פּרעזידענט! וואַל ∫ צוזאָג מיינט נישט אָפּגעב אַ חשבו

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

בעת† די† פּרעזידענט וואַלן† באַשטייט† אין† תּוך† דער† אונטערשייד† צווישן† דעם† אַמ≠ טיר†נדיקן† פּרעזידענט† און† דעם† קאַנדידאַט† צו† פֿאַרנעמען† זייַן† אָרט† קודם כּל† אין† דעם¨ † וואָס† דער† פּרעזידענט† † גיט† אָפּ† דעם† חשבון† פֿון† דעם†וואָס† ער†האָט† צוגעזאָגט†און† נישט†אויס≠ געפֿירטª † און† דער† קאַנדידאַט† זאָגט† ערשט† צו† דאָס¨ † וואָס† ער† וועט† געוויס† נישט† אויספֿירן¨ † אויב† מע† וועט† אים† אויסקלייַבן† צו† זייַן† דער† פּרעזידענטÆ †ס‘ איז†אויך† נישט†קיין† נאָווינע¨ †אַז† בייַ†יעדן† פּרעזידענט†איז† די†פּראָפּאָרץ† צווישן† דעם† צוגעזאָגטן† און† אויסגעפֿירטן† כּמעט† די† זעלבע¨ †צי† ער†געהערט† צו†די† דעמאָקראַטן¨ †צי† צו†די† רעפּובליקאַנערÆ

בלויז†איין† בייַשפּיל∫†אין† גאַנג†פֿון† די†לעצטע† דרייַ† צענדליק† יאָר† איז† נאָך† נישט† געווען† קיין† פּרעזידענט קאַנדידאַט† ער† זאָל† נישט† געווען† צוזאָגן† אַריבערצוטראָגן† די† אַמעריקאַנער† אַמ≠ באַסאַדע† † פֿון†תּל אָבֿיבֿ† קיין†ירושלים† און†דער≠ מיט† אָפֿיציעל† אָנערקענען† די†הויפּטשטאָט† פֿון† ישׂראלÆÆÆ † ביז† ער† ווערט† אויסגעוויילט† פֿאַרן† פּרעזידענטÆ †

לעצטנס ¨† האַלט† מען† אין† איין† רעדן† וועגן† ישׂראלס† אַטאַקע† אויף† די† נוקלעאַרע† אָביעקטן† פֿון† איראַןÆ † מער† פֿון† אַלעמען† רעדן† וועגן† דעם† די†ישׂראלים† גופֿאÆ †פֿון† דער†אַנדערער† זייַט¨ †גיט† מען†צו† פֿאַרשטיין¨ †אַז† אָן†דער† באַטייליקונג†פֿון† אַמעריקע¨ †וועט† אַזאַ†אַטאַקע† זייַן†צו† אַ†גרויסע† ריזיקעÆ † פֿאַרשטייט† זיך¨ † אַז† דעם† פּרעזידענט קאַנדידאַט†מיט† ראָמני†קאָסט† איצט†נישט† אַ†סך† צוצוזאָגן¨ † אַז† ער† ©אויב† ער† ווערט† פּרעזידענט® † איז† גרייט† צו† גיין† מיט† אַ† מלחמה† קעגן† איראַן† און†סיריע Æ

דזשאָ† בייַדען¨ † דער† וויצע פּרעזידענט ¨† קר†יט† יקירט† די† ”שפּאַרבערישע“† פּאָזיציע† פֿון† ראָמני† מכּוח† איראַן† און† סיריעÆ † צי† מיינט† עס† טאַקע¨ † אַז† דער† צווייטער† מענטש† אין† דער† אַ†דמ† יניסטראַציע¨ † גיט† צו† פֿאַרשטיין¨ † אַז† דער† איצטיקער† † פּרעזידענט † ¨† באַראַק† אָבאַמאַ ¨† האָט† נישט†בדעה† צו†לאָזן† אין†גאַנג† קיין†געווער† קעגן† איראַן† בכלל† און† צו† שטיצן† אין† דעם† ישׂראל† בפֿרטø †נאָך† מער¨ †ער† קריטיקירט†אויך† שאַרף†די† יעניקע¨ †וועלכע† וואָלטן†עס† יאָ†געטאָן Æ

(סוף אויף זייַט 5(

Images Getty

מיטוו ך ה ט מען אינעם לי עלד ון ערשטענ עלדברוק, דייַטשל נד, פּגעמערקט די שחיטה ון 11 ישׂראלדיקע טלעטן און דייַטשישן פּ ליצי נט דורך די פּ לעסטינער טער ריסטן, בעת דער לימפּי דע אין מינכן מיט 40 י ר

צוריק. אוי ן בילד: נ ענטע קרו) ים צינדן ן ליכט לזכּרון די קרבנות

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.