די ייִדישע זומער! קאָלאָניעס אי מיזרח! פּ& ל

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט - יצחק גנוז ©ישׂראל ®

ספּעציעל רן „ רווערטס“

ל8 ענענדיק† דעם† אַרטיקל† פֿון† איציק† גאָטעסמאַן† ”דאָס† געזאַנג† פֿון† די†ייִדישע† זומער קאָלאָניעס†אין† אַמע≠ ריקע“† ©” פֿאָר7 ערטס“¨† יולי† ∂—≤∞≤ ®¨ † האָב†איך† זיך†דערמאָנט† אין†די† קאָלאָ≠ ניעס†7 אָס†זענען† א6 פֿגעקומען†אין† די† π≥∞± ער†יאָרן† אין†מערבֿ 7 ייַסרוסלאַנד¨ † דאַן† פּ6 לן¨ † עטלעכע† יאָרן† פֿאַרן† א6 סבראָך†פֿון† דער†7 עלט מלחמהÆ

ווי†אַ† קינד¨ †האָב† איך†אָנט 8ל† גע≠ נומען† אין† אַז6 נע† זומער קאָלאָניעסÆ † פֿריִער† אין† אַ† ”האַלב קאָלאָניע“† אין† אַ† דאָרף† מאַלאָי קעשטשיזנע† לעבן† דער†שטאָט† לידע¨ † און†שפּעטער† אין† אַ† קאָלאָניע† 7אָס† איז† גע7 ען† אין† אַ† ה8 לונג דאָרף†נאָ 7אָיעלנע Æ

אַ† ”האַלב קאָלאָניע“† איז† גע7 ען† אַזאַ† מין† קאָלאָניע¨ † 7אָס† די† קינדער† פֿלעגן† אַהין† קומען† אין† דער† פֿרי† און† זיך† אומקערן† צו† זיך† אַה8 ם† אין† די† אָ7 נט שעהעןÆ † אַ† ”קאָלאָניע“† האָט† געה8 סן¨ † אַז† די† קינדער† געפֿינען† זיך† דאָרט†סייַ† בייַ†טאָג† און†סייַ† בייַ†נאַכט† במשך†פֿון† אַ†מאָנאַט† צייַטÆ

די† איניציאַטאָרן† און† גרינדער† פֿון† די† קאָלאָניעס† † זענען† גע7 ען† די† מיטגלידער† פֿון† דער† ייִדישער† געזעלשאַפֿט†”טאָז “¨ †7 עלכע†האָט† גע≠ 7יס† באַקומען†שטיצע† פֿון†די† ייִדישע† אָרגאַניזאַציעס† † אין†א 6סלאַנד Æ דער לערער פּערעסעצקי (דער ערשטער ון רעכטס); מייַן טער, דער לערער משה ג נוז + יטש (דער ערשטער ון לינקס);

אין מיטן זיצן די לערערקע לונע מיט דער ר+ לטערין ון דער „ה לב ק ל ניע‟, לידע, פּוילן, 1932 פֿאַר† אונדז¨ † קינדער¨ † האָט† זיך† א6 ך†מיט† גוטע†באַדינגונגען† פֿון†עסן ¨† פֿלעגן† קוקן† א6 ף† אונדז† מיט† קינאה† דאָרט† געעפֿנט† אַ†ש 8נע† 7עלט† רוען†און† חבֿרשאַפֿטÆ און† פֿרעגן¨ † צי† מען† גיט† אונדז† דאָרט† צ7 ישן†די† פֿעלדער†און† 7עלדער† פֿון† אין† דער† פֿרי¨ † ג8 ענדיק† פֿון† גוט†עסן Æ”† א6 ך†אַ† גלאָז†קאַקאַאָ† יעדן† 7ייַסרוסלאַנד ¨† און† מיר† האָבן† דאָרט† אונדזערע† † ה8 מען¨ †אַר 6ס† פֿון†די† ענגע† פֿרימאָרגן†און† 7יפֿל† מיר†7 ילן“¨† פֿלעגן† גענאָסן† פֿון† לערערס† און† דערציִער† געסעלעך† צו† די† בר8 טע† גרינע† פֿעל≠ מיר† דערצ8 לן† מיט† אַ† קינדערשער† 7עלכע† האָבן†אונדז† באַקאַנט†געמאַכט† דער¨ † פֿלעגן† מיר† פֿאַרבייַג8 ן† די† הייַז≠ שטאָלצק8 טÆ מיט† פֿאַרש8 דענ ע†שפּילן ¨† מיט† לעך† און† כאַטעס† פֿון† די† קריסטלעכע† † מיר†האָבן† דאָרט†געלערנט† זינגען† ליטעראַרישע†שריפֿטן† אין†ייִדיש† און† דע†רפֿער ¨† באַזעצט† מיט† 7ייַסרוסן Ɔ ז8 † נייַע† לידער¨ † א6 ך† דאָרטן† האָבן† מיר† זיך† געשאַפֿן† פֿאָלקסלידער† † און† פֿאַר≠ ש8 דענע†שפּילן Ɔ 7עגן† דעם†און† ז8 ער אינהאַלט†האָב† איך†געשריבן† אין†מייַן אַרטיקל† ”ייִדישער† קינדער פֿאָלקלאָר אין†שטע טלעך†† פֿון† מיזרח א8 ראָפּע“©” טאָפּלפּונקט“¨† Π¨ ∞∞¥†≤ ®Æ † די† לערער האָבן†אונדז† איבערגעגעבן†מיט† גר6 ס ליבשאַפֿט†די† ליבע†צום† געשריבענעם 7אָרט† אין† ייִדישÆ † צום† ערשטן† מאָל האָבן† זיך† דאָרט† די† קינדער† באַקאַנט מיט† די† 7ערק† פֿון†שלום עליכם† און אַנדערעÆ † אַ† קינדער רעטעניש† וואָס איז† פֿאַרקריצט† אין† מייַן† זכּרון† ביז הייַנט∫

”7 ער†איז† דער†ייִדישער† שרייַבער 7אָס† זייַן† נאָמען† איז† דאָס¨ † 7אָס† עס קומט† נאָך† אַ† מלחמה† און† נאָך† אַ פּאָזשאַר† ©שׂרפֿה ®ø “דער†ענטפֿער† איז∫†”שלום† אַשÆ“אַ†לערער† פֿון†ציש אָ †© צענטראַלע ייִדישע †שול אָרגאַניזאַציע ®¨ † אַ† חבֿר פֿון†”בונד“† האָט†אונדז† פֿאָרגעל8 ענט די† דע†רצ 8לונג†” באָנציע†ש 7ייַג“† פֿון יÆ לÆ †פּרץ Æ

אַ† קינדער קאָלאָניע† פֿון† א8 ן מאָנאַט†צייַט† האָט†געגעבן† די†קינדער די†מעגלעכקייט† צו†געפֿינען† אין†לעבן זייער†וועג Ɔ בייַם†שליסן† דעם†מאָנאַט האָט†זיך† געהערט†דאָס† לידל∫ +וּ ביסטו גע+ עזן, +וּ ביסטו גע+ עזן ז ג זשע ט כטער געטרייַע. אין ק ל ניע ”ט ז“א/ ן גרינעם גר ז מ מע, ס‘איז גע+ ען מחיה.

(סוף אויף זייַט 15(

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.