„נאָ $ אַ שעה או נאָ$ אַ שעה'

Forward (Yiddish Edition) - - יו כּיפּור מאָטי -

פֿון† סאַראַטאָגע †¨ ††קאַליפֿ †1¨ ††פֿרעגט† אָן† אייַרין ס( עדאָו† 5עגן† אַ†ליד† מיט†די† 5ערטער∫ †††„יאָשקע† פֿולט†אַ 5עק †¨ †נו כאַ†שו †¨ †נו כאַ† שו†די† פּאָליאַק †¨ †5 אָס†זי† געדענקט†פֿון† איר† מוטערƆ†

ענטפֿער∫†† דאָס† איז† אַ† בייַשפּיל† פֿון† אַ† ליד†¨ † 5וּ† בייַם זינגען† האָט† מען† פֿאַרקרימט† די† 5ערטער Ɔ ††עס† דאַרף זייַן∫††„†יאָשקע† פֿורט† † †©פֿאָרט †® † אַ5 עק† ¨ ††נאָך† אַ† שעה† ¨ ††נאָך אַ† שעה†¨ † דער† פּאָיעזד†† †©באַן †® † ג6 ט† אַ5 עק Ɔ די† 5ערטער

ק1 ף מיר ניט ק- ן ל קענעס און מ ך מיך נישט ש- ן; ק1 ף דיר פּ ר שטי* עלעך, צום פּריזי* ד ר סטו ג- ן.

: רע רען 1, א1 , א1 , א1 , א י שקע רט * עק, נ ך שעה און נ ך שעה, דער פּ יעזד ג- ט * עק. שטאַמען† פֿון† דעם† פּאָפּולערן† ליד†† „יאָשקע† פֿאָרט אַ5 עק †¨ ††פֿון† 5עלכן† מיר†ברענגען† די†ערשטע† סטראָפֿע מיטן†רעפֿרען∫ †

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.