אי די טעג פֿו יובילייע

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

(סוף ון זייַט 12( שרייַבמאַן† אַרייַנגעקומען† אין† דער† רעדאַ†קציע† פֿונעם† רוסישן†זשורנאַל†„ קאָדרי“¨† וווּ†איך† האָב†געאַרבעט† אינעם† פּראָזע אָפּטיילÆ † חוץ† אונדז† ביידע¨ † איז† אינעם† צימער† געזעסן†אויך† עמיל†לאָטיאַנו Ɔ יחיאל†איז† געווען†נישט† נאָר† אַ†גוטער† דערציילער†בכּתבֿ ¨† נאָר†אויך† בעל פּהÆ †האָט† ער† שווער†אַ† זיפֿץ†געטאָן† און†אָ† נגעהויבן∫ †

—† בעת†די† טרעפֿונגען†מיט† מייַנע†לייענער ¨† פֿרעגט†מען† בייַ† מיר† אָפֿט∫† ווי† אַזוי† האָט† איר† אָנגעהויבן† שרייַבןø † צו† מאָל† ענטפֿער† איך† זיי¨ † אַז† אָנגעהויבן† האָט† זיך† עס† פֿון† אַ† ליבעÆ †צו† מאָל†עפּעס† אַנדערשÆ †איך† געדענק†אָבער† קלאָר¨ † אַז†ווען† איך†בין† געווען†אין† צווייטן†קלאַס† האָט†פּאַסירט† מיט† מיר† אַ† פֿאַל¨ † וואָס† איך† קען† אים† נישט† פֿאַרגעסן† ביז† הייַנטÆ †בייַ† עמעצן†פֿון† די†תּלמידים† איז†פֿאַרפֿאַלן† געוואָרן† דאָס† שאַכטל† מיט† בלייַערסÆ † אפֿשר† האָט† מען† עס† צוגע≠ גנבֿעטÆ † ס4 האָט† מיך† ממש† באַפֿאַלן† אַ† שרעק∫† „ווי† אַזוי† וועלן† זיי† זיך† דערוויסן¨ † אַז† נישט† איך† האָב† עס† געטאָןø †“° מ4 האָט†מיך† אַרויסגערופֿן†צום† טאָוול¨ †בין† איך†געשטאַנען† אַזוי¨ † אָנגעטאָן† אין† מייַן† רעקל† און† געפֿירט† מיטן† פֿינגער† איבער†אַ† קעשענעÆ †כ 4האָב† געשוויגן¨ †און† דער†פֿינגער† האָט† ווי†עפּעס† געשריבן†אויף† דער†קעשענע Ɔ אפֿשר†איז† טאַקע† דאָס†פֿירן† מיטן†פֿינגער† איבער†דער† קעשענע†געווען† מייַן† אָנהייב†פֿון† שרייַבןÆ †קיין† פֿרעמדע†זאַכן† האָב†איך† קיין†מאָל† אין† מייַן† לעבן† נישט† גענומען¨ † אָבער† מיטן† פֿינגער† פֿלעג† איך†נישט† איין†מאָל† אַזוי†שטום† פֿירן†איבער† מייַן†קעשענע Æ

אויסגעהערט†זייַן† געשיכטע¨ †האָט† עמיל†ל אָטיאַנו††זיך† אָנגערופֿן∫

—† כ4 מיין¨ † אַז† ס4 איז† כּדאַי† אַרויסצוגעבן† אַ† באַנד† גע≠ זאַמלטע†ווערק† פֿון†אייַערע† קעשענעס † Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.