לאָקש קוגל לכּבֿוד די ימי נראי

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

ראָש השנה†האָבן† מענטשן†ליב† צו†עסן† טראַדיציאָנעלע† מאכליםÆ † טאָמער† פּלאַנירט† איר†אַ† מילכיקע†סעודה ¨† לאָזט†זיך† וווילגיין† מיט† דעם† געשמאַקן† לאָקשן קוגל¨ † וואָס† איז† זייער† גרינג† צוצוגרייטןÆ † ס1 איז† אויך† אַ† באַטעמטער† מיטל† אָפּצופֿאַסטן† יום כּיפּור¨ † נאָך†נעילה Æ שפּריצבוימל ≥† טעפּלעך†רויע ¨† ברייטע†לאָקשן ≤† לעפֿל†נישט געזאַלצענע† פּוטער ≥†אייער ±†טעפּל† צוואָרעך Ø≤†± טעפּל†סמעטענע Ø≤†± לעפֿעלע†זאַלץ Ø¥†± לעפֿעלע†ווייַסער† פֿעפֿער הייצט† אָן† דעם† אויוון† ביז† μ∞†≥ גראַד† ©ΣΣ †± צעלזיוס® Ɔ באַשפּריצט† אַ† בעקן† מיט† שפּריצבוימלÆ

קאָכט† אָפּ† די† לאָקשן† אין† געזאָטענעם¨ † געזאַלצענעם† וואַסער† ביז† זיי† ווערן† ווייךÆ † זיפּט†אָפּ† די†לאָקשן† און†מישט† זיי†אויס† מיט† דער†פּוטער Æ

קלאַפּט† צונויף† די† אייער¨ † צוואָרעך¨ † סמעטענע¨ †זאַלץ† און†פֿעפֿער ¨† און†מישט† עס† אויס†מיט† די†לאָקשן Ɔ גיסט†די† לאָקשן†אַרייַן† אינעם†בעקן† און†באַקט† דעם†קוגל† אין†אויוון ¨† צווישןμ† †¥מינוט† און†אַ† שעהÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.