אונדזער ליטעראַרישער יריד $אַרט א* ) אַ קונה

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

(סוף ון זייַט 14( די† טיפּן¨ † די† כאַראַקטערן¨ † אַלע† פֿאַרביקע† פֿיגורן† און† צום† סוף† האָט† זיך† אַר סגע יזן¨ † אַז† דער† ייִד† האָט† א סגעאַרבעט† גאַ†נצ ענע†† סומעס† שקלים† און† די† פֿאַרק †פֿער† האָבן† צוגענומען†די† שקלים†פֿאַר† גוט†געלט Æ

לעאָן† קאָברין¨ † ידער† אַ† מאָל† אַרייַ†נגעטאָן† אין† אַמאָליקן† ייִדישן† טע†אַטער ¨† באַשרייַבט† „מאָטל† חנה ב& †לעס† אומגליק¨ †“„באָבע† באַשעס† טערק¨ †“פֿול† מיט†הומאָר† און†שילדע≠ רונג† פֿון† דער† „לאָוער† איסט סייַד¨ †“ וּ† עס† האָט† אַמאָל† געש † יבלט† און† געגריבלט† † מיט† ייִדיש אימיגראַ†נטישן† לעבןÆ

יאָסל† קאָטלער¨ † דער† וּ† נדע†רלע≠ כער†מ אָלער††און† צ& כענער¨ †טע אַטראַל†¨ † הומאָריסט¨ † קאַ†רט† וניסטÆ † געב † רן† גע אָרן† אין† Ππ∂†± און† געשטאָרבן† † אין† אַן† א טאָ קאַטאַסטראָפֿע† אין† מעמפּיס † ¨† טענעסי † ¨† אין† יאָרμ† π≥Ʊ † ער† איז†געק† ומען†ק &ן† אַמעריקע† † אין𱱆 ±¨ † געלערנט†די† קונסט†פֿון† מאָלערייַ † ¨† און† איןμ† π≤†± געשאַפֿן†צוזאַמען† מיטן†מאָ≠ לער† טאָני† מאָוד† און† זשאַק† טשאָרט≠ קאָ ¨† אַ† ייִדישן† מאַרי † אָנעטן† טעאַטער† אָס† האָט† זיך† גערופֿן†„מאַדי אַקאָט†8 Ɔ דאָס†טעאַטער† האָט†מצליח† גע ען†אין† אַמער† † יקע¨ †און† א ך†אין† א& ראָפּעÆ †אין† π≤≤± ¨† או†נטער† משה† נאַדירס† השפּעה¨ † האָט†יאָסל† קאָטלער†ג ענומען††שרייַבן† לידער¨ †הומאָרעסקעס ¨† מעשׂהלעך† † און† קל& נע†פּיעסעס Æ

פֿאַראַן† אַפֿילו† אַ† קורצער† פֿילם† מיט† יאָסל† קאָטלערס† † מאַריאָנעטן שפּילÆ †ער† האָט†פֿאַ† רפֿאַסט†דעם† טעקסט† און†א סגעשפּילט† אַל& ן†זייַנע† ה†ומאָ≠ ריסטישע† ערק Ɔ די† געשיכטע† מיט† עלכער† איך†האָב† זיך†באַנוצט† אין†מייַן† לערן פּראָגראַם†ה &סט†„ א פֿן†שטערן† מאַרס¨ †“און†„אַן† אÆÆÆ †“אַדורכגעזאַפּט† † מיט†זייַן† ק עקזי†לבער הומאָר†מיט† אַ† לייַכטער† האַנט† און† יוגנטלעכן† קוק† א ף†דער† עלט Æ

משה† נאַדיר† ©יצחק† רייַס ®Æ † נאָך† אַ† ליבלינג† מייַנער † ¨† עלכער† איז† אַדור†כגעזאַפּט† מיט† שט†עכיקן† הומאָר¨ † בייַסיקער† סאַטירע¨ † צינישע† שאַרזשן¨ † אַחוץ† זייַנע† קינדער מעשׂהלעך† און† איבערזעצו† † נגען† פֿון† רידיאַרד† קיפּ≠ לינג¨ † פֿון† אַ† אַלפֿיש Ɔ צ ישן† זייַנע† † געלונגענע† קורצע† געשיכטעלעך† איז† ערט† צו†דערמאָנען∫†„ הינערשפּראַך¨†“„דאָס† פֿישעלע† † מיטן† & כן† הערצע≠ לע¨ „†“דער† פֿאַרביסענער† † קעניג“† און אַ† שלל† מיט† וּנדערלעכע† לערן מאַ≠ טעריאַלן†פֿאַרן† קלאַסÆ

אָס† קען† איך† אייַך† זאָגן¨ † מייַן לערן מאַטעריאַל† † אַרט† א ף†אַ† ישועה¨ עס† אַרט† א ף† אַ† ביכער פֿאַ†רלאַג ¨ בעת† די† ייִדיש לערער† טרינקען† זיך אין† פּוסטע† ק אַלןÆ † ערשט† קער† איך זיך†אום† צו†משה† לעמסטערס†שריפֿטן ¨ ער† האָט† אָנגעכאַפּט† † דעם† פּולס† פֿון אונדזער†פּוסטיניע ¨† ען† עס†קומט† צו די† פֿאַרגעסענע† דיכטער† און† פּראָזאַיִ≠ † קער¨ † און† צו† אונדזער† ק אַליק† לשון אָס† הערט† נישט† א ף† צו† פֿאָדערן∫ † „האָט† גאָט† אין† האַרצן† און† בלייַבט פֿונקציאָנירנדיקע†ייִדישע† ייִדןÆ “

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.