סימפּאָזיו וועג דע ייִדיש ראַדיאָ אי וואַשינגטאָ

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

אינעם† „אַמעריקאַנער† פֿאָלקס≠ לעבן צענטער+ ¨† אַן† אָפּטייל† פֿון† דער† חשובֿער† נאַציאָנאַלער† „קאָנגרעס ביבליאָטעק † +† אין† וואַשינגטאָן ¨† האָט† מען† אָפּגעהאַלטן† אַ† סימפּאָזיום† דעם† ∂טן† און Σ†טן† סעפּטעמבער†לכּבֿוד† דער† נייַער†„הענעך† סאַפּאָזשניק זאַמלונג +¨ † וואָס† איז† געשאָנקען† געוואָרן† אין† דער†ביבליאָטעק Ɔ די†מאַטעריאַלן† אין† דער†זאַמלונג† דערציילן†די† געשיכטע† פֿונעם† ייִדי שן† ראַדיאָ† אין† אַמעריקע† און† סאַפּאָזשניק† † האָט† געזאַמלט† אין† זייַן† קאָלעקציע† פֿאָטאָגראַפֿיעס ¨† פּאַר≠ ט†יטורן ¨† פּראָגראַמען† און† געדרו†קטע† רעקלאַמעס† און† מער† ווי† אַ† טויזנט† ראַדיאָ טראַנסמיסיעס∫† גאַנצע† פּראָ≠ גראַמען¨ † טיילן† פֿון† פּראָגראַמען ¨† רע≠ קלאַמעס†און† מוזיק Ɔ צווישן†די† ייִד†ישע† פּראָגראַמען† געפֿינען† זיך† ר†אַדיאַ דראַמעס¨ †געשריבן† פֿון†נחום† סטוטש≠ קאָוו¨ † די† נייַעס† אין† גראַמען ¨† איבער≠ געגעבן† פֿונעם†„גראַממייַסטער +¨ † צבֿי† סקולער¨ †פֿאַרהער פּראָגראַמען ¨† רעצי≠ טאַציעס¨ † רעליגיעזע† דיסקוסיעס† און† אינטערוויוען†מיט† ייִדן†אויף† דער†גאַס Ɔ אין†≥∞∞≥† האָט† סאַפּאָזשניק¨ † צוזאַמען† מיט†דוד† איס8 ¨† געשאַפֿן†אַ† געשיכטע† פֿונעם† ייִדי שן† ראַדיאָ† אין† אַמעריקע† —† „דער† ייִדישער† ראַדיאָ פּראָיעקט+ † —† אויפֿן†סמך† פֿון†די† מאַטעריאַלן¨ †און† געשפּילט† די† סעריע† אויפֿן† ראַדיאָ† איבערן†לאַנד Ɔ אַן†ערך† דרייַצן†מיליאָן† מענטשן† האָבן† זיך† צוגעהערט† צו† די† פּראָגראַמען† און† סאַפּאָזשניק† האָט† געוווּנען† דעם† בכּבֿודיקן† „פּיבאַדי פּריז+ †פֿאַר† זייַן†אַרבעט Æ

אינעם† סימפּאָזיום† האָבן† אָ†נטייל≠ גענומען† די† מבֿינים† פֿון† דער† „קאָנ≠ גרעס ביבליאָטעק+ † אין† קלאַנג גע≠ שי†כטע† און†פֿילם געשיכטע ¨† ווי†אויך† ייִדיש פֿאָרשער†און† אַנדערע†פֿאָרשער† פֿון†ראַדיאָ געשיכטע Ɔ פּראָפֿ1 †דזשענע† דזשאַסעליט†האָט† אָנגעשריבן†אַ† פּראָ≠ זע ווערק¨ †אַן† אויסגעטראַכטע†סצענע ¨† אין† וועלכער† זי† האָט† באַשריבן† דאָס† טאָג טעגלעכע† לעבן† פֿון† אַ† ייִדישן† ראַדיאָ צוהערערÆ † הענעך† סאַפּאָזשניק† האָט† איבערגעגעבן† די† געשיכטע† פֿון† דער†„גאָלדענער† תּקופֿה+ † פֿונעם† ייִדישן† ראַדיאָ† —† די† π≥∞± ער† און† π¥∞± ער†יאָרן †© איידער†די† טעלעוויזיע† איז† אויפֿגעקומען® Ɔ אַ† דאַנק† זייַן† רעפֿעראַט† האָבן† אַלע† פֿאַרשטאַנען† ווי† וויכטיק† ס1 איז† געווען† דער† טייל† אין† דער† געשיכטע† פֿון† די† ייִדן† אין† אַמעריקע¨ † וואָס† דער† „פֿאָרווערטס +† און† זייַן† ראַדיאָ סטאַנציע† WEVD האָט† געשפּילטÆ † פֿאַקטיש† איז† די† סטאַנציעWEVD† †געווען† די†איינציקע† טראַנסמיסיע†אין† לאַנד¨ †וואָס† האָט†זיך† געפֿונען†אין† ייִדישע†הענט Ɔ אָבער†די† ערשטע† רעגולערע† ראַדיאָ † פּראָגראַם† האָט† אייַנגעפֿירט† די† צייַטונג† „דער† טאָג+ † אין† די† סוף† π≤∞± ער† יאָרןÆ † סאַפּאָזשניק† † האָט† אויך† דע†רציילט† וועגן† דער† וויכטיקער† ראָלע† פֿון† ברוך† וולאַדעק טשאַרני¨ † דער† „פֿאָר≠ ווערטס+ פֿאַרוואַלטער ¨† אין†דער† אַנט≠ וויקלונג† † פֿונעם†ייִדישן† ראַדיאָÆ

וועגן† די† פּראָגראַמען† אויף† דעם† ראַדיאָ† נאָכן† חורבן† האָט† דערציילט† רחל†ניומאַן Ɔ אין†איין† פּראָגראַם†האָט† מען† צונויפֿגעפֿירט† ייִדן† פֿון† דער† שארית הפּליטה† מיט† זייער† משפּחה† אין† אַמעריקע ¨† און† צום† ערשטן† מאָל ¨† האָט†מען† אויף†אַזאַ† אופֿן†אויסגעפֿונען ¨† אַז† דער† מ שפּחה מיטגליד† איז† גע≠ בליבן†לעבן Ɔ ד ר†מרים† אייַזיקס†האָט† אַנאַליזירט†די† מיש שפּראַכיקע† לידער† און† מאָנאָלאָגן ¨† וואָס† מע† האָט† אָפֿט† געהערט† אויף† די† פּראָגראַמען¨ † און מרים חיה†סגל† האָט†אָפּגעשאַצט† דעם צושטייַער†פֿון† נחום† סטוטשקאָוו†און זייַנע† ייִדישע† דראַמעסÆ † איוו† יאַכ≠ נאָוויץ† האָט† גע שפּילט† און† אַרומ≠ גערעדט† † די† ייִדישע† רעקלאַמעס† פֿון מאכליםÆ † איך† האָב† גערעדט† וועגן דער†ייִדישער† פּרעסע†און† דעם†ייִדישן ראַדיאָÆ † פֿאַרענדיקט† האָב† איך† מיט אַ† באַריכט† פֿון† די† איצטיקע† ראַדיאָ פּראָגראַמען†איבער† דער†וועלט Æ

אין†אָוונט† האָבן†הענעך† סאַפּאָזשניק און† דער† פּיאַניסט† פּסח† סאָקאָלאָוו¨ † אַ קלעזמער†שוין†∞∂† יאָר¨ † אויפֿגעטראָטן אין† אַ† מוזיקאַלישער† פֿאָרשטעלונג וועגן†דער† ייִדישער†ראַדיאָ געשיכטע Æ דער† עולם† האָט† נישט† בלויז† געהערט וועגן† די† פּראָגראַמען¨ † נאָר† אויך געהערט†לידער† און†מוסטערן† פֿון†דער אויסערגעוויינטלעכער†מוזיק ¨† וואָס†מע האָט†איבערגעגעבן† אויפֿן†ראַדיאָ Æ

אין† עטלעכע† חדשים† וועט† דער גאַנצער† סימפּאָזיום† אַרויפֿגעשטעלט ווערן† אויף† דער† וועבזייַט† פֿונעם „אַמ עריקאַנער††פֿאָלקסלעבן צענטער +Æ

א.ג.

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.