געבראָטענע קאַבאַקלע& מיט גרינס או קעז

Forward (Yiddish Edition) - - נייַייַעס פֿפֿאַאַר בני בית -

≥†קאַבאַקלעך ≥†לעפֿל† בוימל זאַלץ†און† שוואַרצער†פֿעפֿער ≥†לעפֿל† פּוטער† ≥†טעפּלעך† צעשניטענע†קרויט ±†טעפּל† רעפֿטלעך†ציבעלע ±† זיסער†רויטער† פֿעפֿער¨

אין†דינע† רעפֿטלעך ±† זיסער†געלער† פֿעפֿער¨

אין†דינע† רעפֿטלעך שוואַרצער†פֿעפֿער ≥†טעפּלעך† צעשניטענע

קרעמיני$ שוועמלעך ≥†ציינדלעך† קנאָבל פֿעטאַ$ קעז

הייצט†אָן† דעם†אויוון† ביזΣμ† †≥גראַד †© π∞†± צעלזיוס® Ɔ שנייַדט† אָפּ† ביידע† עקן† פֿון† די† קאַבאַקלעךÆ †צעשנייַט† זיי†אויף† דער†העלפֿט† און†לייגט† די†קערעלעך† אַרייַן†אין† אַ†שיסעלע Ɔ לייגט†די† קאַבאַקלעך†מיט† דער†אָפֿענער† זייַט† אַרויף†אין† אַ†בעקן ¨† באַשפּרענקלט†זיי† מיטן† איילבערט$ בוימל¨ † זאַלץ† און† פֿעפֿערÆ † בראָט† זיי†אַ† האַלבע†שעה Æ

שווענקט† אויס† און† טריקנט† אָפּ† די† קערעלעך¨ †לייגט† זיי†אַרייַן† אין†אַ† באַזונדערן† בעקן¨ † און† בראָט† זיי† אינעם† זעלבן† אויווןÆ † מישט† זיי† פֿון† צייַט† צו† צייַט¨ † און† נעמט† זיי† אַרויס†נאָך†∞≥† מינוטÆ

הייצט†אָן† אַ†גרויסע† פּאַטעלניע†אויף† אַ† הויכן† פֿייַער† און† צעלאָזט† די† פּוטערÆ † גיט† צו† דעם† קרויט¨ † ציבעלע† און† זיסן† פֿעפֿער¨ † ביז† די† קרויט† ווערט† ווייך¨ † בערךμ† † מינוטÆ † גיט† צו† די† שוועמלעך† און† קאָכט† נאָך†≤—¥ מינוטÆ †מישט† אַרייַן†דעם† קנאָבל¨ †און† קאָכט† ≥—¥†מינוט Æ

הייצט†אָן† דעם†בראָט $אויוון Ɔ שטאָפּט†אָן† יעדע† קאַבאַק$ העלפֿט† מיטן† קרויט$ געמיש¨ † און†באַשיט† עס†מיט† אַ†ביסל† פֿעטאַ$ קעז†און† די† געבראָטענע† קערעלעךÆ † בראָט† זיי† ביז† דאָס†קעז† וואַרעמט†זיך† צוÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.