אַ באַזו+ אי „ייִדיש ביכער צענטער'

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

נינאַ†ראָגאָוו ¨† שושנה†וואָלקאָוויטש† און†איך ¨† חיים†וואָלף†—† דרייַ†כּלל טוער† אויף† דער† ייִדישער† גאַס† ניו יאָרק†—† האָבן†זיך† געלאָזט†אין† וועג†אַרייַן† צו† באַזוכן†דעם†„ ייִדישן†ביכער צענטער +† אין† אַמהערסט¨ † מאַסאַטשוסעטסÆ † מיר† זענען†געפֿאָרן† זען†אַ† נייַ אויסג עשטעלט† בילד† לזכּרון† דעם† אומפֿאַרגעסלעכן† אַקטיאָר† דוד† ראָגאָוו† ע ה¨ † וואָס† איז† אַוועק† אין† אַפּריל† Σ∞∞ ≤¨ † ווי† אויך† אַ† פֿענצטער† אינעם† נייַעם† בנין† פֿונעם† צענטער†לזכר† לילי†ראָגאָוו† ע ה ¨† דודס† און† נינאַס† טאָכטער ¨† וואָס† איז† אַוועק† פֿון†דער† וועלט†צו† יונג†אין† פֿעברואַר† ΣÆ≤∞∞

נינאַ† ראָגאָוו† איז† אַ† וואָלונטיר† אינעם† ייִוואָ אַרכיוו† און† באַאַרבעט† איצט† די† פּאַפּירן† פֿונעם† אַקטיאָר† און† רעזשיסאָר† מאָרי ס†שוואַר ץ ª† שושנה† וואָלקאָוויטש†האָט† יאָרן†לאַנג† געאַר≠ בעט† מיט† שמואל† ראָזשאַנסקין† ע ה† אין†בוענאָס אייַרעס† איבער†די†„ מוס≠ טערווערק† פֿון† דער† ייִדישער† ליטע≠ ראַטור+ ¨† און† מיט† איטשע† גאָלדבערג† ע ה† אין†„איקוף +† אין† ניו יאָרקª † חיים† וואָלף† איז† אַן† אַקטיאָר¨ † זינגער† און† דירעקטאָר† פֿון† „ציקאָ +¨ † די† ייִדישע† ביכערקראָם† און† פֿאַרלאַג¨ † וואָס† איז† ערשט†נישט† לאַנג†אַריבער† אין†לאָנג אייַלאַנד סיטיÆ †

ווען†מיר† זענען†אָנגעקומען ¨† האָט† דער† גרינדער† און† דירעקטאָר† פֿונעם† „צענטער +¨ †אַהרן† לאַנסקי¨† שוין†געהאַט† אויספּלאַנירט† דעם† טאָג† פֿאַר† אונדזÆ † דזשאָרדאַן†קוציק ¨† אַן†אַרבעטער† בייַם† „ביכער צענטער +† שוין†צוויי† יאָר¨ †האָט† אונדז† גענומען† אויף† אַ† טור† איבער† די† נייַע† בנינים† וואָס† מע† האָט† אין† אַפּרילπ† †≤∞∞אויפֿגעבויט Ɔ דזשאָרדאַן¨ † וואָס† איז† אויך† דער† פֿאָרזיצער† פֿון† „יוגנטרוף +¨ † האָט† געענטפֿערט† אויף† אונדזערע†פֿראַגעס† אויף†ייִדיש ¨† ווייַל† מיר† האָבן† גערעדט¨ † פֿאַרשטייט† זיך¨ † בלויז† אויף† מאַמע לשוןÆ † געזען† אַלע† נייַע† אוסי שטעלונגען¨ † נייַע† לערן אַפּאַראַטן†מיט† מאַשינקעס†און† לערן צימערן¨ †און† דעם†נייַעם† קאָנצערטזאַל† מיט† אַ† וווּנדערלעכער† אַקוסטיק¨ † ווי† איך†האָב† עס†באַמערקט Æ

שפּעטער† האָט† אַהרן† לאַנסקי† אונדז† אַרייַנגעפֿירט† אין† קאָנפֿערענץ זאַל†פֿון† דער†ביבליאָטעק Ɔ דאָרטן†האָט† ער† געהאַט† פֿאַר† אונדז† צוגעגרייט† אַ† שיינעם† כּיבודÆ † גערעדט† האָבן† מיר† שעהען† לאַנג† וועגן† ייִדישע† ביכער¨ † און†ווי† דער†„צענטער +† וואָלט†געקענט† העלפֿן†דעם†„ ציקאָ+ פֿאַרלאַג† ווייַטער† אָנצוגיין†מיט† דער†אַרבעט Ɔ מיר†האָבן† אויך† געזען† ווי† אַזוי† דער† „ביכער צענטער+ † פּרעזערווירט† די† אַלטע† ייִדישע† ביכער†—† אונדזערע† אוצרותÆ † זיי†ליגן† אין†אַ† קאַלטן†צימער† וווּ†ס‘ איז† תּמיד†∞∂† גראַד† פֿאַרענהייַט¨ † און† מיט† אַנדערע† נייַע† טעכנישע† מיטלען¨ † וואָס† וועלן† דערמעגלעכן† די† ביכער† האָבן† אַריכות ימיםÆ † אַלץ† טוט† מען† לטובֿת† אונדזער† טייַערער† ייִדישער† שפּראַך¨ †ליטעראַטור ¨† טעאַטער¨ †מוזיק ¨† געשיכטע†און† פֿאָרשונגÆ

לאַנסקי† האָט† אונדז¨ † צום† סוף ¨† דערציילט† וועגן† אַ† פֿערציק יאָריקן† בחור†אין† צפֿון אייראָפּע¨ †וועלכער† אַר≠ בעט†איבער† אַ†נייַעם† מין†קאָמפּיוטער וואַרג† וואָס† וועט† דערפֿירן† צו† אַן איבערקערעניש† אין† דער† ייִדישער פֿאָ†רשונג Ɔ ס‘איז† אַ†פּראָגראַם† וואָס†קען אין†אַ† סעקונדע צוויי¨ †מיט† איין†קוועטש אויף† אַ† קנעפּל¨ † פֿאַרגלייַכן† טעקסט וואַריאַנטן¨ †ווי† למשל¨ †דעם† סאָוועטישן אויסלייג†מיטן† ייִוואָ אויסלייגÆ †ער† האָט געזאָגט¨ † אַז† דעם† איינציקן† תּנאַי† וואָס דער†בחור† פֿאַרלאַנגט†איז†—† ס‘זאָל† זייַן פֿרייַ† פֿאַר† דער† גאַנצער† וועלטÆ † מייַן טאַטע¨ †שיִע† וואָלפֿאָוויטש†ע ה† וואָלט געזאָגט¨ „†אַמעריקע† גנבֿ°+

אַרום† ∞∞∫∞±† אין† אָוונט† זענען מיר† צוריקגעקומען† קיין† ניו יאָרק¨ אויסגעמוטשעטע¨ † אָבער† זייער† אימ≠ פּאָנירט† פֿון† די† אויפֿטוען† פֿונעם „ייִדישן† ביכער צענטער+ Æ

חייםוו לף, ניו י רק

בייַם „ייִדישן ביכער צענטער‟ ( ון רעכטס): שושנה וו לק וויטש, נינ ר ג וו, הרן ל נסקי, חיים וו לף

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.