צ% יש צ% $ פּונקט

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

דער† רוסישער† זשורנאַל† „טאָפּלפּונקט “¨ † 2אָס† קומט† אַר4 ס† אין† ירושלים† זינט † ππμ± ¨† פֿאַרנעמט† אַ† ספּעציעל† אָרט† א4 ף† דער† מאַפּע† פֿון† דער† רוסישער† אינטעלעקטועלער† פּרע≠ סעÆ †די† רעדאַקטאָרן¨ †די† רוסישע†און† העברעיִ≠ שע† דיכטערין† גלי$ דנה† זינגער† און† איר† מאַן¨ † דער† קינסטלער† נקוד† זינגער¨ † טייַטשן† א4 ס† דעם†מ 3ן† פֿונעם†טיטל† 2י† אַ†טאָפּל $זייַטי† קער† שפּיגלÆ †א 3ן† פּונקט†אינעם† דאָזיקן†טאָפּל† פּונקט† איז† רו†סיש ¨† און† דער† אַנדערער† פּונקט†—† איז† העב†רעיִש Ɔ אָבער† דער† רוסישער† און† דער† העברעיִשער† טייל† זייַנען† אידענטישÆ † יעדער† א3 נער†איז† סייַ†דער† מקור¨ †סייַ† אַ†פּי† רוש†א 4פֿן† מקורÆ

נאַטירלעך¨ †זייַנען† דער†א 4סקלייַב† און†דער† פֿאָרמאַט† פֿונעם† זשורנאַל† אַ† פּראָדוקט† פֿ†ונעם† רעדאַקטאָרישן† אָפּקלייַבÆ † אַ† היפּש† אָרט† פֿאַר≠ נעמען†דאָ† פּאָעטישע†איבערזעצונגען† פֿון†פֿאַר≠ שידענע† שפּראַכן¨ † מיט† העברעיִש† בראָשÆ † גאַנץ† בולט† זייַנען† פֿאָרגעשטעלט† א4 ך† די† 2יזו עלע†† מאַטעריאַלן¨ †בפֿרט† אַזעלכע¨ †2 אָס†ברענגען† צו≠ נ4 ף†דעם† טעקסט†מיט† בילדערÆ †ישׂראל† שפּילט† דאָ† אַ† 2יכטיקע ¨† אָבער† 2ייַט† ניט† ק3 ן† דאָ≠ מינירנדיקע†ראָלע Æ

עד† היום† זייַנען† אַר4 ס† π†± רוסישע† און † Π† העברעיִשע† † נומערן† פֿון† „טאָפּלפּונקט “¨ † 2אָס† מען†קאָן† ל3 ענען†א 4ף

ØØdvoetochieÆwordpressÆcom† Øhttp∫† ©דער† העברעיִשער† נוסח† איז† צוטריטלעך† דאָØ؆∫ http∫ nekudataimÆwordpressÆcom† דאָס†איז† מסתּמא† דער† סאַמע† עלעגאַנטער† אינטערנעץ$ פּראָיעקט† † א4 פֿן† פֿעלד† פֿון† דער† „ה 4כער“† רוס†ישער† קו†לטור Ɔ דאָס† 2עב $זייַטל† איז† מינימאַלי†סטיש† פּראָסט¨ † אָבער† דערבייַ† ז3 ער† געראָטן† אי† קאָנ≠ צע†פּטועל† און†אי† עסטעטישÆ †די† עלעקטראָנ†ישע† מכש†ירים† דערמעגלעכן† אַרייַנצופֿלעכטן† גראַ≠ פֿי†שע ¨† פֿאָטאָגראַפֿישע† און† קינעמאַטישע† גע≠ שטאַלטן†אינעם† לייַ2 נט†פֿונעם† טעקסטÆ †

ייִדיש† 2ערט † ©דער 2ייַל ø® † ניט† פֿאָרגע≠ שטעלט† אינעם† בר3 טן† דיאַפּאַזאָן† פֿון† די† קול≠ טורעלע†אינטערעסן† פֿון†די† רעדאַקטאָרןÆ †אָבער† א3 ן† פּובליקאַציע† אינעם† נומער† Π± † ©∞±≤ ≤® † דאַרף† צוציִען† דעם† א4 פֿמערק† פֿון† די¨ † 2אָס† אי†נטערעסירן† זיך† מיט† דער† רוסישי$ יִד†ישער† קולטור$ געשיכטעÆ † אַ† ליטעראַטור$ פֿאָ†רשער ¨† 2אָס† פֿאַרבאַהאַלט† זיך† אונטער† דעם† פּסע2 †דאָ≠ נים† „לוקאַס† פֿון† ל3 דן“† ©ל 4טן† נאָמען† פֿונעם† באַרימטן† האָלענדישן† קינסטלער† פֿון† דער† רענעסאַנס$ תּקופֿה® ¨† האָט†רעקאָנסטרויִרט ¨† א4 פֿן† סמך† פֿון† אַרכי2 אַלע† דאָקומענטן¨ † די† משפּחה$ געשיכטע† פֿונעם† באַרימטן† היסטאָריקער† פֿון† דער†רוסישער† ליטעראַטור†מיכאַיִל †© מלך® †גער≠ שענזאָן† ©π Π∂μ—± π≤± ®Æ

ביז†איצט† האָט†מען† ז3 ער†2 3ניק† גע † 2וּסט† 2עגן† גערשענזאָנס†ייִחוס Ɔ ער†איז† געב4 רן†גע≠ 2אָרן† אין† קעשענע2 ¨† 2וּ† זייַן† פֿאָטער† פּינחס$ יוסף† איז† גע2 ען† פֿאַרטאָן† אין† פֿאַרשידענע† געשעפֿטן † Ɔ ק3 ן† מזל† האָט† ער† דערבייַ† ניט† גע≠ האַט¨ † אָבער† ב3 דע† זין† זייַנע† האָבן† געענדיקט† אונ†י2 ערסיטעטןÆ † מיכאַיִל† גערשענזאָן† האָט† איבערגעלאָזט† ז3 ער† אַ† קאַרגן† און† טרוקענעם† פּאָרטרעט† פֿון† זייַנע† עלטערן† אין† אַ† ניט$ פֿאַר≠ ענדיקטן†א 4טאָביאָגראַפֿישן† פֿראַגמענטÆ †

אָבער† די† אמתע† מעשׂה† איז† גע2 ען† אַ† סך† מער† געשפּאַנט† און† קאָלירפֿולÆ † איןΠ𱆠†± האָט† דער†פֿאָטער† פּינחס†גערשענזאָן† געק4 פֿט†מיט† אַ†שותּף† אַ†קל 3ן† שיפֿל†„פּיאָנער “¨ †כּדי† צו†פֿירן† פּאַסאַזשירן† א4 פֿן† טייַך† דניעסטערÆ † מיט† אָט† דעם†עפּיזאָד† ה3 בט†זיך† אָן†אַ† לאַנגע†ג עשיכטע†† פֿון† זייַנע† צרות¨ † 2אָס† האָט† זיך† אָפּ†גע≠ היט†אין† דער†משפּחה $קאָרעספּאָנדענץ Ɔ די† דאָזיקע† קאָרעספּאָנדענץ¨ † 2אָס† געפֿינט† זיך† איצט† אינעם† גערשענזאָן$ אַרכי2 † אין† דער† רוסי†שער† מלוכישער† ביבליאָטעק† אין† מאָסק2 ע¨ † באַשט3 ט† פֿון† ברי2 † א4 ף† רוסיש† און† י יִדיש¨ † אָבער†דער† ייִדישער†ט 3ל† בלייַבט†נאָך† אַלץ†ניט† געפֿאָרשטÆ

2י† עס†באַמערקט† דער†פּובליקאַטאָר ¨† זייַנען† † די† דאָזיקע† ברי2 † אַ† מוסטער† פֿון† שלום$ עליכמישן† סטילÆ † פּינחס† גערשענזאָן†באַשרייַבט† זייַנע†אַ 2אַנטורן† 2י† אַן† עכטער† מנחם$ מענדלÆ † ער† האָט† געהאַקטע† צרות† אי† מיט† דער† שיף¨ † אי† מיטן† 2עטער ¨† אי† מיט† זייַן† שותּף¨ † אי† מיט†די† פּאַסאַזשירן¨ †2 אָס†ער† האָט†בדעה† געהאַט†אַריבערצופֿירן† פֿון†א 3ן† יריד†צום† אַנדערן¨ †פֿון† ראַשקע † 2† ק3 ן†בענדער ¨† פֿון† דובאָסאַר†ק 3ן† סאָראָקעÆ †

אָט† איז† א3 ן† מוסטער† פֿון† פּינחס† גע†רשע† נזאָנס† סטיל∫† נאָך† אַ† לאַנגער† פּרטימדיקער† באַשר† † ייַבונג† פֿון† די† ש2 עריק3 טן† מיטן† דור†כברעכן† דאָס† אייַז¨ † 2אָס† האָט† זיך† פּלוצעם† ©סוף $אָקטאָבער ®† געשטעלט†א 4פֿן† טייַך¨ †שטעלט† ער†אַרייַן ¨† פּונקט† 2י† מנחם$ מענדל¨ † דעם† פּלוצעמדיקן† † „עיקר† שכחתּי“¨† 2אָס† האָט† ק3 ן† שייַכות† † ניט† צו† דער† טעמע† פֿונעם† ברי2 ∫†„ א3 ן† נייַעס† קאָן† איך† דיר† מודיע†זייַן∫† הערש†יאַראָשע 2סקי† איז†אַראָפּ† פֿון† זינען† און† געפֿינט† זיך† א4 ף† א4 סה3 †לונג† אין† כאַרקאָ2 Æ“

דער† פּובליקאַטאָר† 2אָרנט† דעם† ל3 ענער∫† „יעדער† א3 נער¨ † 2אָס† איז† באַקאַנט† מיט† דער† קלאַסישער† † ייִדישער† ליטעראַטור¨ † פֿאַרשט3 ט¨ † אַז†מען† קאָן†דאָ† ניט†דער 2אַרטן† ק3 ן†גליקלעכן† סוף† פֿון† דער† מעשׂהÆ †“און† ער† איז† טאַקע† גע≠ רעכט∫† אַלע† פּרוּ2 ן† צורעכט† צו† מאַכן† די† שיף† פֿירן†צו† נאָך†ערגערע† צרותÆ †אין Ππ≥††± האָט†זיך† די† משפּחה† אַריבערגעקליבן† ק3 ן† אָדעס¨ † 2וּ† פּינחס† האָט† א4 סגעטראַכט† נייַע† פּלענער† פֿון† 2ערן† רייַךÆ †

אין† א3 ן† טאָג† 2ערט† דער† פֿאָטער† פֿאַר≠ ש2 וּנדן† אָן† אַ† זייַ$ געזונטÆ † ערשט† אין† עטלעכע† † 2אָכן† אַרום† קומט† פֿון† אים† אַ† ברי2 † פֿון† דער† איטאַליענישער† שטאָט† גענוע∫† „איך† שרייַב† איצט†בקיצור ¨† אין†אַ† פּאָר†טעג† אַרום†2 על†איך† אייַך† שרייַבן† באַריכותÆ † איך† פֿאָר† איצט† ק3 ן† אַ†רגענטינע† און† מייַן† האָפֿענונג† איז† קודם$ כּל† א4 ף† גאָט¨ † און† דערנאָך† א4 ף† מייַנע† פֿע†יִק 3טן† צו† פֿאַרדינען† געלט¨ † כּדי† פֿון† בטלן† און† אַ† שי≠ כּור† צו† 2ערן† אַ† גוטער† מאַן† און† אַ† מענטש מיט†טאָלק Ɔ“

פּינחס† גערשענזאָן† איז† גע2 ען† אַ† ט 3ל† פֿון דער†גר 4סער† עמיגראַציע$ כ2 אַליע†פֿון† רוסלאַנד † ק3 ן†אַרגענטינע ¨† געשטיצט†דורך† דעם†ב אַרימטן† פֿילאַנטראָפּ† פֿון† יענער† צייַט† באַראָן† מאָריס† † דע הירשÆ † פּינחס† איז† ש4 ן† גע2 ען† אין† די† פֿופֿצי≠ † קער¨ †און† די†עמיגראַציע† האָט†פֿאַר† אים†ג עעפֿנט† אַ† 2עג† צו† אַנטל4 פֿן† פֿון† זייַן† עבֿר† און† זייַן שלימזל¨ †און† אָנה3 בן†אַ† נייַ†לעבן† אינעם†אַ† נדערן עק†2 עלטÆ

זייַנע†ערשטע† ברי2 †פֿון† דער†לאַנד 2ירט≠ שאַפֿטלעכער† קאָלאָניע† „מאָניגאָטעס“† זייַנען אָפּ†ט† ימיסטישÆ † ער† האָט† געק4 פֿט† אַ† שטיקל ערד†און† האָט†בדעה† געהאַט†צו† מאַכן†קעז† און פּו†טער † ©2 י†דער† אַ† מאָטי2 † פֿון† שלום$ עליכם® Æ אָבער† אין† גיכן† איז† ער† אַנטלאָפֿן¨ † אין† א3 נעם מיט† אַנדע†רע† קאָ†לאָניסטן ¨† פֿון† דער† ש2 ערער אַרבעט† א4 פֿן† לאַנד† ק3 ן† בוענאָס† אייַרעס¨ 2וּ† ער† האָט† זיך† 2י† דער† גענומען† פֿאַר† קל3 ן$ האַנדלÆ † ער† האָט† ליב† באַקומען† אַרגענטי†נע ¨ 2אָס† איז† געשטאַ†נען ¨† ל4 ט† זייַן† מ3 נונג¨ † א4 ף אַ†העכערער† מדרגה†פֿון† צי2 יליזאַציע†א 3דער רוסלאַנדÆ † די† פּרייַזן† זייַ†נען† דאָרט† גע2 ען† ני≠ דעריקער†און† די†מענטשן† לייַ†טישער† און†מער קולטורעלÆ

אָבער† אָנה3 בן† א4 ף† דער† עלטער† אַ† נייַ לעבן†אין† בוענאָס†אייַרעס† איז†גע 2ען† ש2 ערÆ †די געשעפֿטן† † זייַנען† געגאַנגען† שלעכט¨ † און† דער≠ צו† האָט† פּינחס† גערשענזאָן† געליטן† פֿון† פֿאַר≠ שידענע† קראַנק3 טןÆ † זייַנע† זין† האָבן† צו† יענער צייַט† ש4 ן† געענדיקט† דעם† אוני2 ערס†יטעט ¨ און† זייַנען† גע2 ען† בכּוח† א4 סצוהאַלטן† דעם אַלטן†און† קראַנקן†פֿאָטער Ɔ מען†האָט† אָ†נג עה†4 בן צוצוגר3 טן† זייַן† אומקער† ק3 ן† רוסלאַנד¨ † אָבער ער†איז† אונטער2 עגנס†געשטאָרבן† פֿון†מאַל אַריע† אין†גענוע Æ

די† געשיכטע† פֿון† פּינחס† גערשענזאָן† איז א3 נע† פֿון† די† צענדליקער† ט4 זנטער† מעשׂיות 2עגן† דער†ייִדישער† מאַסן$ עמיגראַציע†פֿון† רוס≠ לאַנד† אין† די† Ππ∞± ער† יאָרןÆ † דאָס† איז† אַ† ט3 ל פֿון† דער† מאָדערנער† ייִדישער† געשיכטע¨ † 2אָס האָט†זיך† א4 סגעשפּילט†צ 2ישן† די†קאָנטינענטן און†צ 2ישן† דורותÆ †דאָס† רובֿ†עמיגראַנטן† זייַנען גע2 ען† יונג† און† ענערגיש¨ † אָבער† צומאָל† זייַ≠ נען† די† ראָלעס† גע2 ען† פֿאַרקערט∫† דער† אַ†לטער גערשענזאָן† איז† אַנטלאָפֿן† איבערן† ים¨ † בעת† די קינדער†זייַנע† זייַנען†פֿאַרבליבן† אין†דער† אַ†לטער ה3 םÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.