פֿאַר די וועלכע וויל נישט קיי גריפּע וואַקצי ...

Forward (Yiddish Edition) - - נייַייַעס פֿפֿאַאַר בני בית -

ס‘איז† געקומען† די† צייַט¨ † ווען† גרויס† און† קליין† דאַרפֿן† גיין† צום† דאָקטער† אָדער† קליניק¨ † כּדי†באַקומען† אַן†אייַנשפּריצונג† קעגן†דער† גריפּעÆ † אויב† איר† זענט† פֿון† די† מענטשן¨ † וואָס† זאָגן† זיך† אָפּ† צו† באַקומען† דעם† גריפּע$ וואַקצין¨ † לייענט† ווייַטער†די† רשימה†פֿון† באַקאַנטע†תּירוצים ¨† און† ווי† אַזוי† ד4 ר† אַהרן† גלאַט¨ † אַן† עקספּערט† פֿון† אָנשטעקיקע†קראַנקייטן ¨† ענטפֿערט†אויף† זיי∫ תּירוץ: דער גריפּע" וו קצין איז נישט זייער ע עקטיוו. ד ר גלאַט∫† דער† וואַקצין† איז† טאַקע† נישט† פּערפֿעקט¨ †אָבער† עס†פֿאַרהיט† אַ†סך† בעסער†פֿון† דער†גריפּע ¨† ווי†דאָס† בכלל†נישט† באַקומען†קיין† וואַקציןÆ † לויט† דעם† „צענטער† פֿון† קראַנקייט $ קאָנטראָל# ¨† פֿונקציאָנירט† די† אייַנשפּריצונג† בעסער† בייַ† יונגע ¨† געזונטע† דערוואַקסענע† און† בייַ†עלטערע† קינדער ¨† און†איז† אפֿשר†נישט† אַזוי† עפֿעקטיוו† בייַ† געוויסע† עלטערע† לייַט ¨† וועלכע† לייַדן† פֿון† אַן† אָפּגעשוואַכטער† אימון $סיסטעם Ɔ פֿון† דעסטוועגן ¨† איז† דער† גריפּע $וואַקצין†•∞∂ עפֿעקטיוו†בייַ† דער†אַלגעמיינער† באַפֿעלקערונג ¨† און†בייַ† קינדער π∞•†—†† עפֿעקטיווÆ

תּירוץ: דער וו קצין ה ט מיך איין מ ל ליין נגעשטעקט מיט דער גריפּע.

ד ר גלאַט∫† אוממעגלעך°†מסתּמא† האָט†איר† זיך† פֿריִער†אָנגעשטעקט† מיט†אַ† ווירוס¨ †און† נאָכן†ב† אַקו≠ מען†דעם† וואַקצין¨ †האָבן† זיך†באַוויזן† די†סי מ††פּטאָ≠ מען¨ †וואָס† זענען†געווען† ענלעך†צו† אַ†גריפּע† אָדער† פֿאַרקילונגÆ †די† איינציקע†בייַ $עפֿעקטן† פֿון†דעם† גרי≠ פּע$ וואַקצין† זענען∫† רויטקייט† אָדער† ג†עשוו† ילעכץ† אויפֿן†אָרט ¨† וווּ†מע† האָט†געגעבן† די†אייַ† נשפּר†יצונג ª† אַ†ביסל† היץ†אָדער† ווייטיקן†איבערן† גוף Æ

תּירוץ: דער גריפּע" וו קצין ק ן גורם זייַן אויטיזם בייַ קינדער ד ר גלאַט∫† נישטאָ†קיין† איין†באַווייַז† דערפֿוןÆ תּירוץ: מייַן אימון" סיסטעם איז זייער שט רק, ד רף איך נישט קיין וו קצין.

ד ר גלאַט∫† אַפֿילו†אויב† איר†האָט† אַ†שטאַרקע† אימון$ סיסטעם¨ † וואָלט† אַ† געפֿערלעכע† גריפּע† סייַ† ווי† געקאָנט† אייַך† אָנשטעקן Ɔ און† מע† דאַרף† באַטאָנען¨ †אַז† די†גריפּע† קאָן†טאַקע† זייַן†געפֿערלעך† און†קאָן† אַפֿילו†טייטן† אַ†מענטשן Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.