די אַלטע לערערי

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש - יחיאל שרייַבמאַ

קאָ¨ †קאָ ÆÆƆ קאָ¨ †קאָ ¨† קאָÆ קאָ¨ †קאָ ¨† קאָ( קאָ( אָ( אָ( אָ( אָÆ הייַנט†איז ¨† דאַכט†זיך ¨† איר†געב 3רן ( טאָגÆ † א3 ב† זי† האָט† ק4 ן† טעות† ניט¨ † א3 ב† זי† געדענקט† נאָך† דעם† חשבון† פֿון†אירע† טעגÆ

זי† זיצט† אין† דר3 סן† א3 ף† דער† פּריזבע¨ † אייַנגעהילט† אין† אַ† שאַל† איבערן† קאָפּ¨ † אַ† קל4 נינקע† און† אייַנ≠ געפּלעטשטע † ¨† די† אָדערדיקע† הענט† אירע† אונטער† דער† שאַל†—† אַראָ†פּגע≠ לאָזטע†פֿליגל ª† 2י† אַ†ק 2אָטשקע Æ

א4 ן†א 3ג† דרימלט†איר† פֿאַרגלאָנצט¨ † טאַקע†2 י†בייַ† דער†ראַבער† הון†אירער† אין† אַ†כמורנעם† טאָג¨ † אין† קאַמער† א3 פֿן†סידעלע Æ

זי†האָט† ש3 ן†לאַנג† ק 4ן† א4 ער†ניט† געל4 גט¨ †© די†הון ®¨ †גאָר (גאָר† לאַנג†ק 4ן† הינדעלעך† ניט† א 3סגעפֿירט Ɔ דר4 ט† זיך† אום† א 4ן (און (א 4נציקע† בייַ† דער† שטוב¨ †האַלט† דאָס†קעפּל† א 3ף† אַ†זייַט ¨† קוקט† מיטן† א4 נעם† א4 גל† איר ¨† ©דאָס† צ2 4טע† האָט†מען† איר†א 3סגעפּיקט ®¨ † טוט† אַ† צעפּאָרפּל† אַ† בערגל† מיסט ¨† אַ† צופּ† אַ† פֿאַרטריקנט† גרעזל¨ † אַ† טרינק† אין† אַ† שיטער† בלאָטקעלעÆ † 2ען† דער† הימל† פֿאַרכמאַרעט† זיך† נאָר¨ † שפּאַנט† זי† אַ2 עק† מיט† דריבנע† טריטעלעך† ©די† הון® † אין† קאַמער† אַרייַן¨ † דראַפּעט† זיך† אַר3 ף† א3 פֿן† סידעלע¨ † און† דאָס† א4 נע†א 4גל† דרימלט†איר† פֿאַרגלאָצט¨ † פֿאַרצ3 גן†מיט† אַ†הייַטעלע Æ

פֿילאָסאָפֿישע† קשיות† באַפֿאַלן† זי† הייַנט† ©דער† לערערין® Ɔ קשיות† אַלטע† 2י† די† 2עלט Ɔ אַ† שט4 גער∫† 2אָס† איז† גע2 ען†פֿריִער∫† דאָס†א 4† אָדער†די† הוןø † 2ער† האָט†2 עמען†געב 3רן∫† דאָס†א 4† די†הון ¨† אָדער†די† הון†דאָס† א4 ø

אייַ†איז† די†ראַבע† אירע†גע 2ען† אַ† מאָל†אַ† בריה†אַ† ק2 אָטשקע°†אַ† זעלטענע† געטרייַע†מאַמע ¨† ניט†ק 4ן† ק2 אָטשקעÆ † מיט† 2יפֿל† שׂכלדיק4 ט† און† עקשנות† זי† איז† עס† די† א4 ער† א3 סגעזעסן¨ † א3 סג†ע †2 אַרעמט† מיט† איר† פּוכקע† לייַב¨ † מיט† די† קישעלעך† פֿון† אירע† לאַ†פּקע (פֿינגער† ז4 † איבערגעמישט¨ † אייַ†נגעט 4לט† די† 2אַרעמק 4ט† גלייַך† א3 ף†גלייַך Ɔ מיט†2 יפֿל†גדלות† זי†האָט† דערנאָך†אומגעשפּאַנט† מיט†די† פּיצינ≠ קע†נאַקעטע† קינדערלעךÆ †דאָס† פֿר4 ד( געשר4 †אירס† בייַם†א 3סגריבלען† פֿאַר† די† עופֿעלעך† אַ† פֿריש† ראָזע2 ע† 2ע≠ רעמלÆ † דאָס† אַרונטער כאַפּן† די† קל4 ≠ נינקע† אונטער† אירע† פֿליגל† בייַ† אַ† מינדסטן† שאָרךÆ † די† גע2 אַלדן† אירע† בייַם†דערזען† א3 ף†דער† ערד†אַ† ה3 לן† שאָטן†פֿון† אַ†לאָקערנדיקן† שׂונא†איבער† ז4 Ɔ די† קינדערלעך† האָבן† פּאַ2 אָ≠ ליענקע†אָנגעה 3בן† אַר3 פֿנ†עמען† א3 ף† זיך† פֿעדערלעך¨ † אָנגעה3 בן¨ † 2י† מע† זאָגט¨ † בלאָזן† זיך† אין† די† פֿעדערלעךÆ † 2אָס† האָט† זי† ז4 † ניט† גע2 יזן°† 2יפֿל† האָּט† זי† ז4 † ניט† א3 סגעלערנט† און† א3 סדערצ4 לט°† זי† פֿלעגט† שפּעטער† שט4 ן†בייַ† דער†זייַט† און†אָנק 2עלן ¨† 2י† דער†ה 3ף† איז†פֿול† מיט†אירע† הינדעלעך† און†האָנעלעך Ɔ ז4 †דאַרפֿן† זי†נאָך Ɔ נאָר† זי† גע2 3נט† ז4 † צו† ביסלעך† אָפּ† פֿון† זיך∫†שטעלט† זיך¨ †טייַערינקע ¨† א3 ף†די† א4 גענע†פֿיס Ɔ זייַט†פֿרייַע† און†דר 4סטע Ɔ ה4 בט†אַל 4ן† אָן†באַלעבאַטע 2ען† מיט† אייַערע† טעגÆ † און† אָט† האָט† זיך† א4 ן† מאָל† אין† אַ† טאָג† געמאַכט¨ † אַז† דאָס† שענסטע† האָנדל† אירס¨ † אין† שפּאָרן¨ † מיט† אַן† א3 סגעב4 גלטן† בלישטשענ≠ דיק( בלאָ2 ן† פֿעדער† אין† עק¨ † האָּט† איר† אַ† שפּרונג† געטאָן† אין† פּניםÆ † פֿאַרגעסן¨ † זעט† א3 ס¨ † 2אָס† זי† איז† איםÆ † צי¨ † מעגלעך¨ † גע2 אָלט† באַ2 ייַזן† איר† די† גבֿורה† זייַנעÆ † און† זי† איז¨ †ניט† דאָ†געדאַכט ¨† געבליבן† מיט†א 4ן† א3 גÆ †דאָס† צ2 4טע† איז† איר† א3 סגערונעןÆ † פֿון† דעמאָלט†אָן ¨† דאַכט†זיך ¨† מער† א3 ף†ק 4ן† א4 ער†ניט† געזעסןÆ † ק4 ן† הינדעלעך† מער† ניט† א3 סגעפֿירטÆ

הייַנט† איז¨ † דאַכט† זיך ¨† איר† געב3 רן( טאָגÆ † א3 ב† זי† האָט† ק4 ן† טעות† ניטÆ † א3 ב† זי†געדענקט† נאָך†דעם† חשבון† פֿון†אירע† טעגÆ

זי† איז† ש3 ן† ז4 ער† אַן† אַ†לטיטשקע Ɔ טאַטעס† פֿון† דער2 אַקסענע†קינדער ¨† אַפֿילו† ז4 דעס† ש3 ן† פֿון† א4 ניקלעך † ¨† זענען† גע2 ען† אַ† מאָל† אירע† תּלמ†ידימלעך Ɔ צענדליקער† און†צענדליקער† תּלמידימלעךÆ † ס& גאַנצע† דאָרף°† אַ† דאָ( אָ¨ † 2וּ† זי† זיצט† א3 ף† דער† פּריזבע¨ † אין† דער† סאַמע† מיט¨ † מיט† א4 ן† ט4 ל† דאָרף† אין† א4 ן† זייַט¨ † און† מיט† דער† צ2 4טער† ט4 ל†דאָרף† אין†אַ† צ2 4טער† זייַט¨ †איז† אַ†מאָל† געשטאַנען†איר† קל4 ן† שטעטעלעÆ † פֿון† אַלע† מענטשן† אין† שטעטל†איז† זי†דאָ† פֿאַרבליבן†די† א4 ן( און( א4 נציקעÆ †אמת ¨† ס& איז†איר† דאָ†ניט† שלעכטÆ †ס &גאַנצע† דאָרף†גיט† איר†נאָך† אָפּ†כּבֿוד Ɔ ©גע 2אָרן† הייַנט†אַ† צע2 אַקסן† דאָרף® Ɔ מע† ג4 ט† פֿאַרבייַ† איר† מיט† אַ† בר4 טן†גוט (מאָרגן† און†מע† נעמט†פֿאַר† איר†אַראָפּ† דאָס†היטל Æ †שכנים† נאָענטע¨ † און† אַפֿילו† 2ייַטע ¨† פֿון† 2ייַטערע† מאַהאַלעס¨ † ברענגען† איר† אַרייַן† אין† שטוב† אַ† קענדל† מילך¨ † אַ† מאָל† —† אַ† צענדליק† א4 ער¨ † אַ† שטיקל† קעז¨ † אַ† שטיקל† פּוטער¨ † אייַנגעהילט† אין† אַ† 2ייַן (בלעטל ¨† אַ†בינטל† פּאַפּעש3 (מעל Ɔ מ& האָט† זי† אין† זינעןÆ † מע† געדענקט† זי† נאָךÆ † און† פֿאַר† 2אָס† זאָל† מען† זי† ניט† געדענקען¨ † ניט† האָבן† אין† זינעןø † א4 ן† תּלמידל† אירס¨ † גע2 ען† אַ† מאָל† דאָס† בעסטע†תּלמידל† אירס¨ †האָּט† זי¨ †דאַכט† זיך¨ †אין† גאַנצן†פֿאַרגעסן Ɔ ער†איז† הייַנט† אין† שטאָט† אַ† באַ2 וּסטער† מענטשÆ † אַ† געלערנטערÆ †אַ† דירעקטאָר¨ †זאָגט† מען¨ † פֿון† אַן† אינסטיטוטÆ † זי† געדענקט† אים† גוטÆ † ער† האָט† בייַ† איר† אָנגעה3 בן פֿונעם† סאַמע† אַלף( ביתÆ † עטלעכע יאָר† האָט† זי† אים† געפֿירט† אַר3 ף¨ † פֿון קלאַס†צו† קלאַסÆ †גע 2ען† בייַ†איר† דאָס בעסטע† תּלמידלÆ † אַז† ער† קומט† זיך אַ† מאָל† זומערצייַט† דורך† אַהער¨ † אין זייַן† מאַשין¨ † באַ2 ייַזן† אַ† פּנים† טאַטע( מאַמע†די† א3 פֿגעקומענק4 ט†זייַנע ¨† צי גלאַט† 2ייַזן† זיך† פֿאַר† טאַטע( מאַמע¨ און†ג 4ט† פֿאַרבייַ†מיט† זייַן†קאָמפּאַניע די†פּריזבע† אירע¨ †פֿרעגט† ער†זי† אַפֿילו ניט¨ † 2אָס† זי† טוטÆ † נ4 ן¨ † ער זעט†זי† אַפֿילו†ניט Ɔ מן( הסתּם דערקענט† ער† זי† גאָרניט†— אַז3 † אייַנגעשרומפּן† און אַז3 † אייַנגעפּלעטשט¨ † 2י זי† איז† א3 ף† דער† עלטער גע †2 אָרןÆ † 2אָס† זשע¨ † נאָר זי† האָּט† ער† אין† קאָפּø † ק4 ן בילכערס†איז† נישטאָø

א4 ן† א3 ג† דער† אַ†לטער לערערינס† דרימל† פֿאַר≠ גלאָנצטÆ †דאָס† צ2 4טע† א3 ג קלעפּט†זיך† און†קלעפּט† זיך און† 2ערט† פּאַ2 אָליע† א3 ך פֿאַרצ3 גן†מיט† אַ†הייַטעלע Æ

דער† קאָפּ† אירער† נ4 גט זיך†אַראָפּ ¨† אַראָפּÆ †ש (ש (ש ÆÆÆ די†אַלטע† לערערין†שלאָפֿט Æ אין† איר† געב3 רן( טאָג¨ † 2י עס† מאַכט† זיך† בייַ† גאָר אַלטע† זקנים† און† זקנות¨ חלומט† זיך† איר† אַ† נאַריש חלוםø †אַ† האָנדל†אין† שפּאָרן¨ מיט† אַ† פֿאַרריסענעם† בלי≠ שטשע†נדיק (בלאָ 2ן† פֿעדער † אין† עק¨ † דר4 ט† זיך† צעפֿע≠ † כערט† אַרום† אירÆ † ניט† ק4 ן האָנדל† —† אַ† גר3 סער† האָן¨ † מיט† אַ שניפּס†א 3סגעבונדן† בייַם†האַלדז ¨† אין אַ† 23 ליונגעריש† קאַפּעלושל† א3 בן א3 ף†דעם† קאָפּ¨ †דר 4ט† זיך†און† דר4 ט זיך†אַרום† איר†און† טוט†איר† אַ†שפּרונג אין†פּנים† אַרייַןÆÆÆ קאָ¨ †קאָ ÆÆƆ קאָ¨ †קאָ ¨† קאָÆ קאָ¨ †קאָ ¨† קאָ( אָ( אָ( אָ( אָÆÆÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.