אַנטיסעמיטישע טעאַטער! פּיעסע אָפּגעשאַפֿ אי אונגאַר

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

בודאַפּעשט† ©ייִט אַ ®Æ †—†מיט† אַ†וואָך† צוריק† האָט† מען† זיך† געקליבן† דורכצופֿירן† אַ† נייַעס קאָ†נפֿערענץ† אין†בודאַפּעשט ¨† אין†שייַכות† מיט† דעם† מלוכיש געשטיצטן† אויפֿשטייַג† פֿון† אַנ≠ טיסעמיטיזם†אין† אונגאַרןÆ †די† קאָנפֿערענץ† † איז† אָבער† אָפּגע שאַפֿן† געוואָרן¨ † ווייַל† דער† בו≠ דאַפּעשטער†מעיאָר ¨† אישטוואַן†טאַ† רלאָש¨ †האָט† איבערגעגעבן¨ †אַז† אַן†אַנטיסעמיטישע† פּיעסע † ¨† וועלכע†מע† האָט†פּלאַנירט† אויסצושפּילן†אין† אַ† טעאַטער¨ †מיט† דער†הילף† פֿון†דער† שטאָט† † ישער† אַדמיניסטראַציע¨ †וועט† נישט†געוויזן† ווערןÆ

דער† אָפּגעשאַפֿענער† ספּעקטאַקל¨ † וואָס† הייסט†„די† זעקסטע†טרונע +¨ †דערציילט† וועגן† אַ† גר†ופּע† פֿון† פֿראַנצויזי שע† ייִדן¨ † וועלכע† האָבן¨ † כּלומרשט¨ † געפּרוּווט† אונטערצורייַסן† די† אונגאַר†ישע† מלוכה† אינעם† יאָרπ≤∞† †± און† אַרייַנצוברע†נגען† די† גאַ†נצע† מענטשהייט† אין† אַ† נייַער† וועלט מלחמהÆ † מע† האָט† פּלאַנירט† דור†כצ† ופֿירן† די† פּרעמי † ערע†† אָ†נהייב† דעם† קומע†נדיקן† יאָר¨ † אינעם† באַרימטן† † ב†וד אַפּע†שטער† † „נייַעם† טעאַטער+ ¨† ווע†לכער† האָט†ב אַקומען††מיט† אַ†יאָר† צוריק∞∞† ∞¨ μ∞∞ דאָלאַר† † שטי†צע† פֿון†דער† מ†וני† ציפּאַלער†ר עגירונג†Æ

דער† מעיאָר† פֿון† דע ר†שטאָט† האָט† געזאָגט† † וועגן† דעם† קאָנטראָווערסאַלן† ענין† —† ביז† לעצטס¨ † ווען† ער† האָט† פּלוצעם† געהייסן† אָפּצו†שאַפֿן† דעם† פּלאַנירטן† ספּע†קטאַקל Ɔ די† זשורנאַליסטקע† † יודיט†טש אַקי††האָט† איבערגעגעבן¨ †אַז† אַ†טייל† קריטיקער† באַשולדיקן† † דעם† מעיאָר† אין† אָנ≠ שטעלן† אַן† עקסטרעם רעכטן† פּאַרשוין† ווי† דער† נייַער† דירעקטאָר† פֿונעם† טעאַטער† און† פֿאַר†דעם ¨† וואָס†ער† האָט†נישט† קריטיקירט†די† אַנטיסעמ† † יט†ישע† פּיעסעÆ † טשאַקי† האָט† אָבער† צוגעגעבן¨ † אַז† לויט† איר† מיינונג¨ † האָט† דער† מעיאָר¨ † צום† ווי†יניקסטן ¨† עפּעס† געזאָגט¨ † ווען† ער†האָט† אָפּגעשאַפֿן† † די†פּרעמיערע Æ

דעם†¥טן† סעפּטעמבער † ¨† האָט†זי ¨† צוזאַמען† מיט† אַ† גרופּע† אַ†נדערע† אַ†קט† יוויסטן¨ † זיך† גע≠ קליבן† צו† אַנאָנסירן† אַן† אי†נטע† רנאַצי † אָנאַלע†† פּעטיציע¨ † כּדי† צו† בויקאָטירן† דעם† טע†אַטער† פֿאַרן†אוי פֿפֿירן††אַן† אַ†נטיסעמיטישע† פּיעסעÆ †אָדם† פֿישער¨ †איינער† פֿון†די† פּראָטעסט אַקטיוויסטן¨ †האָט† דערציילט† † דער†ייִט אַ ¨† אַז†ער† איז†אַרויסגעטראָטן† קעגן†דעם† קאָנטראָווע†רסאַלן† ענין¨ †ווייַל† זייַן משפּחה† איז† אומגעקומען† בעת† דעם† חורבןÆ † ער† האָט† באַטאָנט † ¨ אַז†די† הייַ†נט† יקע†עקסטרעם רע† כטע†טענדענצן† אין†או† נגאַרן†איז† אַ סכּנה†פֿאַר† גאַנץ†אייראָפּע Æ

די† ייִט אַ† האָט† באַקומען† דעם† סצענאַר† פֿ†ונעם† ספּעקטאַקל¨ וועלכער†איז† נאָך†נישט† פֿאַרעפֿנטלעכט†געוואָרן Ɔ דאָרטן†גייט† אַ רייד†וועגן† פֿיר†ייִדן ¨† אַרייַנגערעכנט†אַן† עושר†פֿון† דער†משפּחה ראָטשילד¨ †וועלכע† האָבן†ג עהערט††צו† אַ†געהיימער† געזעלשאַפֿט¨ וואָס† האָט† גורם† געווען¨ † צום† סוף¨ † די† צווייטע† וועלט מלחמהÆ לויט†דעם† סצענאַר¨ †איז† ראָטשילד†אַ† נאָע†נטער† חבֿר†פֿונעם† קאָמו≠ ניסט†טראָצקי Ɔ שאַ†נדאָר† ראַדנאָטי¨ †אַ† פֿילאָסאָף†און† אַ†קונסט קע≠ נער¨ † וועלכער† האָ ט†שאַרף† קריטיקירט† די† פּיעסע † ¨† האָט† דער≠ קלערט¨ † אַז† פֿאַר† אַן† אַנטיסעמיט† איז† נישטאָ† † קיין† חילוק† צווישן אַ† ייִד† אַ† קאָמ†וניסט† און† אַ† ייִד† אַ† קאַפּיטאַליסטª † אינעם† אַנטי≠ סעמיטישן† † מיטאָס¨ † זענען† זיי† ביידע† אַ† טייל† פֿון† דער† ייִדי†שער „וועלט קאָנספּיראַציע +Æ

פֿישער†האַלט ¨† אַז†דער† פּלאַן†אויפֿצופֿירן† אַזאַ†פּיעסע† איז†אַ סימן†פֿון† וואַקסנדיקן†אַ† נטיסעמיטיזם†אין† אונגאַרן¨ †וואָס† האָט†צו טאָן† מיט† דער† השפּעה† פֿון† דער† איצטיקער† פּראָ פֿאַ†שיסטי† שער רעגירונגÆ

ון כּנעןלי שיץ

Molnar B. Photo/ JTA

איינער ון בערך 1,000 דעמ נסטר נטן, וועלכע ה בן פּר טעסטירט קעגן דעם פּל ן אויסצושפּילן ן נטיסעמיטישע טע טער פּיעסע אין בוד פּעשט

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.