געזעלשאַאַפֿפֿטלעכע נייַייַעס

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

מאָנטרעאַל: הזכּרה נאָ די

סאָוועטישע שרייַבער

זונטיק ¨† דעם† ±≥סטן† אָקטאָבער¨ † ∞ ∞∫≥† בייַ†טאָג ¨† וועט† אין† דער† מאָנ≠ טרעאָלער† ייִדישער† פֿאָלקס ביב†ליאָ≠ טעק† פֿאָרק†ומען† אַן† אונטערנעמונג† אויף†ייִדיש† לזכּרון†די† אומגעבראַכטע† סאָוועטישע† שרייַבער¨ † †∂∞ יאָר† נאָך† זייער†אומקום Ɔ דער†אַקטיאָר† און†רע≠ ציטאַטאָר† שיין† בי†יקער† וועט† פֿאָר≠ לייענען† פֿון† זייער† ווערק Ɔ פּראָפֿ4 † יודזשין† אָרענשטיין† וועט† האַלטן† אַ† רעפֿעראַט† וועגן† די† שרייַבער† † און† אַנאַ† פֿישמאַן† גאָנשאָר† וועט† פֿירן† דעם†פֿאָרזיץ Ɔ אַרייַנגאַנג∞†∫ ±§ Æ

דער† אַדרעס† פֿון† דער† „פֿאָלקס ביבליאָטעק8 † איז†∫ μ±μ± Cote RoadCatherine† ÆSte≠† מאָנטרעאָלÆ †צו† באַק†ומען† נאָך†אינפֿאָרמאַציע ¨† קלינגט∫† ¥±∂∂ μ¥ ≥ Æμ±¥

דשאָיִ ווייַזענבערג אי

„עלדרידזש שיל !

דער† מאַנדאָליניסט† און† ניגונים קאָמפּאָזיטאָר† דזשאָיִ† ווייַזענבערג† וועט† אויפֿטרעטן† מיט† זייַן† גרופּע† אין†דער†„ עלדרידזש שיל8 †אויף† דער† איסט סייַד¨ † זונטיק¨ † דעם† ±≥סטן† אָק≠ טאָבער† ∞±≤≤ ¨† †≥∫∞∞ בייַ† טאָג Ɔ דער† קאָנצערט† הייסט† „דער† גילגול† פֿון† אַ† ניגון 8Æ † אַרייַנגאַנג∞†∫ ≤§ ¨† סטודענטן† μ± §Æ † דער† אַדרעס† פֿון† דער† שיל† איז∫† ≥±† עלדרידזש גאַס¨ †צווישן† קאַנאַל†און† דיוויזשאָןÆ †צו† באַקומען†נאָך† אינפֿאָר≠ מאַציע¨ †קלינגט ΠΠΠ†∫∞ π± ≤ ≤±≤

ליטעראַרישער יו# טובֿ לכּבֿוד ביילע גאָטעסמאַנס

נייַע# בו פּאָעזיע

דער† „ייִדישער† קולטור קאָנ≠ גרעס8 † און† דער† „אַרבעטער רינג8 † פֿאַרבעטן† אייַך† אויפֿן† חודשלעכן† „קאַוועהויז 8 † אין† אָקטאָבער∫† אַ† לי≠ טעראַרישער†יום טובֿ†לכּבֿוד† ביי†לע† שעכטער גאָטעס†מאַנס† נייַעם† בוך† פּאָעזיע† „אַ† ווינקל† גאַנצקייט8 Æ † מע† וועט† לייענען† לידער† אויף† ייִדיש† מיט† ענגלישע† איבער†זעצונגען ¨ † און† די† זינגערין† און† חזנטע† דזשאַנעט† לייַכטער† וועט† אויפֿטרעטן† מיט† לידער†פֿון† דער†מחברטע Æ

די†אונטערנעמונג† וועט†פֿאָרקומען† בייַם† ניו יאָרקער† „אַרבעטער רינג8 ¨† Σ†≤¥ וועסטΣ† ≥סטע† גאַס†אין† מאַנהעטן¨ † אויפֿןμ† טן†גאָרן Æ

אַרייַנגאַנג∞†∫ ±§ † נעמט† אַרייַן† קאַ≠ ווע†מיט† געבעקסÆ

ייִדיש קלאַס אי ווערמאָנט או מערבֿ

מאַסאַטשוסעטס

יאָסל† קורלאַנד† פֿון† דער† „האָל≠ סייל קלעזמער8 קאַפּעליע† וועט† אָנ≠ פֿירן† מיט† אַ† וועכנטלעכן† ייִדיש קורס†אָנהייבנדיק† זונטיק ¨† דעם†±≥סטן† אָקטאָבער † ¨† פֿון† ∞∞∫∞±† ביז† ∞≤∫±±† אין† דער† פֿרי ¨† בייַם†„טעמפּל ישׂראל8 † אין† גרינפֿילד¨ †מאַסאַטשוסעטס Ɔ דער†קורס† וועט†באַשטיין† פֿון†זעקס† קלאַסן Æ

שבת¨ † דעם† Σ≤ סטן† אָקטאָבער† וועט†קורלאַנד† אָנפֿירן†מיט† צוויי†וואַר≠ שטאַטן† בייַ† דער† „בית יעקבֿ סינאַ≠ גאָגע8 † אין† מאָנטפּעליער ¨† ווערמאָנטÆ † פֿון† ∞∞∫±† ביז† ∞∞∫≤† בייַ† טאָג† לערנט† ער†„לאָמיר† זיך† לערנען† ייִדיש† דורך† לידער¨ † מעשׂיות† און† שפּילן 8† און† פֿון† ∞∞∫¥† ביז† ∞∞∫∂† בייַ† טאָג ¨† לערנט† ער† וועגן† דער† ייִדישער† ליטעראַטור Ɔ מע† דאַרף† נישט† קענען† קיין† ייִדיש† צו† קומען†אויף† די†וואַרשטאַטן Æ

קלינגט† אָן† צו† באַקומען† נאָך† אינפֿאָ†רמאַציע ≤∞¥†∫≥ ≤¥∂ Æ¥±≥

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.