ייִדיש≠עקספּעדיציע קיי מאָלדאָווע

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

(סוף ון זייַט 12( ווי† אַזוי† צו† באַאַרבעטן† די† אינטער≠ וויוען¨ † נאָ ך† דעם† ווי† מיר† האָבן† זיי† רעקאָרדירטÆ † אַפֿ†ילו† אַזוי† איז† אָ†נגע≠ גאַנגען†נישקשה ¨† אָבער†אַנ "סקי† וואָלט† אויפֿגעשטאַנען†פֿון† זייַן†קבֿר ¨† ווען†ער† וואָלט† זיך† דערוווּסט† וואָס† מע† האָט† דאָרט†אָפּגעטאָן ÆÆÆ

אין† לעצטן† סך" הכּל† זייַנען† ניט† געווען† אַזוי† וויכטיק† אונדזערע† אַלע† חסרונות¨ † ווייַל† דער† עיקר† איז† דאָס† געווען†אַ† לינגוויסטישע†עק ספּעדיציע†¨ † מיטן†ציל† צו†רעקאָרדירן† דאָס†הייַנטיקע† גערעדטע† לשוןÆ † די† רעקאָרדירונגען† וועט†מען† טראַנסקריבירן†און† צוגעבן† צו† אַ† לינגוויסטישן† קאָרפּוס¨ † וואָס† אַ† צאָל† רוס†ישע† און† דייַטשע† פֿאָרשער† שטעלן†צונויף Ɔ אַזוי†וועט† דער†דאָזיקער† קאָרפּוס¨ † וואָס† נעמט† שוין† אַרייַן† אַן† ער ך† ≤† מיליאָן† ווערטער¨ † ווייַטער† וואַקסן†און† דינען†ווי† אַ†פֿאַרלאָזלעכער† קוואַל†פֿון† לינ†גוויסטישע† ידיעותÆ †אַבי† דער†אינפֿאָרמאַנט† האָט†געהאַלטן† אין† איין†רעדן† אויף†ייִדיש ¨† איז†ניט† שייך¨ † צי†מע† האָט†עפּעס† יאָ†געפֿרעגט† אָדער† פֿאַ†רגעסן† צו† פֿרעגןÆ † אָפֿט† האָבן† די† אינפֿאָ†רמאַנטן† סייַ† ווי† ניט† געוואַרט† וואָס†מיר† וועלן†זיי† פֿרעגן†און† געזאָגט† דאָס¨ † וואָס† זיי† האָבן† פֿון† פֿריִער† גע≠ וואָלט†דערציילן Æ

דער† הויפּט" אויפֿטו† פֿון† אַזאַ† מין† עק†ספּ עדיציע†† באַשטייט¨ † דאַכט† זיך¨ † ניט† אַזוי† אין† די† לינגוויסטישע" † און† פֿאָלקלאָר" מאַטעריאַלן†וואָס† באַקומען† זי ך† דערפֿון¨ † ווי† אין† דער† פֿיזישער† איבע†רלעבונג† פֿון† באַגעגענען† די† אי†נפֿאָרמאַנטן† אַלייןÆ † ס2 איז† איין† זאַך† צו† הערן† אַן† אינטערוויו† אין† ביבליאָ≠ † טעק† אָדער† אין† אינטערנעץ¨ † און† אַ† גאַנץ† אַנדער† זאַך† צו† רעדן† מיט† דעם† מענטש† אַליין¨ † אין† זייַן† וווינצימער¨ † וווּ† עס† הענגען† בי†לדער† פֿונעם† פֿאַר≠ שטאָרבענעם†מאַן† אָדער†פֿרוי† און†עס† פֿילט†זיך† דער†ריח† פֿון†די† אַלטע†טע≠ פּעכער¨ † וואָס† הענגען† אויף† די† ווענטÆ † פֿון† אַזאַ† באַגעגעניש† † לערנט† מען† זיך† אַ†סך† מער¨ †ווי† פֿון†די† טרוקענע†פֿאַקטן† פֿונעם† אינפֿאָרמאַנטס† לעבן¨ † און† פֿאַר† דעם† אַליין† איז† כּדאַי† דור†כצ† ופֿירן† אַזעלכע†עקספּעדיציעס Æ

מען† טאָר† אויך† ניט† פֿאַרקוקן† די† טובֿה¨ † וואָס† קומט† די† אינפֿאָרמאַנטן† גופֿא∫† עלטערע† מענטשן ¨† וואָס† לעבן ¨† געוויינטלעך † ¨† עלנט† און† אין† גרויס† דחקות¨ † ווייַל† די† קינדער† און† אייניק≠ לעך¨ † אַ† מאָל† אַלע† ייִנגערע† קרובֿים ¨† האָבן† שוין† עמ†יגרירט Ɔ פֿאַר† זיי† איז† אוי ך† אַ† זעלט†ענע† איבע†רלעבונג† צו† באַגעגענען†אַ† גר†ופּע† יונגעלייַט ¨† וואָס† רעדן† ייִדיש ª† אַפֿילו† ניט† קענענדיק† זייער†בעס אַר†אַבער† † ייִדיש ¨† האָבן†מיר† פֿאַרשטאַנען¨ † ווען† צו† זיצן† אויף† דער† ”באָנק“† און†מיט† זיי†עסן†” אַרביז Æ“

פֿאַר†מיר† פּערזענלעך†איז† דאָס†סאַ≠ מע† אי†נט ערעסאַנטע†† געווען† † צו† פֿאַר≠ ברענגען† מיט† די† רוסישע† סט†ודענטן ¨† וואָס† זייַנען† † היפּש† אַנדערש† פֿון† אונד≠ זערע† † ייִדיש "סטודענטן† אין† אַמעריקע Ɔ זיי† קענען† אַ† סך† ייִד†ישע† לידער† פֿון† אויסנווי† † יניק† און† זינגען† אין† איינעם† כּסדר∫† גייענדיק† אין† גאַס ¨† אין† אויטאָ≠ בוס¨ †בייַ† די†מאָלצייַטן †© וואָס†זיי† האָבן† אַליין†צוגעגרייט† פֿון†גרינסן ¨† געקויפֿט† † אין† מאַרק ®Æ † ייִדיש† איז† זיי† נאָענט† צום† האַרצן†אויף† אַ†מער† משפּחהדיקן†אופֿן ¨† ווי†בייַ† אונדז¨ †אַמעריקאַנער Ɔ די†אי† נפֿאָר≠ מאַנטן¨ † למשל¨ † וואָס† זייַנען† מערסטנס† געווען† עלטערע† פֿרויען¨ † האָבן† זיי† געוויינטלעך†גערופֿן†” באָבעסÆ“

מיטן† אויסנאַם† פֿון† איין† מאַ≠ טעמאַטיקער† ©מאָטל† גאָרדאָנס† ברו≠ דער¨ † יוסף® † שט†ודירן† די† אַלע† רוסי≠ שע† סטודענטן† לינגוויסטיק† —† און† דאָס† אַליין† וואָלט† געווען† אַ† נאָוו†ינע† אין† אַמעריקעÆ † אַחוץ† רוסיש¨ † ענגליש† און† ייִדיש† קענען† † זיי† אויך† אַזעלכע† שפּראַכן† ווי† אַלבאַניש † ¨† אוקראַיִניש¨ † ליטוויש † ¨† לאַטייַן¨ † העברעיִש† † אַוודאי¨ † אַפֿ†ילו† די† שפּראַכן† פֿון† די† סיביריער† שבֿטיםÆ † אַזאַ† גר†ופּע† שפּראַ†כקענער† וואָלטן† מיר† צווישן† די† יונגע† אַמע≠ ריקאַנער† † ייִדישיסטן† קוים† געקענט† צונויפֿברענגען † Ɔ זיי† האָבן† מיך† אויפֿ≠ גענומען† זייער† שיין¨ † מיר† האָבן† גוט† פֿאַ†רבראַכט† צוזאַמען¨ † און† איך† וויל† זיי† באַזו†נדער† זאָגן† אַ† דאַנק† פֿון† טיפֿן† האַרצן∫† טאַניאַ † ¨† איליאַ¨ † אָסיאַ¨ † לענאַ¨ † און†ד עניס†Æ

אָנגעקומען† בין† איך† אין† מאָל≠ דאָווע† נאָכן† פֿאַרברענגען† אַ†∞±† טעג† אין† ישׂראל¨ † איז† מיר† אויסגעקו≠ מען† עפּעס† מאָדנע† צו† פֿאָרן† אויף† אַן† עקספּעדיציע† זוכן† אַ† פּאָר† ייִדן† אין† מאָלדאָווע¨ † ווען† דאָרט¨ † וווּ† איך† בין† נאָר† וואָס† געווען¨ † ווו†ינען† אַμ† †∂— מיליאָן† ייִדןÆ † אַוודאי¨ † זייַנען† פֿאַראַן † גענוג† סיבות† אויסצופֿאָרשן† אַזעל≠ כע† ייִדן¨ † וואָס† זייַנען† פֿאַ†רבליבן† אין דער†אַלטער† היים†און† רעדן†אַ† ייִדיש¨ וואָס† איז† ניט† געוואָרן† אויסג † עמישט† אין† דער† ישׂראלדיקער† אָדער† אַמע≠ ריקאַנער† קו†לטור "סבֿיבֿה Ɔ נאָר† פֿון דעסטוועגן† † דאַכט† זיך¨ † אַז† עס† וואָלט זיך† פּונקט† אַזוי† געלוינט† צו† מאַכן אַזעלכע† עקספּעדיציעס† אין† ברוק≠ לין¨ † תּל" אָבֿיבֿ¨ † אָדער† מיאַמי¨ † וווּ עס† וווינען† אַ† ס ך† מער† ייִדן† פֿון† די זעלבע†מקומות ¨† למשל¨ †פֿון† בעסאַראַ≠ † ביעÆ † צו† דעם† וואָלט† געווען† אַ† סך גרינגער† און† ביליקער† צו† פֿאָרן† מיט דער† אונטערבאַן† צי† אויטאָבוס¨ † ווי מיטן† עראָפּלאַן† און† אייַזנבאַן† ©שוין אָפּגערעדט† פֿון† די† מאָלדאָווער† שאָ≠ סייען¨ † וואָס† זייַנען† סכּנות" נפֿשות® Æ למשל¨ †מיר† ני†יטיקן† זיך†ספּ עציעל††אין אַזאַ† מין† אויספֿאָ†רשונג† פֿון† די† פֿאַר≠ שיידענע†דורות† חסידים¨ †כּדי† צו†זען ¨ ווי† די† שפּראַך† האָט† זיך† אַנטוויקלט פֿ†ונעם† אַלטן† דור¨ † נאָ ך† געבוירן† אין אייראָפּע † ¨† ביז† צום† ייִנ†גסטן† דור¨ † וואָס וואַקסט†הייַנט† אויס†מיט† קאָמפּי†וטער " שפּילןÆ †בייַ† די†אַלטע† מאָלדאָווער†ייִדן איז† די† שפּראַך† ווי† פֿאַרפֿרוירןª † ס2 איז אָבער†אויך† אינטערעסאַנט†צו† זען†ווי די†שפּראַך† לעבטÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.