !אָס† זי† האָט† געהאַט† געשאַפֿן† אין† דער† פֿאַרגאַנגענה4 ט¨ † באַ! ייַזן†זיך† איר†אָפֿט Ɔ די†פּנימער† און† לידער† פֿון† דעם† „אַמאָל 7† ראַטע! ען† זי† פֿון† אַ† טונקעלן† פּחדÆ † איר† קונסט† ליגט† טאַקע† אין† איר† פֿעיִק4 ט† לייַכט† איבערצוגיין† פֿון† פֿינצטערניש† צו† פֿריידÆ † אָפֿט† מאָל† דערגרייכט† זי† אַזאַ† איבערגאַנג† מי ט†הומאָר Ɔ אין† איין† ליד¨ † קוקט† זי† אַרייַן† אין† שפּיגל† און† דערקענט† זיך† ניט† און† !וּנדערט† זיך¨ † !אָס† יענע¨ † וועלכע† זענען† שוין† מער† ניטאָ ¨† האָבן† זיך† אין† גאַנצן† ניט† געענדערטÆ † דאָס† קוקן† אויף† צוריק† דערמעגלעכט†איר† צו†זען† דאָס†לעבן† פֿון†דער† !ייַטנס† מיט†אַ† פּאַנאָראַמישער† פּערספּעקטי! Ɔ די†דאָזיקע†„ גאַנצק4 ט7 † פֿונעם† איצטיקן† באַנד† נעמט† אַרייַן† איר† „שלענגלענדיקן† !עג 7† פֿון† איר† פֿריִערדיקן†באַנד† לידערÆ †דאָס† ציט†זיך† הין†און† צוריק†און† דערלויבט†איר† צו† באַ! וינען† אומצאָליקע† עמאָציאָנעלע !עלטן Ɔ†

!ען† זי† פֿילט† זיך† סמוטנע¨ † גע≠ דענקט† זי¨ † אַז† די† !עלט† איז† געשאַפֿן פֿון†פֿינצטערניש ¨† אָבער†זי† מוז†נאָכגיין דאָס†ליכט Ɔ ד ס לעמפּל אין דער נ כט איז ט

מ ל די נ טור. בלומען, ק$ ייטן — ליליעס ן שיעור צע ל סן אין בעט ון גרין בלעטער $ ס נעמען זיך רום ה לדזן זיך, גלעטן זיך, בלום

בלום.

ר

די†נאַטור† צעבליט†זיך† כּסדר†אין שעכטער≠גאָטעסמאַנס† שאַפֿונג Ɔ עס ציט†זי† צו†שרייַבן ¨† צו†מאָלן Æ

„דו† מוזט†געבן ¨† גיב°7 †איז† אַ†ליד !אָס† רופֿט† זי† ממשיך† צו† זייַן† מיט איר†שרייַבן ¨† אָנצוגיין†מיט† איר†קונסט ¨ !ייַל† די† שאַפֿערישק 4ט† איז† דאָס לעבנסבלוט†פֿון† איר†עקזיסטענץ Æ

ביילע† שעכטער≠גאָטעסמאַן† גיט איבער† איר† !יזיע† מיט† ערלעכקייט און† קלאָרק 4ט Ɔ דאָס† פּשטות† איז דאָך† דער† קערן† פֿון† מאָדערניזם† און זי† טראַנסמיטירט† איר† אמת† מיט געשיקטע† צייכנס Ɔ אירע† !ערטער דרינגען†אַרייַן† אין†האַרצן Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.