דאָס צעברעכ סדרי≠בראשית אינע" פֿיל" „השוטר“

Forward (Yiddish Edition) - - NEWS - ©ניו יאָרק ® עדי מהלאל

ספּעציעל ! רן „! רווערטס“

„עס† איז† געקומען† די† צייַט¨ † אַז† די† אָרעמע† זאָלן† רייַך† ווערן¨ † און† די† רייַכע†—†זאָלן† שטאַרבןÆ

די†מדינה† פֿון†ייִדן† איז†געוואָרן† אַ† מדינה†פֿון† האַרן†און† שקלאַפֿןª

פֿון† אייגנטימער† מיט† פּריוואַטע† † עראָפּלאַנען † ¨† וואָס† נעמען† זיי† וווּהין† זיי†ווילן ¨† און†פֿון† די¨ †וואָס† האָבן†נישט† קיין†געלט† אויף†אַן† אויטאָבוס † ª

אַ† מדינה† אַ† מנוּוולטע¨ † וואָס† הייסט†אונדז† צו†בלייַבן† רויִקÆ“

די† דאָזיקע† ציטאַט† איז† גענו≠ מען† געוואָרן† פֿון† אַ† מאַניפֿעסט† פֿון† אַן† אויסגעטראַכטער† אַנאַ†רכיסטי≠ שער† גרופּע† אין† ישׂראל¨ † אין† דעם† פֿילם† „השׁוטר “† ©„ דער† פּאָליציאַנט“¨† ∞±±≤ ®Æ †אָט† די†גר† ופּע¨ †אַ† מין†ישׂראלדי≠ קע† ווערסיע† פֿון† דער† דייַטש†ישער† באַדער≠ † מיינהאָף† באַנדע¨ † פּלאַנירט† † איבע†רצוקערן† דעם†סדר≠ העולם†דורכן† פֿאַ†רכאַפּן† דרייַ†ישׂראלדיקע† מיליאַרדערן†און† אַזוי†צו† גע≠ ווינען†די† רעוואָלוציעÆ

פֿון† דער† אַנדערער† זייַט¨ † שטייען† די† עלי≠ טישע† פּאָליציי≠כּוחות† פֿון† דער† מלוכה¨ † וואָס† זייער† אַרבעט† איז† אויפֿצוהאַלטן† מיט† כּוח†דעם† איצטיקן† סאָציאַלן† סדרÆ † אַזוי† שאַפֿט† דער† רע≠ זשיסאָר† און† סצענאַריסט† נדבֿ† לפּיד†—† דאָס† איז† זייַן† ערשטע† פֿולמעטראַזשיקע† אַרבעט†—† דעם† הויפּט† קאָנפֿליקט† אין† זייַן† פֿילם¨ † וואָס† די† פּרע≠ מיערע†איז† פֿאָרגעקומען†אין† ישׂראל¨ †דעם†≥± טן† יוליÆ≤∞±±† † צוויי† טעג† שפּעטער† האָט† דפֿני† ליף† אויפֿגעשטעלט†איר† געצעלט†אין† מיטן†פֿון† דער† ראָטשילד≠גאַס† אין†תּל≠ אָבֿיבֿÆ

קאָמיש† איז¨ † אַז† בייַם† אָנהייב† האָט† דער† ישׂראלדיקער† פֿילם* אַמט† געוואָלט† באַגרענעצן† † די†עלטער† פֿון†די† קוקער†פֿון Π††± און†העכער ª† אַ† באַשלוס† וואָס† מע† האָט† שפּעטער† אָפּגעשאַפֿן † ¨† אָבער† לכתּחילה† האָט† מען† אים† געהאַט† אָ†נגע≠ נומען¨ † אויס† מורא† צו† פֿאַרפֿלאַנצן† אין† די† קעפּ† פֿון† די† יונגע† ישׂראל* פּראָטעסטירנדיקע† נאָך† מער†ראַדיקאַלע† געדאַנקעןÆ

פֿאַר†וואָס† איז†לפּידס† פֿילם†אַ† געלונגענער † ø† לויט† מייַן† מיינונג¨ † לייגט† ער† נישט† פֿאָר† קיין† אויבע†רפֿלעכלעכן† געזעלשאַפֿטלעכן† † קוקª † ער† באַהאַנדלט† † שוין† גיכער† אויף† אַ† סענסיטיוון† אופֿן† די† מענטשלעכקייט† פֿון† זייַנע† העלדן¨ † וואָס† מע† קען† עס† נישט† באַטראַכטן† † אויסער† זייערע† קלאַסן≠פּאָזי† ציעסÆ † די† יונגע† אַנאַרכיסטן† געהערן†צו† דעם†מיטלקלאַס† און†אויבער *מיטל≠ קלאַס† ©„ איר†האָט† אַ†רעוואָלוציע† פֿאַר† אַרבעטער† וואָס† האָבן† אייַך† פֿייַנט¨ † ווייַל† זיי† ווייסן¨ † אַז† עס† מיגלט† אייַך† צוליב† זיי“¨† זאָגט† זיי† מיט† כּעס† די† טאָ†כטער† פֿון†אַ† געכאַפּטן† † גבֿיר* ערבֿ≠ ניק® ª† הגם† די† פּאָליציאַנטן† געהערן† † אַליין†צ ום†מיטלקלאַס ¨† דאָך†געניסן† זיי† פֿון†אַ† סימבאָלישן†געזעלשאַפֿטלעכן† פּרע†סטיזש ¨† וואָס† דערמעגלעכט† זיי† צו†האָבן† אַ†צוטריט† סייַ†צום† געווער† און†סייַ† צו†פֿרויען Æ

דער† פֿאַקט¨ † אַז† זיי† איז† לעגיטים† דע†רלויבט† געוואָרן† זיך† באַנוצן† מיט† גוואַלד†אין† אַ†מ אָדע††רנער† מדינה¨ †ווערט† איראָניש† באַהאַנדלט† אינעם† פֿילם¨ † צוזאַמען†מיט† די†אַלע†„ מאַטשאָיִסטי≠ שע“†ווערטן Ɔ לפּיד†אַליין† דערקלערט† אין† זייַנעם† אַן† אינטערוויו¨ † אַז†„’דער† פּאָליציאַנט‘† פּראָבירט† † צו† אַנטפּלעקן† אויף† אַ† קינאָמאַטאָגראַפֿישן† † אופֿן† די† מעכאַניזמען† וואָס† פּרעזע†רווירן† דעם† אומיושרÆ“† און† ווי† געזאָגט¨ † טוט† ער† עס† אויף† אַן† אינטערעסאַנטן† דיאַלעקטישן† אופֿן¨ † באַזירט† קינאָמאַטאָגראַפֿיש† אויף† לאַנגע† אָבער† שאַרפֿע† סצענעס¨ † וווּ† די† דיאַלאָגן† אין† איינעם† מיט† די† פֿיזישע† זשעסטן† פֿון† די† העלדן† כאַראַקטער†יזירן† די† געשטאַלטן† און†באַשטימען† די†אַנטוויקלונג† פֿון†דעם† סיפּור≠ המעשׂהÆ

כאָטש†טעמאַטיש ¨† איז†„השוטר“† צום†טייל† פֿאַרבונדן† מיט† אַ† סעריע† פֿילמען¨ † וואָס† זע≠ נען† אַרויס† אין† די† לעצטע† פּאָר† יאָר¨ † וועגן† די† פּאָליטישע† טעראָריסטישע† גרופּעס¨ † אַרויס≠ געוואַקסן† † פֿון† די† נייַ≠לינקע† באַוועגונגען† אין† דיπ∂∞† ±ער† אוןπΣ∞† ±ער† יאָרן† פֿון†∞≥סטן† יאָר≠ הונדערטÆ † וועגן† דעם† ווערט† גערעדט¨ † למשל¨ † אין† דעם† דייַטשישן† פֿילם†„דער† באַדער† מיינ≠ האָף† קאָמפּלעקס“† © Π∞∞ ≤® ¨† אָדער† אין† דע ם† יאַפּאַ†נישן† „די† פֿאַראייניקטע† רויטע† אַרמיי“© Σ∞∞ ≤® †און† אַנדערעÆ †נאָך† מער†דערמאָנט† דער ישׂראל* פֿילם† טעמאַטיש† ©און† נאָר† טעמאַטיש¨ ווייַל†וואָס† שייך†דער† סטרוקטור†איז†„ השוטר“לחלוטין† אייגנ†אַרטיק ®† דע ם† דייַטשישן† פֿיל ם „די† פֿעטע† יאָרן† זענען† פֿאַרבייַ“† © ∞∞¥≤ ®ª † אויך אַ† פֿילם† וועגן† ראַדיקאַלע† אַקטיוויסטן¨ † וואָס פֿאַרכאַפּן† אַ† געשעפֿטסמאַן † Ɔ די† אַלע† פֿילמען באַהאַנדלען¨ † אייגנט†לעך ¨† דע ם† דורכפֿאַל† פֿון קליינע† געוואַלד* גרופּעס ¨† רעאַלע† צי† אויס†גע≠ טראַכטע¨ †צו† מאָ†ביליזירן† די†מאַסן† לטובֿת†דער רעוואָלוציעÆ

לפּידס†פֿילם† שטייט†דאָך† העכער†פֿון† די†אַלע דערמאָנטע†בייַשפּילן ¨† ווייַל†ער† לאָזט†זיך† נישט אידענטיפֿיצירן†מיט† קיינעם†פֿון† די†ג עשטאַלטן†¨ נוסח† ברעכטס† פֿאַרפֿרעמדונגס≠עפֿעקט ª† און אַזוי† שטעלט† ער† פֿאָר†„דעם† מיטאָלאָגישן† באַ≠ שטאַנדטייל† פֿונעם† קלאַסנקאַמף“† ©לפּידס† ווער≠ טער® † אויף† דעם† מערסטן† איבערצייַגעוודיקן † אופֿןÆ

דער†פֿילם†„ השוטר“†© דער†שוטר ¨† אָדערPo≠† liceman† בלע“ז ®† איז† געוויזן† געוואָרן† אויף† אַ סך† פֿילם≠פֿעסטיוואַלן† איבער† דער† וועלט† ©ניו≠ יאָרקער† פֿילם≠פֿעסטיוואַל† בתוכם® ª† ער† האָט געוווּנען† אַ† סך† פּריזן¨ † אַרייַנגערעכנט† די† פּריזן פֿאַר† דעם† סצענאַר¨ † דער† פֿאָטאָגראַפֿיע† און דע ם† דעביוט† אויף† דע ם† פֿיל ם≠פֿעסטיוואַל† אין ירושליםª †און† ער†האָט† באַקומען†דעם† בכּבֿודיקן פֿערטן† אָרט† צווישן† די† בעסטע† פֿילמען† איבער דער† וועלט† אין† ∞±±≤ ¨† לויט† די† אַמעריק†אַנער פֿיל ם≠קריטיקער Ɔ אַלע† אַקטיאָרן† טוען† אַ† גוטע אַרבעט¨ † בפֿרט† יפֿתּח† קליין¨ † וואָס† שפּילט די† הויפּט≠ראָלע† פֿונעם† פּאָליציאַנטª † מיכאל מושאָנאָוו† און† יערה† פּעלציג¨ † ווי† די† יונגע† פֿי≠ רער†פֿון† דער†אַנאַרכיסטישער† גרופּעÆ

דער† פֿיל ם† איז† אַרויס† אויף† דיÆ וויÆ די¨ † און ס/ איז† כּדאַי† אים† צו† זען¨ † ראשית* כּל† צוליב† זייַן הויך* קינעמאַטאָגראַפֿישן† ניוואָÆ † אָבער† דערצו¨ איז† ער† רעקאָמענדירט† פֿאַר† די† וואָס† אינטערע≠ סירן† זיך† מיטן† הייַנטיקן† בונטאַרישן† גייַסט† און מיט†ראַדיקאַלער† פּאָליטיק†בכלל Æ

דער פּל ק ט !ון דעם !ילם „השוטר“

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.