„מיר איז שטאַרק נוגע ∫ נייַע זאַמלונג לידער פֿו באָריס קאַרלאָוו

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט - ©ניו יאָרק ®

זומער, זומער, דו ווידער שט רבסט און ווידער, איידער לן זיך גיסן ן מיט ג לד די בלעטער יעטוועדער ז ל ווערן ר צווייַג" און" שט ם גוטער בעטער בעת ווינטער" שנייען ווערן שוין רגרייט אין ס מע ה רץ ון ה רבסט

„זומער, זומער‟

אַ† מאָל† האָט† געשפּרודלט† די† ייִדישע† ליטעראַטור† † אינעם† מיטל מערבֿדיקן† טייל† פֿון† די† פֿאַראייניק≠ טע† שטאַטן Ɔ אין† דעטרויט ¨† שיקאַ≠ גע¨ † מילוואָקי† האָבן† פּאָעטן† און† פּראָזע † שר ייַבער†† בייַגעשטייַערט† צו† דער† ייִדישער† קולטור† און† אַרויסגע≠ געבן† זשורנאַלן ¨† יאָריב כער ¨† אַנטאָ≠ לאָגיעס† † פֿון† זייערע† ווערק Ɔ בייַ† דער† „ייִדישער† קולטור געזעלשאַפֿט "¨ † די† ערשטע† לאַנדישע† ייִדישע† קולטור אָרגאַניזאַציע†אין† אַמעריקע ¨† איז†דער† „מיטל מערבֿ ראַיאָן "† געוואָרן† דער† אַקטיווסטער† צווייַג Ɔ די† „פּע† רהיפֿט "† טעאַטער טרופּע† אין† מי†לוואָקי† האָט† געשפּילטμ∞† †יאָר ¨π≤±† †±ביז πΣ±†Æ± †הייַנט† פֿאַרטרעט† די† ייִדישע† ליטעראַטור† † אין† דעם† ראַיאָן† בלויז† איין† מענטש† —† דער† דיכטער† באָריס† קאַ†רלאָוו† אין† בלומינ†גטאָן ¨† אינדיאַנאַÆ

אין† דער† נייַער† זאַמלונג† „מיר† איז† שטאַרק† נוגע "† האָט† דער† פּאָעט† אייַנגעטיילט† די† לידער† אין† זעקס† טיילן ¨† און† אַפּנים† זענען† די† לידער† אינעם† ערשטן† טייל† „ייִדישע† שטיבער† אָן† ייִדן "¨ † אינספּירירט† געוואָרן† † פֿון† די† עטנאָגראַפֿי†שע† און† לינג≠ וויס†טישע† עקספּעדי†ציעס† אין† מיזרח אייראָפּע† און† געוועזענעם† † סאָוועטן פֿאַר≠ באַנד¨ †מיט† וועלכע†עס† פֿירט† אָן†פּראָפֿעסאָר† דובֿ בער† קער≠ לער† —† דער† אמתער† נאָמען† פֿון† באָריס† קאַרלאָוו† —† ווי† אַ† טייל† פֿון† זייַן† „אַהיים " פּראָ†יעקט Ɔ דאָס†ליד†„ ייִדישע† שטיבער† אָן† ייִדן "† דריקט† אויס† די† פֿאַר†צוו 4פֿלונג† און†אויך† בי†טער† קייט†און† פֿרוסטר†ירונג† אויף† דער† געשיכטע† † און† אויף† דער† הייַנטיקער†מערכה Æ כ; ה ב געזען ווי דער גרויסער, דער לטער בית" עולם אין מ לעוו ווערט ליין שוין צוביסלעך, אינג נצן ן עליו השלום און מע ר" לים — די ה רציקע קינדער ון יידִן, זייער שט ם נ ך רהיט יענעם שטויב ון די בויערס ון דער וועלטס פּיר מידן…

מאַני† לייב† האָט† אַ† באַקאַנטן† באַנד† פּאָעזיע† † „סלאַווישע† מאָטיוון † "¨ † און† ער† האָט† אין† דער† זאַמלונג† אָפֿט† געשריבן† זייַנע† ל†ידער† מיט† צוויי† לאַנג שורהדיקע† סטראָפֿעס † ©למשל ¨† דאָס† זינגליד†„אוי† מאַמעניו† טייַערע † ¨† מאַמעניו† † ליב ؆ דעם† יונגיקן† שנייַ≠ דערל† טרייַב† ניט† פֿון† שטוב "® Ɔ קער≠ לער† הייבט† אָן† זייַן† אָפּטייל† לידער† „סל אַווישע†† מאָטיוון "† אויך† מיט† אַ† צוויי שורהדיק† † ליד† „אַ† זון† מיט† אַ† פֿראָסט" ¨† און† דאָס† ליד ¨† ווי† ס, רובֿ† לי≠ דער† בייַ† קערלערן ¨† ווערן† געשריבן† † אין† דער† ערשטער† פּערזאָןÆ † מיט† זייַן סענס†יטיוון† אויג†כאַפּט† ער†זייַן† אַרום¨ זייַן† סבֿיבֿה¨ † סייַ† פֿיזיש¨ † סייַ† גייַ†סטיק Æ אָבער† קערלער† שרייַבט† אויך† וועגן מענטשן¨ † באַציִונגען¨ † מיט† קו†רצער ¨ אַפֿילו†עפּיגראַמישער ¨† תּמציתד† † יקייטÆ דו זוכסט דעם מ רגן און ב מערקסט ניט ז ער, דער מ רגן, איז שוין הייַנט און איך, איך זוך און זוך דעם נעכטן, נ ר ס; ד כט מיר אויס — דו ה סט עס ייַנט…

vous)Rendez- (

קערלער† איז† אַ† ייִדישער† לינג≠ וויסט†און† האָט†ליב† זיך†צו† שפּילן†מיט ייִדישע†ווערטער Ɔ אָבער¨ †אין† תּוך ¨† וואָס מע†געדענקט† נאָכן†איבע† רלייענען† † דעם נייַעם† באַנד†„מיר† איז† שטאַרק† נוגע "¨ איז†קערלערס† ענערגיע ¨† זייַן†כּוח ¨† און זייַן† ליבשאַפֿט† צו† דער† וועלט† אַפֿ†ילו ווען† ער† האָט† באַרעכטיקטע† טענות צו†איר Æ

דער דיכטער יוסף קערלער ל גיט איבער זייַן פּ עטישע לירע ל דעם זון,

דעם דיכטער ב ריס ק רל וו (דו " בער קערלער)

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.