דאָס פֿאַרלענגער CPR קאָ ראַטעווע דאָס לעב

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

ווען†אַ† שפּיטאָל פּאַציענט†באַקומט† אַ†האַרץ אַטאַק¨ †איז† איינע†פֿון† די†שווערסטע† קשיות†בייַ† די† דאָקטוירים¨ † ווי† לאַנג† זאָל† מען† דורכפֿירן† די† CPR† ©האַרץ לונגען† אָפּמינטערונג® ø† לויט† אַ† נייַער†שטודיע ¨† דורכגעפֿירט† אויפֿן† סמך† פֿון† די† דאָקומענטן† פֿון† הונדערטער†שפּיטאָלן ¨† זעט† אויס†ווי† אַ†סך† דאָקטוירים†שטעלן† אפֿשר†אָפּ† די† ראַטיר אַקציע†צו† פֿריÆ

ד י†שטודיע† האָט† אַנטדעקט¨ † אַז† די† מעג≠ לעכקייט† פֿון† בלייַבן† לעבן† נאָך† אַ† האַרץ אַטאַק† איז† העכער† אין† די†שפּיטאָלן ¨† וווּ† מע† גיט† דעם† CPR† בלויז† נייַן† מינוט† לענגער† ווי† אין† יענע† שפּיטאָלן¨ †וווּ† מע†שטעלט† עס†אָפּ† פֿריִערÆ

די† מעדיצינישע† וועלט† האָט† קיין† מאָל† נישט† באַשטימט† קיין† פֿעסטע† תּקנות¨ † ווי† לאַנג† מע†זאָל† מאַכןCPR† †אויף† אַ†פּאַציענט ª† דערפֿאַר† באַשליסט† יעדער†שפּיטאָל† פֿאַר† זיך† אַליין† ווי† לאַנג†עס† דאַרף†דויערן Æ

די†רעזולטאַטן† פֿון†דער† שטודיע†שטעלט† זיך† אַנטקעגן†דעם† ביז איצטיקן†צוגאַנג ¨† וואָס†האַלט ¨† אַז†דאָס† דורכפֿירןCPR† †במשך† פֿון†אַ† לענגערער† צייַט†אויף† פּאַציענטן†אין† שפּיטאָל†האָט† נישט†קיין† זין† ווייַל† אַפֿילו† ווען† דער† פּאַציענט† בלייַבט† יאָ† בייַם†לעבן ¨† לייַדט†ער† אָפֿט†מאָל† אַ†פּערמאַנענטן† נעווראָלאָגישן† שאָדןÆ † די† איצטיקע† פֿאָרשער† האָבן†אָבער† באַמערקט†פּונקט† דאָס†פֿאַרקערטע∫† די† פּאַציענטן† וואָס† מע† האָט† בייַ† זיי† געמאַכט† אַ† לענגערעCPR† † און† זענען† געבליבן† לעבן† האָבן† געהאַט†פּונקט† אַזוינע†גוטע† רעזולטאַטן†ווי† יענע† וואָס†מע† האָט†געגעבן† אַ†קורצן ÆCPR†

די†שטודיע ¨† וואָס†איז† פֿאַראַכטאָגן†דינסטיק† אָפּגעדרוקט† געוואָרן† אין† דעם† אָנגעזעענעם† מעדיצינישן† זשורנאַל¨ Lancet† The†¨ † איז† איינע† פֿון† די† גרעסטע† וואָס† מע† האָט† אַ† מאָל† דורכ≠ געפֿירט† אין† שייַכות† מיט† דעם† ענין¨ † און† די† ערשטע†צו† פֿאַרבינדן†די† לענג†פֿון† דערCPR† פּראָ≠ צעדור†מיטן† איבערלעב קורס†פֿון† די†פּ אַציענטן†Æ † עטלעכע†עקספּערטן† האָבן†רעקאָמענדירט ¨† אַז†די† שפּיטאָלן†זאָלן† אַרומרעדן†זייערע† ביז איצטיקע† תּקנות¨ † און† מאַכן† די† געהעריקע† ענדערונגען¨ † אויב† דער† פּראָצענט† לעבן געבליבענע† נאָכן† דור†כפֿירן† בייַ†זיי CPR†† איז¨ †בדרך כּלל ¨† אַ†נידע≠ ריקערÆ

צווישן†±†און 솆 פֿון†אַלע ∞∞†∞ ¨†± פּאַציענטן†אין† שפּיטאָל†לייַדן† פֿון†אַ† האַרץ אַטאַקÆ †געוויינטלעך† זענען† זיי† עלטער† און† אין† אַן† ערגערן† געזונט מצבֿ† ווי† יענע† פּאַציענטן¨ † וואָס† לייַדן† פֿון† אַ† האַרץ אַטאַק†מחוץ† דעם†שפּיטאָל ¨† און†זייער† גורל† איז¨ † אין† אַלגעמיין¨ † נישט† קיין† אָפּטימיסטישערÆ † ווייניקער† ווי†•∞≥† פֿון† די† עלטערע†שפּיטאָל פּאַציענטן†לעבן† איבער†דעם† האַרץ אַטאַקÆ

די† מחברים† פֿון† דע ר†שטודיע† האָבן† גע≠ פֿאָרשט†די† דאָקומענטן†פֿון† כּמעט∞∞† ∞¨ μ†∂ דער≠ וואַקסענע† פּאַציענטן¨ † וועלכע† האָבן† באַקומען† אַ† האַרץ אַטאַק† אי ן†שפּיטאָל† —† סייַ† די† וואָס† האָבן†שוין† געהאַט† אַ† צימער¨ † סייַ† די† אין† דער† אינטענסיוו סטאַנציע† ©ICU ®Æ † ד י†שטודיע† האָט† אָבער† נישט† אַרייַנגענומען† יענע† פּאַציענטן¨ † וואָס† מע† האָט† אַרייַנגעבראַכט† אין† פּיקוח נפֿש אָפּטייל¨ † אָדער† וואָס† האָבן† געליטן† דעם† אַטאַק† בעת†אַן† אָפּעראַציעÆ

איינער† פֿון† די† ערשטע† חידושים† בייַ† די† פֿאָרשער† איז† געווען† דער† ממשותדיקער† אונ≠ טע†רשייד† צווישן†די† שפּיטאָלן†אין† שייַכות†מיט† דער†לענג† פֿונעםÆCPR† †אַ† טייל†פֿון† די†שפּיטאָלן† האָבן†דורכגעפֿירט† די†פּראָצעדור†∂±† מינוט†לאַנג ¨† און†אַנדערע μ†—††≤ מינוטÆ †

ווי† עס† האָט† זיך† אַרויסגעוויזן¨ † האָבן† די† איבעריקע† † מינוטן† טאַקע† יאָ† געמאַכט† אַן† אונ≠ טערשיידÆ † בייַ† די†שפּיטאָל פּאַציענטן† וואָס† מע† האָט† זיי† געמאַכט† אַ† לענגערעCPR† ¨† זענען† די† שאַנסן†פֿון† בלייַבן†לענגער† און†קאָנען† אַהיימגיין¨ † געווען†אויף†•≥±† העכער†איידער† יענע¨ †וואָס† מע† האָט†בייַ† זיי†געמאַכט† אַ†קירצערע ÆCPR†

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.