קיִע א דער לבֿנה

Forward (Yiddish Edition) - - NEWS - מיכאל קרוטיקאָ ©ע אַרבאָר¨ מישיגע ®

ספּעציעל רן „ רווערטס“

יוליאַ קיסינאַÆ „פֿרילינג א ף דער לבֿנהÆ“סאַנקט פּעטערבורג¨ „אַזבוקאַ “¨ ≤∞±≤

יוליאַ† קיסינאַ† האָט† זיך† קונה שם† גע ען† אין† דייַטשלאַנד† און† א ראָפּע† מיט† אירע† אַ אַ†נגאַרדיסטישע† קינסטלערישע† און† פֿאָטאָ≠ גראַפֿישע†קאָמפּאָזיציעס Ɔ זי†ברענגט† צונ ף†ליכט† און† שאָטנס¨ † בלוטיקע† פֿל ש† און† נעפּלדיקע† אָלקנס Ɔ געב רן† און† א פֿגע אַקסן† אין† קיִע ¨† האָט†זי† אָנה בππ∞† ±ער† יאָרן†עמיגרירט† ק ן† דייַטשלאַנד† און† געהערט† הייַנט† צו† די† סאַמע† פּראָמינענטע† מאָדערנע† א ראָפּעיִשע† קינסטלערÆ

אינעם†א טאָביאָגראַפֿישן†ראָמאַן†„ פֿרילינג† א ף†דער† לבֿנה“†דערצ לט† קיסינאַ† עגן†אירע† קינדער יאָרן† א פֿן† פּאָדאָל¨ † דער† אַלטער† אָרע≠ מער† ייִדישער† געגנט† אין† קיִע Ɔ י† עס† פּאַסט† פֿאַר† אַ† מאָדערנער† קינסטלערין¨ † מישט† זי† די† יר† קלעכק ט† צונויף† מיט† דער† פֿאַנטאַזיעÆ † איר† קינדה ט† איז† גע ען† דורכגעזאַפּט† מיטן† „גייַסט† פֿון† דער† שטענדיקער† צעשטערונג† און† צעשפּאַלטונג“¨† אָס† האָט† געהאַט† אַ† שטאַרקע† השפּעה†א ף†איר† ייַטערדיקן† לעבןÆ

קיסינאַ† שילדערט† פֿאַרן† ל ענער† איר† אייגע†נעם† קיִע † פֿון† דיπΣ∞† ±ער† יאָרן¨ † ען† די† אַלטע†געגנטן ¨† אַזעלכע† י†פּאָדאָל ¨† אָס† האָבן† איבע†רגעלעבט† די† מלחמה¨ † זייַנען† בהדרגה† חרובֿ† גע אָרן¨ † און† ז ערע† תּושבֿים† האָבן† זיך† אַרייַ†נגעצויגן† אין† נייַע† דירות† אין† גר סע† נייַ געב טע† סאָ עטישע† געבייַדעס† א ף† דער† לינקער† זייַט† פֿונעם† דניעפּער∫† „מיט† דער† צייַט† האָט† מען† אַראָפּגעטראָגן† די† שטאָט† און† א ף† איר† אָרט† א פֿגעב ט† אַ† גאַנץ† אַנדערע† שטאָטÆ † און† אַז † איז† עס† געשען† אַ† סך† מאָל¨ † און†דערפֿאַר† עט† ק נער†די† שטאָט†ש ן†ק ן† מאָל†ניט† דערקענעןÆ “

די† אַראָפּגעטראָגענע¨ † צעשטערטע† שטאָט† קיִע †איז† דער†ה פּטהעלד†פֿון† קיסינאַס†ראָמאַן Ɔ זי†קוקט† א ף†דער† שטאָט†מיט† א גן†פֿון† אַ†ייִדיש† מ דל¨ † אָס† אַקסט†אין† דער†ה פּטשטאָט†פֿון† דער†סאָ עטישער† אוקראַיִנעÆ †די† ייִדישק ט†איז† בייַ†איר† אַ†סימן† פֿון†דעם† עבֿר¨ †ניט† הייַנט∫†„מיר† פֿלעגן† אָפֿטמאָל† שפּאַצירן† איבער† דער† שטאָט¨ † און†דער† טאַטע†פֿלעגט† כּסדר†זאָגן∫† אָט†דאָ† איז† אַ† מאָל† גע ען† אַזאַ† און† אַזאַ† דענקמאָל¨ † אָדער† אַזאַ† און† אַזאַ† ה זÆ †“די† אַלטע† שטאָט† האָט† זיך† אַ עקגערוקט†אין† דער†א ביק ט ¨† און†דאָס† איז† געשען†פֿאַר† אירע†א גןÆ †זי† האָט†געהאַלטן† אין† א ן† אַקסן†בעת† די†שטאָט† האָט†געהאַלטן† אין† א ן†פֿאַרש ינדן Æ

דער†טאַטע† האָט†געהאַט† אַ†זעלטענע† פּרנסה∫† ער† האָט† געשריבן† הומאָרעסקעס† פֿאַרן† צירקÆ † א ן† מאָל† האָט† ער† אַפֿילו† בדעה† געהאַט† אָנצו≠ שרייַבן† אַן† אַדאַפּטאַציע† פֿון† „האַמלעט“† פֿאַר† העלפֿאַנדן¨ † אָבער† פֿון† דעם† פּלאַן† איז† גאָרניט† אַר סÆ † אַנשטאָט† דעם¨ † האָט† מען† דעם† טאַטן† אַרויסגערופֿן† אין† „קאַ גע בע “¨ † ייַל† עמעצער† האָט†אָנגעשריבן† אַ†מסירה ¨† אַז†ער† איז†אַ† ציוניסטÆ † קיסינאַ†שרייַבט∫†„ ק נער†האָט† ניט†פֿאַרשטאַנען† דאָס† דאָזיקע† אָרט ¨† אָבער† עס† האָט† גע ירקט† י† אַ†שאָק Æ“

אָבער† דער† באַזוך† אין† „קאַ גע בע“† האָט† זיך† א סגעשפּילט† אינעם† סטיל† פֿון† אַ† צירק הומאָרעסקעÆ † דער† א ספֿאָרשער† האָט† געזאָגט∫† „איך† האָב† געל ענט† אייַערע† ערק ¨† און† איך† בין†אייַערער† אַ†פֿאַרערער Ɔ“דערנאָך†האָט† ער†אַ† פֿרעג†געטאָן∫†„ אָס† איז†דאָס† סאַמע† יכטיקסטע† אין† אונדזער† לאַנדø †“דער† טאַטע† האָט† זיך† פֿאַרלוירן∫†„סאָציאַליזם ø† קאָמוניזםø †די† פּאַרט ø†“דער† א ספֿאָרשער† האָט† פּלוצעם† געענטפֿערט∫† „דאָס† סאַמע† יכטיקסטע†אין† אונדזער†לאַנד† איז† פּאָעזיע°“† ייַזט†א ס¨ †אַז† דער†אָפֿיצער† פֿון†„קאַ גע בע“† האָט† אַל ן† געשריבן† לידער† און† האָט† גע אָלט¨ †אַז† דער†טאַטע† זאָל†ז † איבערל ענעןÆ † די†מסירה† האָט†ער† אַרייַנגע אָרפֿן†אינעם† מיסט קאַסטןÆ „†און† דאָס† איז† גע ען† אַ† גרויסער† נס°“† —†ענדיקט† קיסינאַ†דאָס† קאַפּיטלÆ

אין† קיסינאַס† ראָמאַן† אַקסט† דאָס† נייַע† סאָ עטישע† לעבן† א ף† די† חורבֿות† פֿון† דער† אַלטער† עלט∫† „מען† האָט† טראָפּן† נאָך† טראָפּן† אַר סגעק עטשט† די† געשיכטע† פֿון† דער† שטאָטÆ“† גאַסן שקצים† האָבן† געשפּילט† פֿוטבאָל† א ף† די† קבֿרים† פֿון† אַמאָליקע† תּושבֿים† און† האָבן† דערבייַ† ניט† געהאַט† ק ן† אַנונג ¨ † אַז† דאָס† זייַנען† גע ען† ז ערע† א גענע† קרובֿים Ɔ האָט† דער† עבֿר† אָנגענומען† אַ† לעבעדיקע† מענטשלעכע† געשטאַלט¨ † אָס† האָט† מיטגעבראַכט† שרעקלעכע† מעשׂיות עגן† מאָרד†און† פֿאַרראַטÆ †די† דאָזיקע†מעשׂיות האָבן†געפֿורעמט† דעם†יסוד† פֿון†דער† קיִע ער געשיכטעÆ †און† טאָג אייַן¨ †טאָג א ס†טרעפֿן† זיך ייִדן†און† אוקראַיִנער¨ † אָס†האָבן† מיטגעהאָלפֿן די†דייַטשן† בעת†דער† אָקופּאַציעÆ †

דער†דערצ לערינס† מאַמע†איז† געב רן†גע≠ אָרן† דעם†≥≥טן† יוני𥱆 ±¨ †פּונקט† אין†דעם† טאָג¨ ען† דייַטשלאַנד†האָט† באַפֿאַלן†דעם† סאָ עטן פֿאַרבאַנדÆ † דער† שפּיטאָל¨ † וּ† די† קימפּעטאָרין איז†געלעגן ¨† איז†אין† גאַנצן†צעשטערט† גע אָרן אינעם† ערשטן† טאָגÆ † על פּי נס† איז† פֿאַרבליבן בל ז†א ן† בעט¨ † וּ†עס† איז†געלעגן† די†באָבע מיטן† נייַ געב רענעם† קינדÆ † דערנאָך† איז† גע≠ ען† אַ† לאַנגער† ע אַקואַציע וועג† אונטער די† דייַטשי†שע† באָמבעסÆ † די† ר ט אַרמיייִשע קאָמאַ†נדירן† האָבן† אַר סגע אָרפֿן† אַלע† קינ≠ דער† אין† דניעפּער¨ † אָבער† דאָס† עופֿהלע† איז באַהאַלטן†גע אָרן† אין†אַ† אַליזקע Ɔ קיִע †איז פֿאַרבליבן† אין† קיסינאַס† זכּרון† י†„ די† שטאָט פֿון†די† פֿר עןÆ“

אַז †אַרום† זייַנען†די† קינדער יאָרן†פֿון† קיסינאַ גע ען† אַ† צייַט† פֿון† נסים¨ † און† דערפֿאַר† האָט זי† אָנגערופֿן† איר† ראָמאַן† „פֿרילינג† א ף† דער לבֿנהÆ“†אַ† קינד¨ †זאָגט† זי¨ †איז† אַ†„לונאַטיקער “¨ †עס לעבט† אין† אַן† אַנדער† עלט ¨† אָס† האָט† פּונקט אַזאַ† שייַכות† צו† דער†„נאָרמאַלער“† עלט† פֿון די† דער אַקסענע¨ † י† די† לבֿנה† האָט† צו† דער ערדÆ †אָבער†„ מיט†יאָרן“†—† זאָגט†זי†—†„ האָב†איך פֿאַרל רן† אָט† דעם† מיסטישן† חוש¨ † אָס† האָט מיך†באַגל ט† די†גאַנצע† צייַט¨ †און† דער†דאָזיקער חוש† עט†צו† מיר†מסתּמא† שוין†מער† ק ן†מאָל ניט†צוריקקומען Æ“

קיסינאַ†האַלט ¨† אַז†איר† בוך†איז† אַ†ליטעראַ≠ רישער† דענקמאָל† דער† סאָ עטישער† שטאָט קיִע †מיט† איר†מישמאַש† פֿון†שפּראַכן ¨† פֿע†לקער ¨ סטילן¨ † אָס†האָבן† זיך†פֿון† דעסט עגן†צונ פֿגע≠† שמאָלצן†און† געשאַפֿן†אַן† א גנאַרטיקע†קולטור Æ אַז †אַרום† באַקומט†די† מעטאַפֿאָר†פֿון† דער†לבֿנה נאָך† א ן† מ ן∫† „די† לבֿנה† איז† דער† סאָ עטן פֿאַרבאַנד¨ † די† 1טעראַ אינקאָגניטאַ 1¨ † אָס† מען נעמט†איצט† א ף†פֿון† אַ†דיסטאַנץ Æ“

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.