דער גערער מאַנדאָלי (אָרקעסטער

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

(סוף ון זייַט 4( געשאַפֿן†אַ† נייַעם†„גערער† מאַנדאָלין אָ†רקעסטער 8† וואָס† איז† אויפֿגעטראָטן† בייַ† עטלעכע† פֿעסטיוואַלן† און† צו≠ ריקגעפֿאָרן†קיין† גער†דאָרטן† צו†שפּילן† אין†דער† סינאַגאָגע°†דער† אָפּרוף†וועגן† דער†גרופּע† איז†אַ† גוואַלדיקער Æ

יאָ¨ † מע† קען† אַוודאי† טענהן¨ † אַז† די† גאַנצע† אונטערנעמונג† איז† אַ† געקינצלטע† און† נישט† קיין† עכטע¨ † אָבער† איך† וואָלט† געענטפֿערט¨ † אַז† אויב† די† כּוונה† איז† אַן† עכטע† און† ע†רל עכע†¨ † זענען† נישט† שייך† די† באַ≠ גריפֿן† „עכט 8† אָדער† „געקינצלט 8Æ † אינעם† קורצן† ∞± מינוטן† פֿילם† וועגן† דעם†„ג ערער†† מאַנדאָלין אָרקעסטער8 † פֿילט† מען† די† איבערגעגעבנקייט† צו† פֿאַ†ראייביקן† דעם† אַמאָליקן† אָרקעס≠ טער¨ † ווי† אויך† די† איבערגעגעבנקייט† פֿון† די† מ†וז† יקער† זיך† צו† באַטייליקן† אינעם†פּר אָיעקט††און† שפּילן†גוטע† מו≠ זיקª † און† דאָס† בלייַבט† אינעם† זכּרון† פֿונעם† צוק†וקער† לאַנג† נאָך† דעם† ווי† מע†האָט† דעם†פֿילם† געזעןÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.