מרדכי דוני- איז געוואָר אַ ב תּשעי ביז ∞≥±°

Forward (Yiddish Edition) - - NEWS -

ב ריסס נדלער

געבוירן† אינעם† שטעטל† זשעטל¨ † מערבֿ ווייַסרוס≠ לאַנד¨ †האָט† מרדכי†אייַנגעזאַפּט† דאָס†גאַנצע† געדיכטעניש¨ † וואָס†אַ† ייִדיש†לעבן† האָט†אין† זיך†געטראָגן ¨† און†קודם כּל¨ †די† שפּראַך†ייִדיש ¨† זייַן†מאַמע לשון Ɔ ער†געהערט† צו† אַ†תּקופֿה ¨† ווען†יעדער† דריטער†פֿון† אונדזער†פֿאָלק† איז† אומגעבראַכט†געוואָרן Ɔ ער†אַליין† האָט†זיך† געראַטעוועט† על פּי נס¨ † אַ† דאַנק† זייַן† עלטערער† שוועסטער¨ † וואָס† די† ליבע†צו† איר†טראָגט† ער†זייַן† גאַנץ†לעבן Æ

מרדכי† האָט† דורכגעמאַכט† די†”פּאַרטיזאַנקע “¨ † און† ער†ווייסט ¨† וואָס†הייסט† נקמה†צו† נעמען¨ †אָבער† זייַן†כּעס† צום† שׂונא† האָט† נישט† פֿאַרביטערט† זייַן† האַרץª † פֿאַר≠ קערט¨ † מרדכי† דוניץ†—† איז† אַ† פּערזענלעכקייט† מיט† אַ† סך†מעלות∫† אַ†בעל מוח† און†בעל דיקדוק ¨† אַ†בעל דרך ארץ†און† אַ†בעל ציבור ¨† אַ†בעל חסד† און†אַ† בעל טובֿה¨ † אַ†בעל כּשרונות† און†אַ† בעל לשון¨ †אַ† בעל פּועל†און† אַ† בעל תּכליתÆÆÆ †הייַנט† איז†ער† אַ†בעל יובֿל† און†די†” פֿאָר≠ ווערטס“ משפּחה†באַגריסט† אים†פֿונעם† גאַנצן†האַרץ Æ

זייַן† זשורנאַליסטישע† פּען† האָט† מרדכי† דוניץ† אויסג†עפּרוּווט† נאָך† אין† זייַן† יוגנט¨ † רעדאַגירנדיק† אינעם† ”די פּי“ לאַגער† עשוועגע† די† ייִדישע† צייַטונג†”אונדזער† האָפֿענונג“ª† ווייַטער† האָבן† אים† די† לעבנס דרכים† און† סטעזשקעס† געבראַכט† קיין† אַמעריקע¨ † וווּ† ער† איז† געוואָרן† אַ† פּראָ פֿעסיאָנעלער† ייִדישער† פּעדאַגאָגª † און† שפּעטער†—†קיין† ישׂראל¨ †וווּ† ער†האָט† ממשיך†געווען† זייַן† פּעדאַגאָגישע†טעטיקייט† און†געשאַפֿן† דאָ†אַ† ממשותדיקע† נעץ†פֿון† ייִדיש לימוד†אין† די†שולן Æ

אַן† ערך†≤±† יאָר† פֿירט† מרדכי† דוניץ† אינעם†” פֿאָר≠ ווערטס“† זייַן† רובריק† ”בריוו† פֿון† ירושלים“† —† אָפֿנ≠ האַרציקע† רעפּאָ†רטאַזשן† וועגן†פֿרייד† און† לייד¨ † אַרויס≠ געכאַפּט† פֿון† דער† ירושלימער† טאָג טעגלעכקייט† און† יום טובֿדיקייט†און† איבערגעגעבן†פּינקטלעך† און†עמאָ≠ ציאָנעלÆ †††

פֿון† דעסטוועגן¨† א פֿשר† די† גרעסטע† מעלה† וואָס† מרדכי†דוניץ† פֿאַרמאָגט¨ †איז† זייַן†טאַלאַנט† אָנצושטעלן† פֿאַרבי†נדונגען† מיט† מענטשןª † שאַפֿן†פֿרייַנדלעכע† באַ≠ ציִונגען¨ †אַ† סבֿיבה¨ †אַ† געזעלשאַפֿט†פֿון† מיטדענקער¨ †ווי† ס‘איז† די†”ייִדישע† קולטור געזעלשאַפֿט† אין† ירושלים“¨† אין†שפּיץ† פֿון†וועלכער† ער†שטייט† שוין†לאַנגע† יאָרןÆ

טייַערער†מרכי† דוניץ¨ †זייַט† אונדז†אַלעמען† געזונט¨ † צוזאַמען†מיט† אייַער†פֿרוי† ציונה¨ †קינדער† און†אייניקלעך ª† שטייט†פֿעסט† אויף† די†פֿיס† און†פֿירט† ווייַטער† אייַער† צעצווייַגטע†טעטיקייט Æ

איןנ מען ון דער” רווערטס“ רעד קציע,

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.