צו 90סט געבויר טאָג פֿו נינאַ ראָגאָוו

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

איך†האָב† קיין†מאָל† ניט†געזען† נינע† ראָגאָוו† אויפֿטרעטן† † ווי† אַן† אַקטריסע† אויף†דער† בינע†—†אָבער† איך†קוק† זיך† צו† ווי† זי† פֿירט† אויס† איר† ראָלע† אויף† דער†בינע† פֿון†לעבן† שוין†מער† ווי†∞¥† יאָרÆ † ©איך† האָב† זיך† באַקאַנט† † מיט† די† ראָגאָווס† בחו†רווייַז† אין† ירושלים† אין† πΣ≤± ®Æ † איך† בין† פּשוט† באַגייַסטערט† פֿון†איר† גראַציע†זקייט ¨† ווירדע¨ †חכמה† און†שיינקייט ¨† און†איך† בין†ווייַט† ניט† דער† איינציקער† „רעצענזענט #¨ † וואָס† האָט†די† דאָזיקע†מיינונג Æ

נינע†ראָגאָוו† האָט†אָנגעהויבן† איר† קינסטלערישע† † קאַריערע† פֿאַר† דער† מלחמה†אין† מינסקער†ייִדישן† מלוכה $ טעאַטער†און† זי†האָט† דאָרטן†געטראָפֿן† איר† לעבנסבאַגלייטער† דוד† ראָגאָוו Ɔ זי† האָט† מיט† אים† דורכגעמאַכט† † די† סכּנות† און† נסיעות† פֿון† מלחמה† און† נאָך$ מלחמה†יאָרן∫† אין†נאָוואָסיבירסק ¨† וווּ†דער† מינסקער†טע אַטער††איז† פֿאַר≠ וואָגלט† געוואָרן† בעת† דער† מלחמה¨ † און† וווּ† די† אַקטיאָרן† האָבן† געליטן† פֿון†הו† נגער†און† נויטª †אין† די†„די $פּי #† לאַגערן† אין† דייַטשלאַנד † ¨† וווּ† דוד† און† נינע†האָבן† גאַסטראָלירט¨ †ג עשטאַרקט†† און† געטרייסט† † דעם† עולם¨ † און† לסוף† —† דאָס† אויפֿבויען† † אַ† נייַ† לעבן† אין† אַמעריקעÆ

דוד†און† נינע∫†איך† בין†ניט† מגזם¨ † אַז†איך† האָב†קיין† מאָל†אין† מייַן†לעבן† ניט†געזען† קיין†שענער† פּאָרפֿאָלק¨ †וואָס† איז†אַזוי† אייַנגעליבט†און† אייַנגעלעבט† איינער†אין† צווייטןÆ

ניט† לאַנג† צוריק† האָב† איך† זיך† דערווּסט¨ † אַז† נינע† האָט† פּאָזירט† פֿאַרן† סקולפּטאָר† נתן† ראַפּאָפּאָרט¨ † ווען† ער† האָט† צוגעגרייט† זייַן† באַ≠ רימטן† דענקמאָל† פֿון† וואַרשעווער† געטאָ$ אוי†פֿשטאַנד ¨† און†אַז† זי†איז† דער† מוסטער† פֿ†ונעם† פֿרויען$ געשטאַלט† אינעם† דענקמאָלÆ † דער† גרו†יסער† סקולפּטור$ קינסטלער† האָט¨ † ווייַזט† אויס¨ †אויפֿגעכאַפּט† און†דערקענט† איר† העלדישקייט † ¨† איר† אַנטשלאָסנקייט¨ † איר† ענערגיע¨ † איר† ע†רלע† כקייט† און† איבערגעגעבנקייטÆ

אין† אַמעריקע† האָט† נינע† זיך† גענומען†צום† לעבן†מיט† גרויס†אימפּעט∫† ווי† אַן† אַקטר†יסע† אין† פֿאַרשיידענע† דראַמאַטישע†ראָלעס †© צווישן†אַנדערע† —† לייוויקס†„שמאַטעס #® ¨† ווי† אַ† לאַנג$ יאָריקע† טיכטיקע† מיטאַרבעטערין† פֿון† „יו $דזשעי $עי #† ©+ פֿאַראייניקטער† ייִדישער† אַפּעל+ ®† און† ווי† אַ† מאַמע† פֿון† איר† אומפֿאַרגעסלעכער† † טאָ†כטער† ליליÆ

נינע†איז† פֿון†די† מענטשן¨ †וואָס† אָן† רעש†און† דראַמאַטישקייט¨ †דערהייבט ¨† פֿאַרשענערט† און† אינספּירירט† אירע† מיטמענטשן¨ † די† סבֿיבֿה† וואָס† רינגלט זי†אַרום Æ

די† לעצטע† יאָרן† אַרבעט† נינע אויף† אַ† נייַעם† וויכטיקן† פּראָיעקט∫ ווי† אַ† פֿרייַוויליקער† אַ†רכיוויסט† אין ייִוואָ† שטעלט† זי† צונויף† די† אַ†רכיוו $ זאַמלונגען† פֿון† פֿאַרשיידענע† ייִדי≠ שע† זי†נגער† און† אַקטיאָרן Ɔ דער† צו≠ קונפֿטיקער† היסטאָר† † יקער† פֿון† ייִדישן טעאַטער† אין† אַמעריקע† וועט† האָבן צו†פֿאַרדאַנקען† נינע†ראָגאָוו† פֿאַר†איר אומפֿאַרמייַדלעכער†אַרבעט Æ

נינע†—†צו† דייַנע π∞†† יאָר†ווינטשן מיר† דיר∫† שפּיל† ווייַטער† דייַן† וווּנ≠ דערלעכע† ראָלע† ביז† הונדערט $און $ צוואַנציקÆ † דו† ביסט† אונדז† אַל†עמען ליב†און† טייַער°†

ד רדוד אליהו ישמ ן,

געלייענטאויף דערשׂימחה בייַדי „ייִדישע רטיסטן אוןרייַנד‟,

דעם15 טן קט בער,2012

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.