קראָ ¨ קלייט¨ געוועלב

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

זיי† האָט† דאָס† וואָרט† געקאָנט† אָ†נקו≠ מען† פֿון† דייַטשיש† ©Apotheke ®Æ † נאָר די† אַלע† ווערטער† שט†אַמען† פֿ†ונעם גרעקישן† apotheke¨ † וואָס† איז† אין דער† אמתן† טייַטש† פּשוט† ’אַוועק≠ לייגן¨ † לאַגערן‘ ¨† דהייַנו† †— store Æto† אַנדערע† אָפּשלאָגן† פֿון† דעם† וואָרט זענען†דאָס† שפּאַנישעbodega† ’†שפּייַז≠ קרעמל‘†און† דאָס†פֿראַנצויזישע bou≠† tique’† קרעמל‘ ¨† וואָס† איז† שוין† אַרייַן אין† אַ† סך† אַנדערע† לשונותÆ † פֿון† דער צווייטער† העלפֿט† פֿון† דעם† וואָרט וואַקסט†דאָס† פּוילישעteka† ¨† וואָס†איז אויך†אַרייַן† אין†ייִדיש†—†„ טעקע † 1ª †און וווּ†איז†„ ביבליאָטעק † 1ø †פֿון† דעם†מקור נעמען†זיך† אויך†די† ווע†רטער†„ טעזיס † 1 און†„טעמע 1Æ

זעען† מיר† צום† וויפֿלטן† מאָל¨ וואָס† פֿאַר† אַ† השפּעה† ס& האָבן† גע≠ האַט† אויף† די† לשונות¨ † וואָס† פֿון זיי† וואַקסט† מאַמע/ לשון¨ † אַזע†לכע שפּראַכן† ווי† גרעקיש† † און† אַראַבישÆ ס& איז†נאָר† אַ†קליינע† גוזמא†דער† זאָג¨ אַז† אָן† גרעקיש† † וואָלט† אַ† הייַנטי†קער אייראָ†פּעער ¨† אַפֿילו† נישט† קיין† גע≠ בילדעטער¨ † נישט† געקענט† עפֿע†נען ס &מויל Æ דאָס† פּאָרטוגאַל†ישע † armazém† ’סקלאַד ª† גרויסע† קראָםÆ‘ † הייַנט† דאָס† ענגלישע† magazine¨ † וואָס† איז† טייַטש†נישט† נאָר†’פּאָפּולערער† זשור≠ נאַל‘ † ©אויף† אַ† וויס†נשאַפֿ טלעכן†† זשור≠ נאַל† זאָגט† מען† דאָך† journal® ¨† נאָר† אויך†’סקלאַד ‘¨ † ספּעציעל† פֿון† געווער † Ɔ דאָס† ענ†גלישע † store¨ † וואָס† אין† די† פֿאַראייניקטע†שטאַטן† איז†עס† טייַטש† דער†הויפּט†’ קראָם‘ ¨† איז†אין† ענ†גלאַנד† ביזן† הייַנטיקן† טאָג† טייַטש† ’סקלאַד‘† ©אויף†’ קראָם‘† זאָגט† מעןshop† ¨† וואָס† דאָס† נעמט† זיך† פֿון† אַן† אַלט† ענ†גליש† וואָרט†פֿאַר†’ בודקע‘ ®Æ †

און† דאָס† ענגלישע† øbusiness† תּחילת† איז† עס† געווען† דער† סוב≠ סטאַ†נטיוו† פֿוןbusy† ’†פֿאַ† רנומען¨ †פֿאַר≠ יאָגטÆ‘ † נאָר† דער† טייַטש† איז† שוין† או†נטערגעגאַנגען ¨† מוז† מען† אָנקומען† צום† קאַטאָוועסדיקן † ness†busy≠ † אויף† אַרויסצוברע†נגען† דעם†אַלטן† טייַטשÆ

נאָך† אַ† ייִדיש† וואָרט† אויף† דעם† תּחום† איז† „אַפּטייק 1Æ † בייַ† הייַנטיקן† טאָג† איז† דאָס† טייַטש† אַ† קראָם¨ † וווּ† מע† קויפֿט† מעדיקאַמענטןÆ † אין† ייִדיש† איז† דאָס† וואָרט† אַרייַן† אָדער† פֿון† רו≠ סיש† אָדער† פֿון† פּויליש† ©apteka ®ª † צו† פֿאַרקויפֿט†פֿון† אַ†שטעל† אויפֿן†מאַרק Ɔ

אויף† דייַטשיש† זענען† דאָ† נאָך† ווערטערHand≠†∫ †¨ Geschäft †¨ Laden Ælung† אויף† ייִדיש† איז† אַ† לאָדן† נישט† קיין† קראָםª † אַ† געשעפֿט† קען† זייַן† אַ† קראָם† צי† אַן† אַנדער† מין† פּרנסהª † נישטאָ† קיין† „האַנדלונג 1¨ † אָבער† אין† פּוילישן†ייִדיש† איז†יאָ† דאָ†אַ†„ האַנדל1 ¨† ווי† אויך† דער† ווערב† „האַנ† דלען1 † ’קויפֿן ‘¨ † „פֿאַרהאַנדלען 1† ’פֿאַ† רקויפֿןÆ‘ † ©דאָס† וואָרט†„געשעפֿט 1† אַליין† קערט† זיך†אָן† מיטן†ווערב†„ שאַפֿן1 Æ®

הייַנט† „מאַגאַזין 1† —†נישט† קיין† אָפֿט† וואָרט† אויף† מאַמע/ לשון¨ † אָבער† ברייט† באַקאַנט† די† ייִדן† פֿון† דער† רו≠ סיש/ שפּראַכיקער† ספֿערעÆ † איז† דאָס† וואָרט†„רוסיש 1ø † נו¨ † אין† רוסיש† איז† עס†אַרייַן† פֿון†פֿראַנצייזיש †© magasin® † און† אין† פֿראַ†נצו† יזיש† פֿון† אַראַבישÆ † דאָס†אַראַב† ישעmakhzen† †איז† פֿונעם† שורשn† z≠kh≠ ¨† טייַטש†’אוצר Æ‘† איז† אַ† makhzen† אַן† אָרט† וווּ† מע† האַלט† אַן† אוצר† ©דער† פּרעפֿיקס† &m &† איז† טייַטש† ’אָרט ‘® Ɔ אויף† דעם† סמך† האָט† מען† צוגעטראַכט†דאָס† עבֿריתּישע†„מחסן 1† ’סקלאַד Æ‘† פֿונעם† אַראַבישן† וואַקסט† אויך† דאָס† שפּאַנישע† almacén† און† רים† איז† דאָס† תּחילת† געווען† † טייַטש† ’אויסגעשפּרייטע† טוך‘ ¨† דע†רנאָ† כדעם† ’צודעק† פֿון† אַ† געצעלטª † צודעק† פֿון† אַ† שטעל† אויפֿן† מאַרק‘ ¨† שפּעטער† ’די† שטעל† אַליין‘ ¨† און† אַז† מע† האָט† אָנגעהויבן†פֿירן† געשעפֿטן† † פֿון†אַ† בנין¨ † נישט† פֿון† אַ† שטעל¨ † האָט† מען† דעם† טערמין†אַריבערגעטראָגן† אויפֿן†נייַעם† מין†ג עשעפֿט†/ אָרטÆ

„געוועלב 1† קערט† זיך† אָן† מיטן† דייַטשישןGewölbe† ¨† טייַטש†’אַ† רכי≠ טעקטורעלער†בויגן ‘¨ †אָבער† וואָס†איז† אַ† מאָל† געווען† טייַטש† אויך† ’קראָם ¨† געשעפֿטÆ‘ „†קלייט 1¨ †ווידער ¨† נעמט†זיך† פֿונעם† אוקראַיִנישן† klit’† ©פֿריִער† —† klet’® Æ

נאָר†ס &זענען† פֿאַראַן†נאָך† ווע†רטער∫† אַ† שטי†יגער ¨„† בודע1 ¨† אין† קורלע†נדער† ייִדישÆ †אויף† דייַטשיש†איז Bude†† אַזוי† ווי† דאָס† ייִדישע† „בו דקע†1 † —† אויף† ענגלישbooth† ¨† פֿון† דער† זע†לב† יקער† עטימאָלאָגיעÆ † דאָס† נעמט† זיך† אַוודאי† אויך† פֿון† די† צייַטן† ווען† מע† האָט†

אין† יעדן† קלאַס† און† אויף† יעדער† לעקציע† וועגן† דער† ייִדישער† דיאַ≠ לעקטאָלאָגיע† דע†רמאָנט† דער† לערער¨ † צי† דער† רעדנער¨ † אַז† ייִדיש† האָט† דרייַ† עקוויוואַלענטן† פֿאַרן† ענג≠ לישן† ©לייען∫† אַמעריקאַנישן® † store†∫ „קראָם 1¨ † „קלייט 1† און† „געוועלב 1Æ † נישט† אומזיסט† האָט† די† באַקאַ†נטע† לערערקע† † און† רעדאַקטאָרשע† שבֿע† צ†וקער† אַ† מאָל† קאַטאָוועסדיק† אַ† זאָג† געטאָן¨ †אַז†„ אַדוואי†קענען† מיר†ייִדיש† בעסער† פֿון† אונדזערע† באָבעס† † און† זיידעסÆ † אָט† האָבן† זיי† געהאַט† בלויז† צו† איין† וואָרט† פֿאַר† store¨ † בשעת† מיר† אַלע† קענען† † גאַנצע† דרייַ∫† קראָם¨ † קלייט¨ †געוועלב 1Æ †

נאָר† וועגן† דעם† איז† פֿאַראַן† נאָך† אַ† סך† צו† דערציילןÆ † אמת¨ † אין† קורצן† לאָזט† זיך† עס† איבע†רגעבן ¨† אַז† ליט≠ ווישע† י יִדן† זאָגן† „קראָם 1¨ † פּויל†ישע† „געוועלב 1† און†אוקראַיִנישע†„ קלייט1 Ɔ

„קראָם 1† נעמט† זיך† פֿונעם† דייַטשישןKram† ¨† וואָס†לויט† די†מקו≠

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.