נייַער נומער „מעלבורנער בלעטער

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

לכּבֿוד† ∞∞±† יאָר† „קדימה 5† אין† אויסטראַליע†איז† אַרויס†אַ† נייַער†צוויי $ שפּראַכיקער†נומער†„ מעלבורנער†בלע≠ טער ChronicleØ Melbourne†5 Ɔ דער† רעדאַקטאָר† פֿונעם† ייִדישן† טייל† איז† משה†אייַזענבוד Ɔ דאָס†איז† דער†נומער† Σ≤† פֿונעם† זשורנאַל† —† די† איינציקע† אויסגאַבע† אויף† ייִדיש† אויף† דעם† אויסטראַליער† קאָנטינענטÆ † זי† ווערט† אַרויסגעגעבן†דורך† דער†„קדימה 5† אין† מעלבורןÆ

אין†זייַן† אַרייַנפֿיר$ וואָרט†שרייַבט† דער†רעדאַקטאָר† וועגן†דער† געשיכטע† פֿון† דער† „קדימה 5$ אָרגאַניזאַציע¨ † וואָס† איז† געוואָרן† „מיט† דער† צייַט† דער†צענטראַלער† פּונקט†פֿון† קולטור$ טעטיקייטן5 † אין† לאַנדÆ † איןΣ† π≥†± איז† דערשינען† דאָס† ערשטע† בוך† אויף† ייִדיש¨ † אַרויסגעגעבן† פֿון† „קדימה 5† —† „דער† אויסטראַליש† י יִדישער† אַל≠ מאַנאַך5 Ɔ אַ† י יִדישער† טעאַטער† און† ייִדישע†שולן† האָבן†זיך† אַנטוויקלט†אַ† דאַנק†דער† גרופּעÆ

צווישן† די† מאַטעריאַלן† אויף† ייִדיש† געפֿינט† זיך† די† עסיי¨ † „די† חורבן$ לידער† פֿון† יאָסל† בירשטיין5 † פֿון† ענדרו† פֿייַערשטייןª † אַן† אַרבעט† וואָס† איז† געשריבן† געוואָרן† צום†±טן† פֿאָרש$ סעמינאַר† אויף† ייִדיש† בייַם† „מאָנאַש 5$ אוניווערסיטעט† אין† מעל≠ בורןÆ † עטלעכע† לידער† פֿונעם† פֿאַר≠ שטאָ†רבענעם† אויסטראַליער† כּלל$ טוער†און† שרייַבער¨ †אַבֿרהם† ציקערט¨ † ווערן†אויך† געדרוקטÆ

אינעם† ענגלישן† טייל† פֿונעם† זשורנאַל† שרייַבט† דער† רעדאַקטאָר† אַרנאָלד† זייבל† אַ† קורצע† געשיכטע† פֿון†„קדימה 5† און† פֿון† דער† י יִדישער† ליטעראַטור† † אין† אויסטראַליע† בכלל¨ † און† דעם† נייַעם† נומער† בפֿרטÆ † איין† אָפּטייל† אויף† ענגליש† נעמט† אַרייַן† אַרטיקלען† וועגן† די† אויסטראַליער† ייִדישע† שרייַבער† הערש† בערגנער¨ † יעקבֿ† ראָזענבערג¨ † יאָסל† בירשטיין¨ † אַבֿרהם†ציקערט† און†פּנחס† גאָלדהאַרÆ

אַן† אַנדער† אָפּטייל† אויף† ענגליש† גיט†זיך† אָפּ†מיט† פּערזענלעכע†גייַסטיקע† נסיעות† מכּוח† ייִדישÆ † הינדע† בורסטין† שרייַבט† וועגן† אירע† פּראָבלעמען† ווי† אַ†ייִדישע† איבערזעצערין¨ †און† חיהלע† ביר† —† וועגן† אירע† איבערלעבונגען† אין† איר† אַרבעט† „פֿון† מעלבורן† ביז† אָקספֿאָרד5 Æ

אַנדערע†אַרטיקלען† גיבן†אָפּ† כּבֿוד† די† בויער† פֿון† דער† אויסטראַליער† ייִדישער† קולטורÆ † דאַניעלע† כאַראַק† דערציילט† וועגן† איר† טאַטן¨ † נחמן† גריפֿענבערג¨ †און† דוד†בורסטין ¨† וועגן† זייַן†טאַטן† סענדער†בורסטין Ɔ אַרנאָלד† זייבל† שרייַבט† וועגן† באָנאָ† ווינער¨ † און†שׂרה† זילבערמאַן†וועגן† דעם†כּלל $ טוער†יעקבֿ† וואַקסÆ †

דער†נומער†„ מעלבורנער†בלעטער∫† ליטעראַריש$ געזעלשאַפֿטלעכע† אויס≠ גאַבע5 † איז† שיין† אילוסטרירט† מיט† זעלטענע† פֿאָטאָגראַפֿיעסª † די† מאָלע≠ רייַען† פֿון† יאָסל† בערגנער† באַצירן† דעם†גאַנצן† נומערÆ †

דער†אַדרעס† צו†באַקומען† אינפֿאָר≠ מאַציע†איז∫ †¨ StreetSelwyn† Σ†Kadimah† †¨ ΠμVictoria†≥± †¨ Elsternwick

Australia

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.