צוויי געטאָס — צוויי גורלות∫ סוצקעווער¨ פֿרידמאַ ÆÆÆ

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

(סוף ון זייַט 7( אַ† הויכן† קינסטלערישן† ניוואָÆ † אַגבֿ¨ † אַÆ † סוצק † עווער†† האָט† זיך†זייער† גוט†באַצויגן† צו†יעקבֿ† פֿרידמאַנס† † דיכטונגÆ †אין† דער† „גאָלדענער† קייט“† זענען† † געדרוקט† † געוואָרן† כּמעט† אַלע† זייַנע† גרויסע† פּאָעמעס † Ɔ סוצקעווער† † האָט† אין† πΣ≥± געשריבן†אין† זייַן†זשורנאַל† צום†אָנדענק† פֿון†יעקבֿ† פֿרידמאַ≠ נען¨ †דעם† פּאָעט†און† חבֿר∫†„רחמים ¨† גוטס†און† גנאָד†זענען† דאָך† ניט† בלויז† אָפֿטע† ווערטער† אין† זייַן† עפּיש ליר†ישער† פּאַנטעיִסטישער†שורה ¨† זיי†זענען† בייַ†אים† אידענטיש†מיט† אַזוינע† ווערטער שכנים† ווי† אמת¨ † ליבשאַפֿט† און† תּפֿארת† —† ווע†רטער† מיט† פֿולער† דעקונג† פֿון† זייער† טיפֿן† באַטייַט† און†ווייקן† אַדורך†זייַן† דיכטונג†ווי† אַ†פֿר† ילינג רעגן¨ †ווייקן† אַדורך† די† ערד¨ † אַז† דער† גאָרטן† אויבן† זאָל† זיך† שפּעטער† צעבליִען†און† צעזינגעןÆ“†

כ+ וויל¨ †אַז† מייַן†פֿרייַנד ¨† פּראָפֿעסאָר†דובֿ בער† קערלער ¨† וועלכער† גיט† כּמעט† יעדע† וואָך† אויפֿן† 6facebook 6¨ † אַ† נייַעם†מאַטעריאַל† וועגן† אַÆ † סוצקעווערן † ¨† זאָל† דערמאָנען† אויך†יעקבֿ† פֿרידמ † אַנען††און† זייַנע†שאַפֿונגען Æ

כ+ וויל¨ † אַז†מייַן† פֿרייַנד¨ † דער† פּאָעט† לעוו† בערינסקי † ¨† וועלכער† האָט† זייער† גוט† איבע†רג עזעצט†† סוצקעווערס† לידער† אויף† רוסיש¨ † זאָל† אויך†„באַמערקן“† די† פּאָעטישע† ווערטן† פֿון† יÆ † פֿרידמאַנען† און† פֿון† אויך† אַנדערע† ייִד†ישע† פּאָעטן¨ †וועגן† וועלכע†עס† שאַלן†ניט† קיין†טר† ומייטערסÆ

כ+ וויל¨ †אַז† די†פֿאָרשער† פֿון†דער† ייִדישער†ל† יטעראַטור¨ † און† די† לייענער† פֿון† ייִדישע† ב†יכער† זאָלן† נעמען† אין† די† הענט†יעקבֿ† פֿרידמאַנס†אַ† ביכל†און† לייענען†זייַנע† לידער¨ † דאַוונען† זיי¨ † כּדי† צו† דערפֿילן† די† ליבשאַפֿט† צו† גאָט¨ † צו† או†נדזער† וועלט¨ † און† צו† אונדז†מענטשן ¨† וואָס† לעבט† און† אָטעמט† אין† זייַנע† שאַפֿונגעןÆ † ווי† ס+ האָט† געשריבן† † יודל† מאַרק∫†„†יעקבֿ† פֿרידמאַנס†פּאָעזיע† לייַטערט†און† קען†און† וועט†אונדז† נאָך†ל ייַטערן†Æ“

וואָס† איז† שייך† „סוצקעווער†—† פֿרידמאַן5 ¨† וויל† איך† פֿאַרענדיקן†מיט† אַ†שורה† פֿון†יעקבֿ† פֿרידמאַנס†אַ† לידÆÆÆ„†∫ מיר†זייַנען† ביידע†פֿערזן† פֿון†איין† לידÆ“

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.