אַ ייִדיש בו# עג אַקטועלע פּאָליטישע או קולטורעלע פֿראַגעס

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

”אַ† צוריקבליק† א5 פֿן† גורל† פֿון† א4 ראָפּעיִשן† ייִדנטום“† איז† דער† טיטל† פֿון† אָקאָרשט† דער≠ שינענעם† בוך† פֿון† מיכל† יאַנ≠ קי! סקי¨ † פֿאַרעפֿנטלעכט† דורך† דע ם†ה Ɔ ל4 !יק פֿאַרלאַג† בייַם† פֿאַ†רא 4ן† פֿון† ייִדישע† שרייַבערס† און†זשורנאַליסטן† אין†ישׂראל Ɔ

אָן† שום† ספֿק¨ † אַ† דער≠ פֿר4 ע†נדיקע† ידיעהÆ † ס‘האָט† גענומען† אַ† ביסל† צייַט¨ † אָבער† סוף כּל סוף† האָט† דער† מחבר† דערגר4 כט† צו† פֿאַר! ירקלעכן† זייַן† נישט באַהאַלטענעם† פֿאַר≠ לאַנג† צונ5 פֿצוזאַמלען† אין† אַ† בוך פֿאָרעם† זייַנע† אַרטיקלען¨ † דערשינען† אין† פֿאַרש4 דענע† ייִדישע† צייַטשריפֿטן† א5 ף† אַק≠ טועלע† פּאָליטישע† און† ל†יטע≠ ראַרישע†טעמעס Ɔ

געב5 רן† אין† קאָ! נע† אין† π≤∂ ±¨ †האָט† יאַנקיווסקי† פֿאַרענ≠ דיקט† נייַן† קלאַסן† פֿון† דער† ייִדי≠ שער†שלום עליכם גי מנאַזיע†ª †ווי† אַ† דיפּלאָמירטער† עקאָנאָמיסט¨ † געאַרבעט† אין† !ילנע† ביז† זייַן† עליה¨ † אין† ππ∞Ʊ † אין† ישׂראל† איז† מיכל† יאַנקי! סקי† באַקאַנט† פֿאַר†זייַן† עקשנותדיקער†איבער≠ געגעבענער† ליבע† צו† ייִדיש† און† צו† אַלע† אירע† קולטור מאַ≠ ניפֿעסטאַציעסÆ †פֿון† זייַן†! 5נאָרט† אין†חדרה ¨† איז†ער† !אַך† צו†אַלע† דערשייַנונגען† !אָ ס†האָבן† אַ† שייַכות† צום† ייִדישן† פֿאָלק† אין† דער† פֿאַרגאַנגענה4 ט¨ † !י† א5 ך† אין† דער† קעגנ! אַרטÆ † !י† אַן† עמפֿינדלעכער†ראַדאַר ¨† רעאַגירט† ער†אויף† אַלע†! עזנטלעכע†דער≠ שייַנונגען†! אָס†קומען† פֿאָר†בייַם† ייִדישן†פֿאָלק ¨† און†ער† פֿאַרבלייַבט† א5 ך† נישט† גלייַכגילטיק† צו† אַלע† !יכטיקע† היסטאָרישע† ענ≠ דערונגעןÆ

אין†±±∞≥†האָט† מיכל†יאַנקי !≠ סקי†באַקומען† דעם†ליטעראַטור פּרייַז†א +נ† פֿון†יעקבֿ† גראָפּערÆ

מיר† געפֿינען† א5 ך† אין† זייַן† בוך† —† א5 סער† זייַן† באַציִונג† צו† ערנסטע† פּאָליטישע† און† סאָציאַלע† פֿראַגעס†—† אַ† קאַפּיטל† !עגן† ייִדישע† פּערזענלעכק4 טן† און† פֿאַר! ייַלנדיקע† טשיקאַ! ע† מעשׂהלעךÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.