זילבערצווייַגס „טעאַטער לעקסיקאָ ' איבערגעזעצט

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

סטיווען† לאַסקי† פֿירט† אָן† מיט† איינעם† פֿון† די† אַקטיווסטע† וועבזייַטן†וואָס† שייך†די† ייִדן†אין† מיזרח$ אייראָפּע†—†„דער† מוזיי† פֿון† משפּחה$ געשיכטע# Ɔ ער† האָט† לעצטנס† מפֿרסם† געווען† אַ† ריזיקן† פּראָיעקט† —† דאָס† איבערזעצן† פֿון† ייִדיש† אויף† ענגליש† די† זעקס† בענדער† ביאָגראַפֿיעס† פֿון† ייִדישע† אַקטיאָרן† אין† זלמן† זילבערצווייַגס†„לעקסיקאָן† פֿונעם†ייִדישן† טעאַטער# Æ

ער† האָט† שוין† פֿאַרענדיקט† •∞∂† פֿון† דער† אַרבעט¨ † אַן† ערךπ∞∞† ¨†± ביאָגראַפֿיעס† און† געשיכטעס† פֿון† ייִדישע† אַקטיאָרן¨ † טעאַטער$ טרופּעס¨ † טעאַטערס† און† אָרגאַניזאַציעסÆ † מע† קען† זיי† לייענען† אויף† זייַן†„מוזיי† פֿון† משפּחה$ געשיכטע# $וועבזייַט Ɔ די† ביאָגראַפֿיעס†קען† מען†געפֿינען† לויטן†אַלף $בית† בייַ†דעם† אַדרעס∫ biographyÆhtmwwwÆmuseumoffamilyhistoryÆcomØytØlex≠

זעקס† בענדער† האָט† זילבערצווייַג† אַרויסגעגעבן† פֿונעם† „לעקסיקאָן #∫† דער† ערשטער† איןπ≥±† ±¨ † דער† זעקסטער† איןπ† π∂Ʊ † אָבער†לאַסקי† האָט†געהאַט† צוטריט†צו† אַ†נישט $אַרויסגעגעבענעם† זיבעטן† באַנד† און† נאָר† אויף† זייַן† וועבזייַטל† קען† מען† לייענען† די†ביאָגראַפֿיעס† וואָס†געפֿינען† זיך†דאָרטן Æ

זלמן† זילבערצווייַג† און† זייַן† פֿרוי† ציליע† האָבן† געהאַט† אַ† ראַדיאָ$ פּראָגראַם†אויף† ייִדיש¨ †וואָס† זיי†האָבן† טראַנסמיטירט†פֿון† זייער†היים† אין†לאָס $אַנדזשעלעס† פֿוןπ† 𥆱 ביזπ† π∂Ʊ †עטלעכע† פֿון† די† פּראָגראַמען† האָט† לאַסקי† אויך† אַרייַנגענומען† אין† זייַן† „מוזיי #† און†מע† קען†זיי† הערן†בייַ† דעם†אַדרעס Æ

wwwÆmuseumoffamilyhistoryÆcomØywØradioØzzØotaÆhtm

ער† וועט† בייַטן† די† פּראָגראַמען† יעדן† חודשÆ † לאַסקיס† וועבזייַטל† איז† טאַקע† אָרגאַניזירט† ווי† אַ† מוזיי¨ † און† מע† קען† זען†זייַן† וועב$ אויסשטעלונג†לכּבֿוד† דעם†ייִדישן† טעאַטער†בייַ† דעם†אַדרעס∫

mainÆhtmwwwÆmuseumoffamilyhistoryÆcomØywØlyt≠

זלמן זילבערצווייַג און זייַן

רוי ציליע

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.