די ייִדישע שטימע ≥±∞≥

Forward (Yiddish Edition) - - NEWS -

די† ייִדישע† שטימע¨ † וואָס† האָט† אַמאָל† געשפּילט† אַ† וויכטיקע† ראָלע† אין† דער† אַמעריקאַנער† פּאָליטישער† ספֿערע¨ † האָט† נאָך† אַלץ† אַ† ממשות≠ דיקן†באַטייַט ¨† אָבער†אויף† אַ†קל ענערן†† פֿאַרנעם†ווי† מיטΣ∞† †יאָר† צוריקÆ

אין† די† π¥∞± ער† יאָרן† האָבן† די† ייִדן† באַטראָפֿן†•¥† פֿון† אַלע† שט†ימען† אין†די† פֿאַראייניקטע†שטאַטן†—† צוויי† מאָל†אַזוי† פֿיל†ווי† הייַנטÆ †ניו יאָרק† איז† דעמאָלט†אויך† געווען†דער† גרע†סטער† שטאַט† אין† אַמעריקעÆ † אין† די† וואַלן† פֿון† π¥¥± ¨† למשל¨ † זענעןΣ•† † פֿון† די† שטימען†אין† לאַנד†אָפּג עגעבן††ג עוואָרן†† אין† די†פֿינף† באָראָס†פֿון† דער† שטאָט† ניו יאָרקÆ

די† ייִדישע† וויילער† אין† ניו יאָרק† האָבן† דעמאָלט† נישט† געהאַט† קיין† סימפּאַטיע†פֿאַר† דער† רעפּובליקאַנער† אָדער† דער† דעמאָקראַטישער† פּאַרטיי† אין†ניו יאָרק Ɔ די†רעפּובליקאַנער† פּאַר≠ טיי† איז† באַשטאַנען¨ † צום† מערסטן† טייל ¨† פֿון† פּראָטעסטאַנטן† מחוץ† דער† שטאָט† ניו יאָרק¨ † און† די† ניו יאָרקער† דעמאָקראַטישע† פּאַרטיי† איז† געווען† קאָרומפּירט¨ †און† אירע†רעדל פֿירער†—† צום†גרעסטן† טייל¨ †קאַטאָליקן Ɔ

איינער†פֿון† די† באַליבטסטע† פּאָ≠ ליטיקער† בייַ† די† ייִדן† איז† געווען† פֿיאָרעלאָ† † לאַ גוואַרדיאַ¨ † אַ† קינ ד†פֿון† אַ† ייִד†ישער† מאַמען¨ † וועלכער† איז† דע†רוויילט† געוואָרן† צום† קאָנגרעס† אין† איסט האַרלעם† אין† די† π≤∞± ער¨ † ווי† דער† קאַנדידאַט† סייַ† פֿון† דער† רע≠ פּובליקאַנער† פּאַרטיי¨ † ס ייַ†פֿון† דער† סאָציאַליסטישער¨ † און† איז† דערוויילט† געוואָרן† ווי† דער† בירגער מייַסטער† איןπ≥≥† ±¨ Σ†π≥ †± און𥱆 ±¨ † איבער† דער† אָפּאָזיציע†פֿון† דער† דעמאָקראַטישער† פּאַרטיי∫† דאָס† ערשטע† מאָל† ווי† דער† קאַנדידאַט †פֿון† דער† רעפּובליקאַנער† † פּאַרטיי¨ † און† די† לעצטע† צוויי† מאָל† דורך† דער† אַמעריקאַנער† אַרבעטער פּאַרטייÆ

מיט† אַנדערע† ווערטער¨ † די† פּאָ≠ ליטיק †פֿון† די† ייִדישע† וויילער† אין† ניו יאָרק¨ † און† צום† טייל¨ † אויך† אין† די† אַנדערע† גרויסע† שטאַטן¨ † האָט† איבערגעצייַגט† ביידע† פּאַרטייען† צו† נאָמינירן† ליבעראַל געשטימטע† קאַנדידאַטן† פֿון† ניו יאָרקÆ † אין† יעדן† פּרעזידענטיש † ן†פֿאַרמעס ט†פֿון † π≤¥†± ביז† πμ≤± ¨† האָט† כאָטש† איין† הויפּט פּאַרטיי† געשטיצט† אַ† ניו יאָרקער† קאַ†נד† ידאַט Ɔ פֿרענקלין† רוזוועלט¨ † אַ† קאַנד†ידאַט† אין† π¥∞†± און† π¥¥± ¨† האָט† פֿאַ†רמאָגט† אַ†הויז† אויף†איסט μ†∂ סטער† גאַס¨ † און† טאָמאַס† דויִ¨ † אַ† קאַנד†ידאַט† אין† π¥¥± ¨† האָט† געוווינט† אויף† איסט† Σ±סטער† גאַסÆ

אין† Ππ¥ †± האָבן† אַלע† דרייַ† קאַנ≠ דידאַטן† —† דויִ¨ † האַרי† טרומאַן† און† בענרי†וואַלאַס†—† געשטיצט†די† ציווי≠ לע† רעכ ט†פֿון† די† שוואַרצע¨ † נישט† כּדי†צו† קריגן†די†„ שוואַרצע& †שט† ימען† ©אין† יענע† טעג† זענען† ווייניק† שוואַר≠ צע† געגאַנגען† צו† די† וואַלן® ¨† נאָר† די† ייִדישעÆ

נאָך†די† וואַלן†אין π∂∞††± זענען†די† ייִדישע† וויילער† געוואָרן† געטרייַע† שטיצער †פֿון† דער† דעמאָקראַט†ישער† פּאַרטיי¨ † און† ניו יאָרק† איז† בכלל† גע≠ וואָרן† שטאַרק† דעמאָקראַטיש גע≠ שטימטÆ † נאָךπ∂≥† †± האָט† דער† שטאַט† ניו יאָרק† אָבער† מער† נישט† געהאַט† די† גרעסטע† באַפֿעלקערונג† אין† לאַנדÆ † הייַנט† האָט† קאַליפֿאָרניע† די† גרעסטע† באַפֿעלקערונג † ¨† און† ניו יאָרק† שטייט† אויפֿן† דריטן† אָרטÆ † די† ייִדן† באַטרעפֿן† הייַנט†•≥†פֿון† די† שטימען† אין† לאַנד¨ † און† נישט•† ¥¨ † ווי† ס2 איז† געווען† אין† דיπ¥∞† ±ער† יאָרןÆ † איין† סיבה† דע†רפֿאַר† איז†די† נידעריקע†געבורטיקייט† פֿון†די† ייִדןª †און† אַ†צווייטע† סיבה†איז ¨† וואָס†אַ† סך† שוואַרצע† און† ווייַסע† אייַנווו†ינער† אין†די† דרום שטאַטן†האָבן† זיך†אין† די† π∂∞± ער†יאָרן† פֿאַרשריבן†ווי† ווי†ילער Æ

זינט† דעמאָלט† אָן¨ † שטימען† די† ייִדן†צווישן†•¥∂† אוןΠ∞•† †פֿאַרן† דע≠ מאָקראַטישן†קאַנדידאַט† אין†אַלע† פּרע≠ זידענטישע† וואַלן¨ † אַחוץ† איינעםÆ † דער† אויסנאַם† איז†געווען† איןπΠ∞† ±¨ †ווען† μ• †¥פֿון† די† ייִדן† האָבן† געשטימ † ט†פֿאַר† דזשימי† קאַרטער† אַנטקעגן † † π•≥ ¨† וועלכער†האָבן† געשטיצט† † ראָנאַלד† רייגעןÆ † דער† גרעסטער† חידוש† איז† געווען¨ † אַז† דווקא† רי†יגען† האָט† געוווּנען† אין† ניו יאָרק¨ Σ•††¥ קעגןÆ¥¥•†

אין† די† לע†צטע† פּרע≠ ז†ידענטישע† וואַל ן†פֿון† Π∞∞ ≤¨ † האָבן† Π• Σ† פֿון† די† ייִדן† געשטימ ט†פֿאַר† באַראַק† † אָבאַמאַ¨ † אַנט≠ קעגן±•† ≤¨ † וועלכע† האָבן† געשטימט†פֿאַר† מאַק†2קיין Ɔ דאָס† יאָר† וועט† אָבאַ≠ מאַן† אָנקומען† שווער† איבערצוחזרן†אַזוינע† רע≠ זולטאַטןÆ † לויט† אַן† אַנ≠ קע טע†פֿון† מאַרץ† ∞±≤≤ ¨† דורכגעפֿירט†דורך† דער†„אַמעריקאַנער† ייִדישע† קאָאַליציע † &¨ † האָבן†•±∂† ייִדן† געשטיצט†אָבאַמאַ† אוןΠ•† †—†≤ראָמני ¨† הגם† דאָס† איז† געווען† איידער† מ2 איז† געווען† זיכער¨ † צי† ראָמני† וועט† ווערן† דער† רעפּובליקאַנער† קאַנדידאַטÆ † אַ† גלייַ†כצייַטיקע† אַנקעטע¨ † געשטיצט† † פֿונעם† „עפֿנטלעכן† פֿאָרש אינסט†יטוט† פֿון† רעליגיע& ¨† האָט† אָנגעוויזן¨ † אַז† •≥∂† ייִדן† ווילן¨ † אַז† אָבאַמאַ† זאָל† ווי≠ דער†דערוויילט† ווערן¨ †און†•∞≤† ווילן† אַ†רעפּובליקאַנער Æ

אַן† אַנקעטע†פֿונעם† „פּי ו†פֿאָרש צענטער& † האָט† לעצטנס† אָבער† גע≠ וויזן¨ † אַז† צווישןΠ† †≤∞∞ און†≥±∞≥† איז† דער† פּראָצענט† ייִדן¨ † וואָס† אידע†נטי≠ פֿיצירן† זיך† מיט† דער† דעמאָקר†אַטי≠ שער† פּאַרטיי¨ † געפֿאַל ן†פֿון Σ≤•†† ביז† ∂•∂ ¨† און† די† אידענטיפֿיקאַציע† מיט† דער† רעפּובליקאַנער† פּאַרטיי† איז† צע†פֿאַר† דזשימי† קאַרטער† ©μ• ¥® † און דזשאָרדזש†ה Ɔ ווÆ †בוש† איןππ≤† ±† ©±• ±® Æ אָבער† לויט† דער† איצטיקער† אַנקע≠ טע† פֿון† דער† „אַמעריקאַנער† ייִדי≠ שער† קאָאַליציע& ¨† זעט† אויס† אַז† די ירידה†פֿון† שטיצע†פֿאַר† אָבאַמאַ† איז בלויז†צום† טייל†צוליב† ישׂראל עניניםª ס2 איז† אויך† פֿאַרבונדן† מיט† עקאָנאָמי≠ † שע† און† אַנדערע† סיבות†—† די† זע†לבע פּראָבלעמען¨ †וואָס† האָבן†אַרויסג ערופֿן† געוואָקס † ן†פֿון† •∞≥† ביז† Π•Æ≤ † דער† איבע†רגאַנג† צו†די† רעפּובליקאַנער†איז† געווען† † גרעסער† בייַ† די† ייִדן¨ † ווי† בייַ† אַלע†אַנדערע† רעליגיעזע†גרופּעס Æ

געוויינטלעך¨ † האַלט† מען¨ † אַז† די† סיב ה†פֿאַר† וואָס† די† ייִדן† בייַטן† זייער† פּאַרטיי פּרעפֿערענץ¨ † איז†פֿאַר≠ בונדן† מיט† ישׂראלÆ † זיכער† איז† דאָס† געווען† † אַ† וויכטיקע ר†פֿאַקטאָ ר†פֿון† דער† זייער† שוואַכער† ייִדישער† שטי≠ ספֿקות† וועגן† זייַן† קאַנדידאַטור† אויך בייַ†די† נישט ייִדישע†וויילער Æ

ווי†עס† זאָל†נישט† זייַן¨ †זעט† אויס¨ אַז† הייַיאָר† וועלן† די† ייִדן† שטימען פֿאַרן†דעמאָקראַט† אָבאַמאַ¨ †בערך†•∞∂ קעגן∞•† ≥¨ † אין†פֿאַרגלייַך† מיטΠ† ∞∞≤ ¨ ווען† די† צעטיילונג† איז† געוועןΣΠ•† קעגןÆ≤±•†

מייַקלב ר ן Daily)Ideas Jewish(

Images Getty

פּרעזידענט ב ר ק ב מ (רעכטס) און מיט ר מני, בעת זייער ערשטער דעב טע, דעם 3טן

קט בער, אין דענווער, ק ל ר ד

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.