ייִדיש אוי" דער בינע∫ נייַע פּערספּעקטיוו

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

(סוף ון זייַט 4( אין†„אַלכּסנדר∫† דער† קרוינפּרינץ† פֿון† ירושלים † 6† פֿון† יוסף† לאַטייַנער¨ † האָט† די† וועלט† געקלונגען† מיט† זייַן† קונסטÆ † אָבער† ווער† האָט† קאָמפּאָנירט† † די† מוזיקø † דער† פּראָצעס† פֿון† צונויפֿשטעלן† די† פּאַרטיטור† פֿונעם† קאָמפּאָזיטאָר† דזשיאָקאָמאָ† † מינקאָווסקי† האָט† גענומען† אַ† ביסל† דעדעק≠ טיוו( אַרבעט† מצד† ראַבוי† און† דאָס† ווערט† אַ† פֿאַרכאַפּנדיקע†מעשׂה Æ

וועגן† דער† געשיכטע† פֿון† ייִדישן† טעאַטער† אין† ישׂראל¨ † שרייַבט† דאַני† אינבאַר† אין† זייַן† עסיי† מיטן† לענגערן† און† קאָמישן† טיטל∫†„נישט† קיין† ראָזשינקעס† און† מאַנדלען† אין† ישׂראל∫† אַ† מעשׂה† פֿון† גאָלדפֿאַדען( אויפֿפֿירונגען† מיט† פֿיר† האָצמאַכס¨ †דרייַ† קוני( לעמלס¨ †צוויי† שלומיתן¨ †און† איין† משיח6 Ɔ גאָלדפֿאַדענס† פּיעסע†„די† כּישוף( מאַכערין6 † איז† געווען† אַ† שטענדיקע† פּיעסע† † אינעם†רעפּערטואַר† אין†ישׂראל ¨† סייַ†אויף† ייִדיש¨ † סייַ† אויף† העברעיִשÆ † דער† מחבר† פֿאַרגלייַכט† די† פֿאָרשטעלונגען† פֿון† דער† פּיעסע† און† ווי† מע† האָט†זיי† באַאַרבעט†במשך† פֿון†די† יאָרןÆ †אַזוינע† קלאַסישע† לידער† פֿון† גאָלדפֿאַדענס† פּיעסעס† ווי†„אוי ¨† איר† ייִדן† בני( רחמנים6 † האָבן† געביטן† † זייערע†טייַטשן† אין†ישׂראל ¨† און†אין† איין†משל ¨† האָט†מען† געניצט†די† שורה†„ייִדן ¨† בני( רחמנים6 † אין†פֿאַרבינדונג† מיט†אַ† קונסטווערק†וועגן† דעם† אַטענטאַט†פֿון† יצחק†ראַבין Æ

ב כלל† איז† דער† עסיי† אַ† פֿייַנע† געשי כטע† פֿון† גאָלדפֿאַדענס† פּיעסעס† אויף† דער† בינע† אין† ישׂראל¨ † אָבער† דער† פֿאָרשער† באַטראַ כט† אַנ≠ דערע† † פּיעסעס† אינעם† רעפּערטואַר† אין† ישׂראל† ווי† שלום( עליכמס† „בלאָנדזשענדיקע† שטערן6 Ɔ מע†האָט† צוגעגעבן†און† אַוועקגענומען†און† גע≠ ביטן† אין† יעדער† אויפֿפֿירונגÆ † אַ† מאָל† האָט† מען אַרויסגענומען†כּמעט† אַלע†זינגלידער† פֿון†גאָלד≠ פֿאַדענס†אַ† דראַמע¨ †וואָס† זענען†דאָך† בייַם†פֿאָלק די† פּערל† פֿונעם† ווערקÆ † צום† סוף† פֿון† דער† אַר≠ בעט†גיט† אינבאַר†אַ† כראָנאָלאָגיע† † פֿון†גאָלדפֿאַ≠ דען( פֿאָרשטעלונגען† אין† ישׂראלÆ † אינבאַר† אַליין האָט†געשריבן† און†רעזש† יסירט†אַ† פּאַראָדיע†פֿון גאָלדפֿאַדענס†„משיחס† צייַטן6 †אין πΠμ†Æ±

דער† באַנד† Stage Yiddish† Modern†† גייט אַרייַן† אין† קאַפּיטלעך† פֿון† דער† ייִדישער† טעאַ≠ טער( געשיכטע¨ † וווּ† מע† האָט† זעלטן† געטראָטן † ¨ און†די† פֿאָרשונג†פֿון† אונדזער†רייַכער† ייִד†ישער טעאַטער † (טראַדיציע† הייבט†זיך† ערשט†אָן Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.