די ייִדישע זומער קאָלאָניעס אי מיזרח פּ( ל

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

(סוף ון זייַט 9( < ס ה סטו געגעסן, < ס ה סטו געגעסן ז ג זשע ט כטער געטרייַע. בולבענע ק שע. געק כט ה ט ד ס מ שע, מ מע ס‘איז גע< ען מחיה. <וּ ה סטו געשל ן, <וּ ה סטו געשל ן? ז ג זשע ט כטער געטרייַע. א= ף סיעניק שטר= , מיט ח רטעס צ< >, מ מע ס‘איז גע< ען מחיה.

אין†נאָ אָיעלנע† האָט†זיך† געפֿונען† דאָס†טייַכל† מאָלטשאַדÆ †די† קינדער†פֿון† דער† קאָלאָניע† האָבן† דאָרט† גענאָסן† פֿון† באָדן† זיך† אין† פֿרישע† און† ר! נע† אַסערן Ɔ ייִדן† האָבן† זיך† באַזעצט† א ף†דעם† פּלאַץ¨ † ייַזט†א ס ¨† אין†יאָר† π∞≥± ¨† ען† די† רוסישע† רעגירונג† איז† מבֿטל†גע ען† די†גזירה† פֿון†יאָר ΠΠ≤†± ¨† עלכע† האָט†פֿאַרבאָטן† די†ייִדן† צו†זייַן† תּושבֿים†פֿון† די†דערפֿער Æ

איך† ל! ג† צו† צו† דעם† אַרטיקל† אַ† פֿאָטאָגראַפֿיע† פֿון† דער† „האַלב קאָלאָניע†’טאָז‘† אין†לידע ¨† יאָרΣ† π≥± 5Æ † די† פֿאָטאָגראַפֿיע† האָב† איך† אָפּגעהיט¨ † געטראָגן†מיט† זיך†און† א ף†זיך† אין†די† מלחמה יאָרן† פֿון† אַנדערונג† איבער† די†רחבֿותן† פֿון†סיביר ¨† בייַם†ב ען† אַן† אייַזנבאַן ליניע† אָס† שנייַדט† דורך† די† סטעפּעס† פֿון† קאַזאַכסטאַן¨ † אין† די† עגן† און† אומ עגן† פֿון†„עקסאָדוס 5¨ † און†נאָך Æ

די† עלטערע† אויפֿן† בילד† אָס† שט! ען† צ ישן† די† קינדער∫† דער† ערשטער† פֿון† רעכטס†—† דער† לערער† פּערעסעצקי † Ɔ דער†ערשטער† פֿון†לינקס† —† מייַן† פֿאָטער¨ † דער† לערע ר†משה† גאַנ†וזאָ יטש Ɔ אין†מיטן† בילד†זיצן† די† לערערקע† לונע¨ † מיט† דער† פֿאַ†ר אַל≠ טערין†פֿון† דער†„האַלב קאָלאָניע 5Æ

עס† !טיקט ¨† אַז†פֿון† דער†גר סער† גרופּע† קינדער† א פֿן† בילד¨ † זענען† געבליבן†נאָכן† חורבן†נאָר† א! נציקעÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.